Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019
Με τον όρο «Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση», όπως έχει θεσπιστεί, καθιερωθεί και χρησιμοποιείται τα τελευταία δύο χρόνια στην Ελλάδα, εννοούμε όλες εκείνες τις διαδικτυακές εργασίες που υποχρεούται να εκτελέσει κάθε ιατρός προκειμένου να προβεί σε μία έγκυρη ιατρική πράξη. Μετά και την πρόσφατη ενοποίηση όλων των επιμέρους ασφαλιστικών φορέων σε έναν (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), οι εργασίες αυτές θα μπορούσαν να συνοψιστούν στις εξής τρεις (3):   α) Ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων, η οποία επιτελείται μέσα από την ιστοσελίδα www.e-syntagografisi.gr και απαιτεί από τον ιατρό να αναζητήσει τον ασθενή, την επιθυμητή διάγνωση και τα αντίστοιχα φάρμακα σε μία βάση δεδομένων, και να εκδώσει μία ηλεκτρονική συνταγή...