Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019
Νίνα Κομνηνού

Νίνα Κομνηνού

Όλο και πληθαίνουν τα δεδομένα που καταδεικνύουν τη θετική επίδραση που έχει στη συνολική επιβίωση ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα η προσθήκη της ανοσοθεραπείας pembrolizumab σε καθιερωμένο σχήμα χημειοθεραπείας.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε στο πρόσφατο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) το pembrolizumab σε συνδυασμό με  καρβοπλατίνη –πακλιταξέλη ή ναμπ-πακλιταξέλη, ως θεραπεία πρώτης γραμμής, πέτυχε σημαντική βελτίωση στη συνολική επιβίωση μειώνοντας τον κίνδυνο θανάτου κατά 36% σε ασθενείς με μεταστατικό πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, σε σύγκριση με το παραπάνω χημειοθεραπευτικό σχήμα. Σημαντικό είναι επίσης ότι το όφελος στη συνολική επιβίωση επήλθε ανεξάρτητα από την έκφραση του βιοδείκτη PD-L1.

Παράλληλα, ο συνδυασμός πέτυχε σημαντική βελτίωση στο  διάστημα ελεύθερο υποτροπής της νόσου με τον κίνδυνο υποτροπής ή θανάτου να μειώνεται στο μισό σε σχέση με τους ασθενείς που έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία.

Τα παραπάνω είναι ευρήματα της μελέτης φάσης 3, Keynote-407 και καταδεικνύουν για πρώτη φορά τη σημαντική επέκταση που επιφέρει στη συνολική επιβίωση των ασθενών με πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα ο συνδυασμός μιας ανοσοθεραπείας με χημειοθεραπεία.

Στην εν λόγω μελέτη συμμετείχαν 559 ασθενείς με μεταστατικό πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, με τα δύο πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία της να είναι η συνολική επιβίωση και το διάστημα ελεύθερο υποτροπής, ενώ τα δευτερεύοντα περιελάμβαναν τα ποσοστά συνολικής ανταπόκρισης τη διάρκεια ανταπόκρισης και την ασφάλεια.

Πέραν των παραπάνω, στο ASCO παρουσιάστηκαν και τα ευρήματα μιας ακόμη μελέτης  (της Keynote 042) η οποία αξιολόγησε το pembrolizumab ως μονοθεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό μη πλακώδη ή πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα χωρίς EGFR ή ALK μεταλλάξεις σε σύγκριση με την καθιερωμένη χημειοθεραπεία.

Σύμφωνα με αυτά η μονοθεραπεία με pembrolizumab επέφερε σημαντικά μεγαλύτερη συνολική επιβίωση σε σχέση με τη χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα σε ασθενείς με έκφραση του βιο-δείκτη PD-L1 πάνω από ≥1%. Η συνολική επιβίωση αξιολογήθηκε διαδοχικά και ήταν σημαντικά βελτιωμένη στους ασθενείς με PD-L1≥50 %, με PD-L1≥20%  και τελικά σε όλο τον πληθυσμό της μελέτης με PD-L1≥1%.

Το pembrolizumab έχει ήδη εγκριθεί ως μονοθεραπεία 1ης γραμμής για τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα σε ασθενείς με υψηλή έκφραση του PD-L1 ( ≥ 50%).  Τα παραπάνω ευρήματα έρχονται να προστεθούν στα αντίστοιχα τεσσάρων προηγούμενων μελετών του pembrolizumab για τη συγκεκριμένη νόσο, τα οποία έχουν επίσης  δείξει σημαντικό όφελος επιβίωσης. Τα πιο πρόσφατα ήταν αυτά έδειξαν ότι  η προσθήκη του pembrolizumab σε καθιερωμένο σχήμα χημειοθεραπείας ως θεραπεία πρώτης γραμμής για τον μεταστατικό μη πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα πέτυχε σημαντική βελτίωση στη συνολική επιβίωση των ασθενών ανεξάρτητα από την έκφραση του βιοδείκτη PD-L1 και μείωσε κατά 51% τον κίνδυνο θανάτου, συγκριτικά με το σχήμα της χημειοθεραπείας.

 

Πηγές:

https://www.forbes.com/sites/matthewherper/2018/06/03/merck-wins-again/#180e9095291e
https://www.pharmaceutical-technology.com/comment/asco-2018-mercks-keytruda-top-first-line-nsclc/

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-03/lung-cancer-drug-from-merck-solidifies-lead-in-crowded-field

 

 

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ) δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 3599/2007, αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) και έχει την υποχρέωση κάθε 3 χρόνια να διενεργεί τις εκλογές του, για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης τόσο σε Κεντρικό όσο και σε Περιφερειακό επίπεδο. Στον Π.Σ.Φ είναι εγγεγραμμένοι 8.300 Φυσικοθεραπευτές.

Όλοι οι φυσικοθεραπευτές προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στο επάγγελμα και να αποκτήσουν Νόμιμο δικαίωμα, μέσω της άδειας άσκησης επαγγέλματος, πρέπει να εγγραφούν στον Π.Σ.Φ

Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στον Π.Σ.Φ δεν πρέπει να ασκούν επάγγελμα και αυτό αποτελεί έναν τρόπο προστασίας της Δημόσιας Υγείας, καθώς οι Πολίτες - μέσω της ιστοσελίδας του Συλλόγου - μπορούν να αναζητούν τους εγγεγραμμένους στον ΠΣΦ φυσικοθεραπευτές σε όλη την Ελλάδα.

Καλούνται τα μέλη του Π.Σ.Φ να συμμετάσχουν στις εκλογές στις 20 Μαίου (από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ) και να προσέλθουν στα κατά τόπους εκλογικά τμήματα, προκειμένου να αναδείξουν τις διοικήσεις που θεωρούν ικανές να τους εκπροσωπήσουν.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυμπερίδης δήλωσε για τις εκλογές του Π.Σ.Φ:

«Η απερχόμενη διοίκηση του Π.Σ.Φ, έχοντας σαν γνώμονα το κοινό όφελος των μελών του αλλά και των Ελλήνων Πολιτών, έδρασε με σύνεση, αποφασιστικότητα και ταχύτητα τα τρία τελευταία χρόνια. Οι αλλαγές που έγιναν στο διοικητικό σκέλος διευκόλυναν τα μέλη να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους εξ αποστάσεως – με ηλεκτρονικό τρόπο - κάτι που αποτελεί ακόμη στόχο για την Δημόσια Διοίκηση. Η ανανέωση της εγγραφής, η καταβολή της συνδρομής μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ, η ηλεκτρονική έκδοση βεβαίωσης μέλους, οι ψηφιοποιημένες ταυτότητες μέλους και η πλήρης ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών εγγραφής με την καθιέρωση του ηλεκτρονικού φακέλου μέλους, ήταν μερικές από αυτές τις δράσεις.

Η δωρεάν παροχή στα μέλη της εκπαιδευτικής πλατφόρμας (physiopedia plus), η ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων με την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπείας (ER-WCPT & WCPT), η συμμετοχή της χώρας μας στις επιτροπές εργασίας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, η παρουσία και η στήριξη της εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας με συνέντευξη τύπου στο Ζάππειο και επίσκεψη στον Υπουργό Υγείας, η συνεχής παρουσία στα Μ.Μ.Ε και η προώθηση των θέσεων του Π.Σ.Φ και της Επιστήμης της Φυσικοθεραπείας, αποτέλεσαν το χαρακτηριστικό της διοίκησης.

Οι Νομοθετικές παρεμβάσεις, που υιοθετήθηκαν με προτάσεις των οργάνων, θεσμοθέτησαν ένα πλαίσιο που ισχυροποιεί τον Π.Σ.Φ και την Φυσικοθεραπεία σαν Επιστήμη Υγείας.

Ο Π.Σ.Φ με συνεχείς παρεμβάσεις, κατάφερε να ενισχύσει τον προϋπολογισμό για την φυσικοθεραπεία στον ΕΟΠΥΥ κατά 8.000.000 ευρώ (από 62.000.000 σε 70.000.000 ευρώ), κατάφερε να διορθώσει κάποιες στρεβλώσεις, έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για τον Ενιαίο κανονισμό παροχών για όφελος των ασφαλισμένων και διεκδικεί την σύναψη συλλογικής σύμβασης, καθώς αυτή η δυνατότητα έχει Νομοθετηθεί με παρεμβάσεις του Π.Σ.Φ.

Διεκδικούμε όμως την καταβολή εξ ολοκλήρου της παρεχόμενης υπηρεσίας στον ασφαλισμένο, χωρίς περικοπές (rebate & claw back), καθώς θεωρούμε ότι η παροχή υπηρεσιών Υγείας - σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό δίκαιο - δε μπορεί να υπόκειται σε τέτοιου είδους περικοπές και μειώσεις.

Το επόμενο διάστημα ο Π.Σ.Φ πρέπει να δώσει βάσει στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών του και έχει ζητήσει σχετική Νομοθετική ρύθμιση από το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας, το οποίο θεωρούμε ότι στο επόμενο Νομοσχέδιο θα την υιοθετήσει, όπως έχει ζητήσει και την Νομοθέτηση του Μητρώου Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας, για μπει μια τάξη στο άναρχο τοπίο και να προστατευτεί η Δημόσια Υγεία.

Για το μεγάλο ζήτημα της στρέβλωσης της Ευρωπαϊκής οδηγίας (36/2005) περί μετακίνησης Ευρωπαίων εργαζομένων, ο Π.Σ.Φ έχει ζητήσει την ορθή εφαρμογή της, χωρίς ‘’εξυπηρετήσεις’’ και την πιστή εφαρμογή του Συντάγματος.

Τέλος, όσον αφορά την κατάταξη των τμημάτων Φυσικοθεραπείας στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται και θα προέλθει από την ενοποίηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανά την Ελλάδα, ζητάμε από τον Υπουργό Παιδείας την κατάταξη των τμημάτων Φυσικοθεραπείας στις Σχολές Επαγγελμάτων Υγείας και μόνο.

Θεωρούμε ότι αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες για το μέλλον του κλάδου και καλούμε τα μέλη να συμμετέχουν και να μην απέχουν».

 

 

 

Μια νέα θεραπευτική επιλογή για την αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 έρχεται να προστεθεί μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ερτουγλιφλοζίνης και των σταθερών συνδυασμών της.

 

Η ερτουγλιφλοζίνη είναι ένας από του στόματος αναστολέας του συμμεταφορέα γλυκόζης- νατρίου υπότυπου 2 (SGLT-2 inhibitor). Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά στη διάθεση και κυκλοφορία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ερτουγλιφλοζίνης και των συνδυασμών της με μετφορμίνη και σιταγλιπτίνη αντίστοιχα. Η εν λόγω απόφαση ήρθε σε συνέχεια της θετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) τον Ιανουάριο του 2018 και βασίστηκε στα αποτελέσματα επτά μελετών φάσης 3 σε περίπου 4.800 ασθενείς.

 

Ειδικότερα, η  ερτουγλιφλοζίνη εγκρίθηκε για χορήγηση σε ενήλικες ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 επικουρικά  της δίαιτας και της άσκησης για τη βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου:

          ως μονοθεραπεία σε ασθενείς που η χρήση της μετφορμίνης δεν ενδείκνυται λόγω δυσανέξιας ή αντένδειξης

          επιπροσθέτως σε άλλα φαρμακευτικά προϊόντα για τη θεραπεία του διαβήτη

Αντίστοιχα, ο συνδυασμός ερτουγλιφλοζίνης και σιταγλπιτίνης έλαβε έγκριση για χορήγηση επικουρικά της δίαιτας και της άσκησης για τη βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου σε ενήλικες ασθενείς:

          όταν η μετφορμίνη και/ή μια σουλφονυλουρία και ένα από τα δύο μονοσυστατικά του συνδυασμού ερτουγλιφλοζίνης και σιταγλπιτίνης δεν παρέχουν επαρκή γλυκαιμικό έλεγχο.

          που λαμβάνουν ήδη αγωγή με τον συνδυασμό ερτουγλιφλοζίνης και σιταγλπιτίνης σε ξεχωριστά δισκία.

Τέλος, ο συνδυασμός ερτουγλιφλοζίνης και μετφορμίνης εγκρίθηκε για χορήγηση σε ενήλικες ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 επικουρικά  της δίαιτας και της άσκησης για τη βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου:

          σε ασθενείς που δεν ελέγχονται επαρκώς μόνο με τη μέγιστη ανεκτή γι’ αυτούς δόση μετφορμίνης

          σε ασθενείς υπό της μέγιστης ανεκτής γι’ αυτούς δόσης μετφορμίνης επιπρόσθετα σε άλλα φαρμακευτικά προϊόντα  για την αγωγή του διαβήτη

          σε ασθενείς που λαμβάνουν ήδη αγωγή με το  συνδυασμό ερτουγλιφλοζίνης και μετφορμίνης σε ξεχωριστά δισκία.

 

Την ευθύνη για την παρασκευή των σκευασμάτων της ερτουγλιφλοζίνης και των συνδυασμών της με μετφορμίνη και σιταγλιπτίνη έχουν από κοινού η MSD (γνωστή ως Merck & Cο Inc.στις ΗΠΑ και τον Καναδά) και η Pfizer. Ωστόσο, η προώθηση των εν λόγω σκευασμάτων στην Ευρώπη θα είναι υπό τη ευθύνη της MSD.

 

Ο σακχαρώδης διαβήτης

 

Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί μια χρόνια προοδευτική νόσο που πλήττει 64 εκατ. ανθρώπους στην Ευρώπη, η πλειονότητα των οποίων πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Στην Ελλάδα, με βάση τα πιο πρόσφατα δεδομένα (IDF Diabetes Atlas, 7th Edition) τα άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη (τύπου 1 και 2 ) ξεπερνούν τις 600 χιλιάδες.

Η μείωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (A1C) είναι σημαντικός θεραπευτικός στόχος στη διαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Καθώς όμως πολλοί ασθενείς χρειάζεται να λαμβάνουν ταυτόχρονα διάφορα φαρμακευτικά σχήματα, υπάρχει ανάγκη υποστήριξής τους ώστε να βελτιωθεί ο γλυκαιμικός τους έλεγχος.

 

 

Η 10η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα Λύκου από το 2004 και από όλες τις διεθνείς οργανώσεις για το συστηματικό ερυθηματώδη λύκο με στόχο την ενημέρωση του κοινού και των φορέων υγείας.

Ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα υγείας, δεν κάνει διακρίσεις, προσβάλλει ανθρώπους από όλο τον κόσμο και ανθρώπους όλων των ηλικιών.

Υπολογίζεται ότι πάσχουν από αυτό το νόσημα 5 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Είναι μια χρόνια αυτοάνοση νόσος η οποία μπορεί να προσβάλλει όλα τα όργανα του σώματος και να γίνει απειλητική για τη ζωή των πασχόντων.

Ενώ δεν υπάρχει τελική και οριστική θεραπεία, η νόσος μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιτυχία στις περισσότερες περιπτώσεις με την έγκαιρη διάγνωση και την εξειδικευμένη φαρμακευτική αγωγή και ιατρική φροντίδα.

Ο στόχος της παγκόσμιας ημέρας λύκου είναι η ενημέρωση και η κατανόηση για το τι είναι αυτό το νόσημα, η βελτίωση των ιατρικών παροχών στους πάσχοντες, η έγκαιρη διάγνωση, η αύξηση της έρευνας στον τομέα της αιτιοπαθογένειας και της θεραπείας, η ευαισθητοποίηση του κοινού και της πολιτείας και η υποστήριξη των ασθενών με σκοπό την καλύτερη ποιότητα ζωής τους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.tosomasoumilaei.gr/ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ-ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ-ΛΥΚΟΣ

 

Με μεγάλη επιτυχία και υψηλή συμμετοχή, ολοκληρώθηκε το 10ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας για τη Μυοσκελετική Υγεία ΕΠΕΜΥ, με κεντρικό θέμα το AGEING και τίτλο «Μεγαλώνοντας – Η Ηλικιακή Μετάβαση». Στο συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο Χέλι από τις 27 Απριλίου έως την 1η Μαΐου, συμμετείχαν 472 σύνεδροι (352 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων και 120 άλλοι επαγγελματίες υγείας και εκπρόσωποι συλλόγων ασθενών) και κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών πραγματοποιήθηκαν πολλές εκδηλώσεις, όπως στρογγυλά τραπέζια, διεπιστημονικές συνεδρίες, συζητήσεις κλινικών περιστατικών με τους ειδικούς, συνεδρίες κλινικών νοσοκομείων καθώς και εφαρμοσμένα σεμινάρια σε επιλεγμένα κλινικά θέματα.

Η πλειονότητα των συνεδριών ασχολήθηκε με το AGEING (Μεγαλώνοντας), που ήταν και το κεντρικό θέμα. Η κα Αναστασία Κουστούρη, Παθολόγος, αναφέρθηκε στο ζήτημα της βάδισης και της γνωσιακής λειτουργίας, αναφέροντας: «Η γήρανση αποτελεί τη βασική αιτία της γνωσιακής έκπτωσης και των διαταραχών της βάδισης. Το 35% των ηλικιωμένων ασθενών που ζουν αυτόνομοι παρουσιάζουν διαταραχές βάδισης, οι οποίες συνδέονται με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία τους, που περιλαμβάνουν πτώσεις, νοσηλείες, εισαγωγή σε γηροκομεία και θανάτους. Σε μια κοινωνία που γερνά, οι διαταραχές της βάδισης και η γνωσιακή δυσλειτουργία αναμένεται να αυξηθούν δραματικά. Η λειτουργική ανεπάρκεια αυτών συνδέεται και η επιδείνωση της μίας λειτουργίας επηρεάζει ουσιαστικά και την άλλη. Η προσπάθεια κατανόησης αυτής της κοινής διαδικασίας, η ανεύρεση συγκεκριμένων εργαλείων μελέτης τους καθώς και η ανεύρεση κοινού ανατομικού υποστρώματος, μπορεί να οδηγήσει σε παρεμβάσεις με στόχο την ποιότητα ζωής και την αυτονομία των ηλικιωμένων ανθρώπων».

Ένα από τα βασική θέματα που απασχόλησαν επίσης το συνέδριο, ήταν το προωθούμενο από το ΚΕΣΥ και το Υπουργείο Υγείας νομοσχέδιο για τη λειτουργία των ιατρικών επιστημονικών εταιρειών και της διοργάνωσης ιατρικών συνεδρίων. Το νομοσχέδιο, με τη σημερινή του μορφή, φαίνεται ότι θέτει σοβαρά εμπόδια στη λειτουργία των εταιρειών που αποτελούνται από ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων. Ο Πρόεδρος της ΕΠΕΜΥ κ. Παναγιώτης Τρόντζας τόνισε: «Η διεταιρικότητα και η διεπιστημονικότητα που με τόσο κόπο αναπτύχθηκε στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια δεν πρέπει να στοχοποιηθούν. Συμφωνούμε με την ανάγκη εξορθολογισμού του συνεδριακού τοπίου και των επιστημονικών εταιρειών στην Ελλάδα αλλά η αποδοχή και ισχυροποίηση αποκλειστικά και μόνον των εταιρειών ιατρικών ειδικοτήτων σηματοδοτεί οπισθοδρόμηση. Η διεθνής τάση είναι αυτή της συνεργασίας και της ολιστικής αντιμετώπισης του ασθενούς μέσω ομάδας διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων, παραϊατρικών εξειδικεύσεων αλλά και με τη συμμετοχή των ίδιων των ασθενών και των Ενώσεων τους».

Σύμφωνα με τον κ. Τρόντζα, η ΕΠΕΜΥ - μαζί με άλλες αντίστοιχες επιστημονικές εταιρείες - θα στείλει στο ΚΕΣΥ και στο Υπουργείο Υγείας τροποιητική πρόταση για την ταυτοποίηση και τον έλεγχο των επιστημονικών εταιρειών (πέραν των εταιρειών των ιατρικών ειδικοτήτων), οι οποίες, αφού πιστοποιηθούν, θα πρέπει να αφεθούν αυτόνομες να συνεχίσουν το έργο τους για τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και την ενημέρωση του κοινού.

Για το θέμα της Διεταιρικότητας και της Διεπιστημονικότητας, ο Καθηγητής κ. Κώστας Συρίγος, Ογκολόγος, τόνισε: «Το εύρος της ιατρικής επιστήμης και η μεγάλη εξειδίκευση έχουν καταστήσει την ιατρική μη εποπτεύσιμη από έναν επιστήμονα. Οι μεγάλες θεραπευτικές επιλογές, από διαφορετικούς τομείς της ιατρικής επιστήμης και η εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας απαιτούν τη συνεργασία μεταξύ των γιατρών, ώστε να επιλεγεί η βέλτιστη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση για κάθε ασθενή. Για να καταστεί αυτό δυνατό, πρέπει ο κάθε γιατρός να αποβάλλει κάθε είδους επιστημονικούς εγωισμούς, να θέσει σε δεύτερο επίπεδο τις προσωπικές πεποιθήσεις και απόψεις του και να συνεργαστεί με τους συναδέλφους του σε σχέση ισοτιμίας και με κοινό έδαφος την τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση. Μόνο έτσι θα ληφθούν οι βέλτιστες αποφάσεις για κάθε ασθενή».

Επί του θέματος, έκανε αναφορά και ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθήνας Κων/νος Λουράντος στον εναρκτήριο χαιρετισμό του, καθώς στάθηκε ιδιαίτερα «στην ανάγκη της συνεργασίας όλων των επαγγελματιών υγείας», ενώ παράλληλα έκανε ειδική αναφορά στη φύση του φαρμάκου, το οποίο - όπως επεσήμανε - αποτελεί «κοινωνικό αγαθό» και δείκτης μέτρησης της ευημερίας μια κοινωνίας, η οποία κρίνεται και από τη «δυνατότητα πρόσβασης σε ποιοτικά φάρμακα με την ευθύνη και την καθοδήγηση του επαγγελματία υγείας».

Ο Αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Ευριπίδης Μπιλιράκης, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, επισήμανε από την πλευρά του την ανάγκη της «προάσπισης του κύρους και της αξιοπρέπειας του ιατρικού επαγγέλματος καθώς και της αυτοτέλειας των ιατρικών συλλόγων και των επιστημονικών εταιρειών».

 

Οι σημαντικότερες στιγμές του Συνεδρίου και η συμμετοχή των συλλόγων ασθενών

Από τις σημαντικές στιγμές, ξεχωρίζει η συνεδρία που ήταν αφιερωμένη στις σχέσεις και στην επικοινωνία μεταξύ ιατρού και ασθενούς, στην οποία μίλησαν ο ιατρός, Καθηγητής κ. Κώστας Συρίγος, ο ασθενής κ. Γρηγόρης Τάμπασης και ο ειδικός της επικοινωνίας κ. Κώστας Μάντζιαρης. Όπως τονίστηκε: «H επικοινωνία του ασθενή με το γιατρό του αποτελεί καθοριστικό σημείο για την επιτυχή έκβαση κάθε θεραπείας. Είναι μια ολόκληρη επιστήμη, με ειδικές τεχνικές και δεξιότητες που αποσκοπούν στην εγκατάσταση σχέσης εμπιστοσύνης, στην κατανόηση από πλευράς γιατρού των προτεραιοτήτων και αναγκών του ασθενή και από πλευράς ασθενή της σοβαρότητας της κατάστασης και των θεραπευτικών επιλογών που έχει και τέλος στην εξασφάλιση των δικαιωμάτων του ασθενή. Δυστυχώς πρόκειται για έναν τομέα που δεν περιλαμβάνεται στην εκπαίδευση των ιατρικών σχολών της πατρίδας μας, ούτε σε προπτυχιακό, ούτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο».

Στη διάρκεια μίας άλλης συνεδρίασης για τη Ρευματοειδή αρθρίτιδα, δόθηκε έμφαση στο ζήτημα της «διαχείρισης των ασθενών με χρόνια φλεγμονώδη αρθρίτιδα και μερική επίτευξη των θεραπευτικών στόχων». Ο κ. Piet van Riel, Καθηγητής Ρευματολογίας στην Ολλανδία, αναφέρθηκε στις «πολλαπλές διαστάσεις της Υγείας, οι οποίες ξεπερνούν τη στενή διάσταση της σωματικής υγείας και συμπεριλαμβάνουν την ψυχοκοινωνική υγεία αλλά και τη δυνατότητα του ασθενή να διαχειρίζεται ο ίδιος την ασθένεια του και να επανεντάσσεται στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον με πλήρη λειτουργικότητα». Ο κ. van Riel αναφέρθηκε στο γεγονός ότι «πολλές από αυτές τις αρχές ξεκίνησαν στην αρχαία Ελλάδα αλλά μετά ξεχάστηκαν για χιλιετίες» και περιέγραψε με λεπτομέρειες τους τρόπους με τους οποίους οι ανάγκες των ασθενών μπορούν να αξιολογηθούν και να ικανοποιηθούν «με τη συμμετοχή των ίδιων και με τη βοήθεια αρκετών υποστηρικτικών προγραμμάτων που είναι ήδη διαθέσιμα ή μπορεί να αναπτυχθούν στο μέλλον».

Στη συνεδρία των ασθενών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των Ενώσεων και Συλλόγων Ρευματοπαθών της χώρας, αλλά και ιατρών, εξετάστηκε επίσης το θέμα της κατηγορίας των ασθενών με χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις που δεν ανταποκρίνονται πλήρως στη φαρμακευτική θεραπεία. Ο καθηγητής κ. Γεώργιος Κήτας ανέπτυξε το θέμα της συστηματικής συλλογής στοιχείων για την κατάσταση του ασθενούς, και πως αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην έρευνα αλλά και να αλλάξουν την καθημερινή κλινική πράξη. Στόχος είναι, όπως ανέφερε, «η εξατομίκευση, η προσωποποίηση και η άμεση εφαρμογή όλων των μοντέλων θεραπείας».

Στις τοποθετήσεις των ασθενών δόθηκε  έμφαση στην προσπάθεια βελτίωσης συνολικά των παραμέτρων της ποιότητας ζωής, όπως είναι η καλή ψυχική υγεία, η φυσική δραστηριότητα και η άσκηση, η σωστή διατροφή, η αποφυγή κακών συνηθειών (π.χ. κάπνισμα). Ο κ. Λεωνίδας Φωτιάδης, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Ασθενών με Αυτάνοσα Ρευματικά Νοσήματα «ΑΚΕΣΩ» επεσήμανε ότι «εξατομικευμένη αντιμετώπιση των χρόνιων ρευματικών νοσημάτων σημαίνει πως κάθε ασθενής πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή περίπτωση και πως πολλές φορές για την ολιστική αντιμετώπιση της υγείας ενός ασθενούς απαιτείται η συνεργασία διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων». Ο θεράπων ιατρός και ο ασθενής μοιράζονται την επιθυμία για ύφεση, ωστόσο, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα μόνον το 15-25% των ασθενών επιτυγχάνουν την ύφεση. Όπως τόνισε ο κ. Φωτιάδης, «ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί η ύφεση είναι η απρόσκοπτη πρόσβαση σε ποικίλες θεραπευτικές επιλογές και σε καινοτόμες θεραπείες».

Ο κ. Κήτας τέλος αναφέρθηκε στις τρεις βασικές συνιστώσες και στην ευθύνη τους για την επιτυχή αντιμετώπιση οποιουδήποτε ασθενούς με χρόνιο μυοσκελετικό νόσημα: «τον ίδιο τον ασθενή, τους λειτουργούς παροχής υπηρεσιών υγείας και το κοινωνικό σύνολο. Η καλή απόδοση και η συνεργασία αυτών των βασικών συνιστωσών μπορούν να φέρουν το βέλτιστο αποτέλεσμα στην πορεία της νόσου».  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η συνεδρίαση της Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», στην οποία τονίστηκε η ανάγκη της συνεργασίας μεταξύ των ιατρικών ειδικοτήτων για την επιτυχημένη διάγνωση και αντιμετώπιση της ασθένειας. Συγκεκριμένα παρουσιάσθηκε ο τρόπος που αντιμετωπίσθηκε με επιτυχία στην κλινική «ασθενής με ηωσινοφιλικό σύνδρομο» μέσα από τη συνεργασία του Αν. Καθηγητή κ. Γιώργου Μπάμια, Γαστρεντερολόγου και των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων κ.κ. Σταμάτη Καρακατσάνη, Αιματολόγου και Εύης Ζαμπέλη, Ρευματολόγου, υπό την επίβλεψη του Δ/ντή της κλινικής Καθηγητή Κων. Συρίγου, Ογκολόγου.

Αξίζει να αναφερθεί τέλος το γεγονός της πρόσκλησης από την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου στην τελετή έναρξης, μία νέας συγγραφέως, της Κάλλιας Παπαδάκη, που έχει βραβευθεί με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας 2017, η οποία συγκίνησε το ακροατήριο διαβάζοντας ένα διήγημα που έγραψε ειδικά για την περίπτωση, αναφερόμενο στην πορεία της ζωής και στα συναισθήματα ενός γιατρού του ΕΣΥ μέχρι την ημέρα της συνταξιοδότησής του.

 

 

«Ενημέρωση επί του Νέου Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) από στελέχη της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του Τομέα Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Π.Ι.Σ.», ήταν το θέμα της Συνδιάσκεψης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) με τους Προέδρους των Διοικητικών Συμβουλίων των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας και τους Προέδρους των Πειθαρχικών Συμβουλίων των Ιατρικών Συλλόγων. Η Συνδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Απριλίου 2018 στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Crowne Plaza).

Ομιλητές της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ήταν οι:

          Ευαγγελία Μήτρου- Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Πολυτεχνική Σχολή-Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την προσαρμογή του νέου ΚΠΠΔ 2016/679.

          Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης, Τακτικός μέλος της Αρχής, Καθηγητής Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

          Γρηγόριος Τσόλιας, Αναπληρωματικός μέλος της Αρχής, Δικηγόρος.

Από τον Τομέα Ηλεκτρονικής Υγείας του Π.Ι.Σ. μίλησαν οι:

          Χριστίνα Παπανικολάου, Πρόεδρος του Τομέα Ηλεκτρονικής Υγείας και Διασυνοριακής Περίθαλψης του ΙΕΕ.

          Γιώργος Κακουλίδης, μέλος του Τομέα Ηλεκτρονικής Υγείας και Διασυνοριακής Περίθαλψης του ΙΕΕ του Π.Ι.Σ. – Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ).

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγιναν επισημάνσεις από τους ομιλητές στον Ιατρικό Φάκελο και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, στην επίδραση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων στην επεξεργασία δεδομένων υγείας, στις προϋποθέσεις εφαρμογής του νέου Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην Ιατρική Πράξη, καθώς επίσης και σε άλλα θέματα που αφορούν τους ιατρούς  ιδιαίτερα επί του νέου Κανονισμού.

Η ενδιαφέρουσα αυτή Συνδιάσκεψη είχε μεγάλη απήχηση και κίνησε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων.

Ο Πρόεδρος του ΠΙΣ κ. Μιχαήλ Βλασταράκος χαιρέτησε τη Συνδιάσκεψη, η οποία είναι πολύ σημαντική, διότι ο νέος Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος θα εφαρμοστεί σε όλη την Ευρώπη από τις 25 Μαΐου 2018, αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα, αλλά και Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα.

Ο πρόεδρος του ΠΙΣ ευχαρίστησε τους ομιλητές για την προθυμία τους να παραστούν στην Συνδιάσκεψη και τους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων για το ενδιαφέρον τους στο σημαντικό αυτό ζήτημα.

Παράλληλα (σε διπλανή αίθουσα) έγινε Συνάντηση της Προέδρου του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών (ΑΠΣΙ) κας Ματίνας Παγώνη και του Νομικού Συμβούλου του Π.Ι.Σ. κ. Χάρη Πολίτη με τους Προέδρους των Πειθαρχικών Συμβουλίων, προκειμένου να συζητηθούν οι νέες πειθαρχικές διαδικασίες, οι οποίες εισάγονται με τον νέο Νόμο για την Ιατρική Νομοθεσία.

 

 

 

Στις 24-29 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο η Γενική Συνέλευση των Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας – WCPT. Στην διάσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι 39 χωρών από την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια, ενώ παραβρέθηκε και η Πρόεδρος της WCPT Emma Stokes.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό του Πέτρο Λυμπερίδη, τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων του ΠΣΦ Γιώργο Κούτρα και τον εκπρόσωπο της χώρας μας στην Επιτροπή Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας καθηγητή Νίκο Στριμπάκο.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν πολύ σημαντικά και εγκρίθηκαν οι εισηγήσεις των ομάδων εργασίας που επί δυο χρόνια επεξεργάστηκαν τα κείμενα των προτάσεων τους σε αλλεπάλληλες συναντήσεις.

Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν:

1.     Θέσπιση των προτύπων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής περιφέρειας προκειμένου να τηρούνται τα ποιοτικά κριτήρια κατά την αποφοίτηση των μελών, για να ανταποκριθούν στο ρόλο τους κατά την άσκηση του επαγγέλματος του  φυσικοθεραπευτή. Αποφασίστηκε η προώθηση των αποφάσεων στους οργανισμούς των κρατών προκειμένου να προωθηθούν στις αρχές των χωρών και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.  Η Ελληνική αντιπροσωπεία έθεσε το θέμα της ελάχιστης κλινικής εκπαίδευσης που πρέπει να είναι ενιαία και έθεσε τον προβληματισμό της όσον αφορά την αποδοχή των προτάσεων από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που ως γνωστόν διέπονται από αυτονομία.

2.     Ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, προκειμένου να περιγραφούν  τα πολλαπλά οφέλη για τους πληθυσμούς και τα συστήματα υγείας και να καταδειχτεί πώς διαφορετικά μοντέλα της φυσιοθεραπείας συμβάλλουν σε αυτά τα οφέλη υγείας για τον ασθενή, αλλά και για τα οικονομικά της υγείας. Τα μοντέλα, όσον αφορά τις προσφερόμενες υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, ποικίλλουν στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, κυμαινόμενα από συνταγογραφούμενες θεραπείες με συνταγή γιατρού μέχρι την άμεση πρόσβαση ή αυτοπαραπομπή, όπου οι ασθενείς δέχονται υπηρεσίες φυσιοθεραπείας με απευθείας πρόσβαση, χωρίς να χρειάζεται να δει απαραίτητα τον ασθενή ο Γιατρός. Η αυτοπαραπομπή εφαρμόζεται σε χώρες όπως η Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και η αυτοπαραπομπή για Φυσιοθεραπεία σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης έχει αξιολογηθεί πλήρως και συνιστάται από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και φροντίδας αριστείας (NICE) στο Ηνωμένο Βασίλειο.

3.     Τα πρότυπα για την διασφάλιση της ποιότητας της παροχής της φυσικοθεραπείας στους πολίτες.

4.     Μεθοδολογία για τις κλινικές οδηγίες (Guidelines) , προκειμένου να τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα για όλα τα μέσα και τις τεχνικές που εφαρμόζονται στην φυσικοθεραπεία, με συγκεκριμένη μεθοδολογία.

5.     Προώθηση της έρευνας και ερευνητικές προτεραιότητες   στην φυσικοθεραπεία στην Ευρώπη.

6.     Κατατέθηκε ενημερωτική εισήγηση για το e-health.

7.     Παράγοντες που επηρεάζουν την άσκηση του επαγγέλματος στην Ευρώπη.

8.     Βάση δεδομένων με όλες τις δράσεις των συλλόγων, για την εξωστρέφεια του επαγγέλματος στην Ευρώπη.

9.     Χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά προγράμματα των ερευνητικών δράσεων και προτάσεων.

10.  Νομολογία στην Ευρώπη που επηρεάζει της άσκηση του επαγγέλματος.

11.  Συντονισμός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την Ευρωπαϊκή κάρτα.

12.  Ευθυγράμμιση όλων των δράσεων με τις ενέργειες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Στο περιθώριο της διάσκεψης, η Ελληνική αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να θέσει μια σειρά από φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τον Π.Σ.Φ και για τα οποία ζητήθηκε η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ομοσπονδίας, όπως:

  • Η ένταξη των τμημάτων φυσικοθεραπείας στις σχολές επιστημών υγείας
  • Οι στρεβλώσεις  στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας για την κινητικότητα Ευρωπαίων εργαζομένων ( οδηγία 36/2005)
  • Η συνεργασία των Ευρωπαϊκών συλλόγων για θέματα ομαδικής ασφάλισης μελών, Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την άρση μέτρων Ελληνικής πατέντας (claw back) κ.α

Κατά την συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε η ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στη θέση της αποχωρήσασας  Sarah Bazin, με την Esther-Mary D'Arcy να εκλέγεται νέα Πρόεδρος.

Η χώρα μας κατέθεσε πρόταση για να διοργανώσει την Γενική Συνέλευση των Ευρωπαϊκών συλλόγων το 2022 ,καθώς η συνέλευση του 2020 θα πραγματοποιηθεί στην Τσεχία.

 

 

Νέα δεδομένα που αναμένεται ότι θα αλλάξουν τη θεραπευτική αντιμετώπιση μιας εκ των πιο σοβαρών μορφών καρκίνου του πνεύμονα ανακοινώθηκαν στο πρόσφατο αμερικανικό συνέδριο για την Έρευνα του Καρκίνου.

Συγκεκριμένα, η προσθήκη του pembrolizumab σε καθιερωμένο σχήμα χημειοθεραπείας ως θεραπεία πρώτης γραμμής για τον μεταστατικό μη πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα πέτυχε σημαντική βελτίωση στη συνολική επιβίωση των ασθενών ανεξάρτητα από την έκφραση του βιοδείκτη PD-L1 και μείωσε κατά 51% τον κίνδυνο θανάτου, συγκριτικά με το σχήμα της χημειοθεραπείας. Παράλληλα, ο συνδυασμός πέτυχε σημαντική βελτίωση στο  διάστημα ελεύθερο υποτροπής με τον κίνδυνο υποτροπής ή θανάτου να μειώνεται επίσης στο μισό (48%) σε σχέση με τους ασθενείς που έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία.

Tα παραπάνω είναι ευρήματα της μελέτης KEYNOTE-189 που παρουσιάστηκαν στο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας για την Έρευνα του Καρκίνου στο Σικάγο, ενώ ταυτόχρονα δημοσιεύθηκαν και στην ιατρική επιθεώρηση The New England Journal of Medicine.

 

Η μελέτη  KEYNOTE-189 είναι μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά  τυφλή και ελεγχόμενη με placebo μελέτη φάσης 3 για την αξιολόγηση του συνδυασμού pembrolizumab με πεμετρεξίδη και σισπλατίνη ή καρβοπλατίνη ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με μεταστατικό μη πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα  σε σύγκριση με πεμετρεξίδη και σισπλατίνη ή καρβοπλατίνη μόνο. Η μελέτη συμπεριέλαβε 616 ασθενείς με μεταστατικό μη πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα ανεξαρτήτου έκφρασης του βιοδείκτη PD-L1, χωρίς γενετικές μεταλλάξεις EGFR ή ALK και οι οποίοι δεν είχαν λάβει προηγουμένως συστηματική θεραπεία για τη νόσο.

Τα δύο πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία της μελέτης ήταν η συνολική επιβίωση και το διάστημα ελεύθερο υποτροπής, ενώ τα δευτερεύοντα περιελάμβαναν ποσοστά συνολικής ανταπόκρισης, διάρκεια ανταπόκρισης και ασφάλεια.

Κατά τη διάμεση παρακολούθηση διάρκειας 10,5 μηνών, ο συνδυασμός του pembrolizumab με τη χημειοθεραπεία με πεμετρεξίδη και σισπλατίνη ή καρβοπλατίνη επέφερε 51% μείωση του κινδύνου θανάτου, συγκριτικά με την χημειοθεραπεία με πεμετρεξίδη και σισπλατίνη ή καρβοπλατίνη ως μονοθεραπεία. Επιπλέον, υπολογίζεται ότι το 69,2% των ασθενών που έλαβαν τον συνδυασμό ήταν εν ζωή στους 12 μήνες, συγκριτικά με το 49,9% της ομάδας ελέγχου.

 

Το όφελος στη συνολική επιβίωση παρατηρήθηκε ανεξάρτητα από την έκφραση του βιοδείκτη PD-L1 και στις τρεις κατηγορίες ασθενών που αξιολογήθηκαν (ασθενείς των οποίων οι όγκοι είχαν αρνητική έκφραση του PD-L1, ασθενείς μεTPS από 1-49% και ασθενείς με TPS  μεγαλύτερο ή ίσο του 50%) .

Αξιοσημείωτη ήταν και η βελτίωση ως προς την ελεύθερη επιδείνωσης επιβίωση στην ομάδα της συνδυαστικής αγωγής, με 48% μειωμένο κίνδυνο επιδείνωσης ή θανάτου, συγκριτικά με μόνο την χημειοθεραπεία. Το διάμεσο διάστημα ελεύθερο υποτροπής ήταν 8,8 μήνες με τον συνδυασμό pembrolizumab και χημειοθεραπείας, ενώ μόνο με χημειοθεραπεία ήταν 4,9 μήνες. Το ποσοστό των ασθενών χωρίς εξέλιξη της νόσου στο 12μηνο ήταν 34,1% με τη νέα συνδυαστική θεραπεία, σχεδόν διπλάσιο του ποσοστού 17,3% στην ομάδα των ασθενών που έλαβε μόνο χημειοθεραπεία.

 

Η χορήγηση του παραπάνω συνδυασμού ως θεραπεία πρώτης γραμμής για τον μεταστατικό μη πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα αναμένεται να εγκριθεί στην Ευρώπη το ερχόμενο φθινόπωρο, ενώ στις ΗΠΑ έχει ήδη εγκριθεί.

 

Πηγές:

The New York Times: Lung Cancer Patients Live Longer With Immune Therapy

FiercePharma: In A Monster Showing, Merck's Keytruda Combo Slashes Lung Cancer Death Risk By Half

 

 

Το ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας για την Μυοσκελετική Υγεία - ΕΠΕΜΥ, πραγματοποιείται φέτος στο Πόρτο Χέλι, από τις 27 Απριλίου έως την 1η Μαΐου 2018, με κεντρικό θέμα «Μεγαλώνοντας – Η Ηλικιακή Μετάβαση».

Το φετινό συνέδριο σηματοδοτεί 10 χρόνια συνεχούς εκπαιδευτικής δραστηριότητας της ΕΠΕΜΥ. Ξεκινώντας από μια μικρή ρευματολογική συνάντηση (1ο Συνέδριο το 2009), το 10ο Συνέδριο της ΕΠΕΜΥ είναι φέτος ένα διεταιρικό γεγονός 400 περίπου συνέδρων, καθώς στις ενεργές του συμμετοχές δεν περιλαμβάνονται πλέον μόνο Ρευματολόγοι, αλλά και Δερματολόγοι, Ορθοπαιδικοί, Παθολόγοι, Ογκολόγοι, Γεν. Ιατροί και άλλες ιατρικές ειδικότητες. Φέτος εκτός από Ειδικευόμενους Ιατρούς, το Συνέδριο φιλοξενεί και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εκτός από τα κλασικές συνεδρίες για τις μυοσκελετικές παθήσεις σημαντικός χρόνος αφιερώνεται στη συζήτηση κλινικών περιστατικών με τους ειδικούς. Επιπλέον για πρώτη φορά παραχωρήθηκαν ολόκληρες συνεδρίες σε κλινικές για να τις διαχειριστούν κατά βούληση. Συνεχίζεται επίσης η ενεργός συμμετοχή εκπροσώπων των Ενώσεων Ασθενών ενώ στο πρόγραμμα εντάχθηκε και ειδική συνεδρία για την επικοινωνία ιατρού-ασθενούς. Τα ζητήματα διατροφής καταλαμβάνουν ένα σημαντικό μέρος ενώ φέτος συμπεριελήφθη πιλοτικά και θεματολογία εναλλακτικής ιατρικής.

Μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία είναι ότι, για πρώτη φορά επιχειρείται προσέγγιση στο ζήτημα της «διαχείρισης των ασθενών με χρόνια φλεγμονώδη αρθρίτιδα και μερική επίτευξη των θεραπευτικών στόχων». Μεταξύ άλλων, ο Professor Piet van Riel, University of Nigmegen, The Netherlands, θα δώσει το Σάββατο το βράδυ σχετική διάλεξη με θέμα: “Dimensions of health: What are the implications for the management of people with arthritis”. Το ζήτημα αυτό θα έχει συνέχεια τόσο σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.

Η ΕΠΕΜΥ στρέφει το βλέμμα της στου χρόνιους ασθενείς - κυρίως των ρευματικών παθήσεων που με την ενδεδειγμένη θεραπεία αντιμετωπίζουν σ’ ένα βαθμό το πρόβλημά τους χωρίς, όμως, να γίνονται απολύτως καλά. Αυτή την κατηγορία ασθενών που δεν έχουν βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μέχρι σήμερα – τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό - «φωτίζουν», όπως προαναφέρθηκε, πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και ερευνητικού χαρακτήρα άλλα και άλλου τύπου, όπως η σχεδιαζόμενη δημιουργία πιλοτικής υπηρεσίας υποστήριξης της συγκεκριμένης ομάδας ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». «Εκεί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε εξατομίκευση κάθε περίπτωσης», αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΠΕΜΥ, κ. Παναγιώτης Τρόντζας. «Πάντα υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης ακόμα και γι' αυτούς τους ασθενείς, που δεν έχουν πλήρη απάντηση στη θεραπεία. Στοχεύουμε να δημιουργήσουμε ομάδα επαγγελματιών υγείας (ρευματολόγοι, ψυχολόγοι, φυσικοθεραπευτές και άλλοι) που να ερευνήσουν τις αιτίες της μη καλής θεραπευτικής απάντησης αλλά και να εξατομικεύσουν τη συνολική θεραπεία ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε χρόνιου ασθενή. Αυτό είναι το σκεπτικό της νέας πρωτοβουλίας που επικεντρώνεται σ’ ένα πεδίο στο οποίο δεν έχει δοθεί έμφαση ούτε στην Ελλάδα, ούτε στο εξωτερικό», καταλήγει.

Περισσότερες πληροφορίες για το 10ο Συνέδριο της ΕΠΕΜΥ μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.epemy.gr.

 

ΙΙ. Αgeing: Η συνεχιζόμενη εκστρατεία της ΕΠΕΜΥ

Την τελευταία περίοδο η ΕΠΕΜΥ επικεντρώνεται στη θεματική του «Ageing» (Μεγαλώνοντας) δηλαδή στις αλλαγές και τις επιβαρύνσεις που δημιουργούνται με την πάροδο της ηλικίας τόσο στους υγιείς όσο και στους πάσχοντες, με έμφαση στη Μυοσκελετική Υγεία. Η γήρανση του πληθυσμού καθιστά το «Αgeing» ένα επιστημονικό και κοινωνικό πρόβλημα αιχμής. Το «Αgeing» περιλαμβάνει πολλούς θεματικούς τομείς, όπως η φλεγμονή, η αυτοανοσία, ο καρκίνος, η αρθρίτιδα, οι ρευματικές παθήσεις, ο καρδιαγγειακός κίνδυνος, οι αλλαγές στον μεταβολισμό, οι διαταραχές στον οστικό μεταβολισμό και τα κατάγματα, οι δερματικές αλλαγές, η ορμονική και νευρολογική έκπτωση, οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες, οι ψυχικές επιβαρύνσεις, η δίαιτα και η διατροφή, οι βιοδείκτες, η λειτουργική και συμπληρωματική ιατρική.

Η ΕΠΕΜΥ συνεχίζει την εκστρατεία με τίτλο: «Μεγαλώνοντας – Η ηλικιακή μετάβαση», η οποία περιλαμβάνει δράσεις εκπαίδευσης, έρευνας, ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, και προτάσεις βελτίωσης των υπηρεσιών υγείας προς αυτή την κατεύθυνση.

Στόχος, είναι η ανταπόκριση σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής, τόσο στο επίπεδο της προσωπικής υγείας και ευεξίας, όσο και στο επίπεδο της κοινωνικής μέριμνας και συνοχής που προκαλεί το φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού.

 

ΙΙΙ. Το σχεδιαζόμενο θεσμικό πλαίσιο θέτει σε κίνδυνο εταιρείες σαν την ΕΠΕΜΥ

Το προωθούμενο από το ΚΕΣΥ και το Υπουργείο Υγείας νομοσχέδιο για τη λειτουργία των ιατρικών επιστημονικών εταιρειών πρόκειται να θέσει σοβαρά εμπόδια στη λειτουργία των εταιρειών που αποτελούνται από ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων. Η διεταιρικότητα  που με τόσο κόπο αναπτύχθηκε στη χώρα μας τα τελευταία χρόνιο στοχοποιείται από την πολιτική ηγεσία. Απαραίτητος είναι βέβαια ο εξορθολογισμός και το ξεκαθάρισμα του συνεδριακού τοπίου και των επιστημονικών εταιρειών στην Ελλάδα αλλά η αποδοχή και ισχυροποίηση αποκλειστικά και μόνον των εταιρειών κορμού (ιατρικών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων) σηματοδοτεί οπισθοδρόμηση. Η διεθνής τάση είναι αυτή της συνεργασίας και της ολιστικής αντιμετώπισης του ασθενούς μέσω ομάδας  διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων, παραϊατρικών εξειδικεύσεων αλλά και με τη συμμετοχή των ίδιων των ασθενών και των ενώσεων τους.

Η ΕΠΕΜΥ θα κινηθεί συντεταγμένα με προτάσεις και συνεργασίες για την αποφυγή εφαρμογής αυτής της αναχρονιστικής διάταξης.

 

 

 

 

«Protected Together, #VaccinesWork»  Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Εβδομάδας Εμβολιασμού, μία ετήσια πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που είναι σε εξέλιξη  από τις 24 μέχρι και τις 30 Απριλίου 2018.

 

Αυτή τη χρονιά, σκοπός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι να γίνει αντιληπτό ότι η προστασία κάθε ανθρώπου από ασθένειες που προλαμβάνονται μέσω του εμβολιασμού είναι ευθύνη όλων μας, προτρέποντας μας,  να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης προς όφελος όλης της κοινωνίας1.

 

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Εμβολιασμού είναι  μία ετήσια εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης που ξεκίνησε από τον ΠΟΥ για πρώτη φορά το 2012, με μοναδικό σκοπό την  ενημέρωση του κοινού για τα οφέλη του εμβολιασμού. Μέρος αυτού του παγκόσμιου εγχειρήματος είναι και η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού η οποία συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό τομέα του ΠΟΥ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων.

 

Καμία άλλη παρέμβαση στη δημόσια υγεία – εκτός από την παροχή καθαρού πόσιμου νερού – δεν έχει σώσει τόσες ζωές, όσες τα εμβόλια βοηθώντας στην πρόληψη πάνω από 30 ασθενειών. H MSD κουβαλά μια σπουδαία κληρονομιά αναπτύσσοντας εμβόλια τα τελευταία 100 χρόνια, αποτελώντας εργασιακό χώρο του Maurice Ralph Hilleman, του ανθρώπου που συνετέλεσε στην κυκλοφορία 30 εμβολίων καθιστώντας τον  έναν από τους πιο επιτυχημένους επιστήμονες στον τομέα των εμβολίων στην ιστορία. Η MSD αποτελεί σήμερα ένα παγκόσμιο ηγέτη στον αγώνα ενάντια στις ασθένειες που προλαμβάνονται επενδύοντας και καινοτομώντας συνεχώς με σκοπό την προστασία της υγείας  εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως.  

 

Η MSD στην Ελλάδα συμμετέχει με ιδιαίτερη χαρά στον εορτασμό της φετινής Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εμβολιασμού και μάλιστα η συγκεκριμένη εβδομάδα σηματοδοτεί την κορύφωση των προσπαθειών ενημέρωσης της MSD σε θέματα εμβολιασμού. Μέχρι σήμερα η εταιρία έχει υλοποιήσει σε συνεργασία με Επιστημονικούς φορείς 3 σημαντικές εκστρατείες ενημέρωσης για τα οφέλη του εμβολιασμού και την πρόληψη σημαντικών νοσημάτων και οι οποίες έχουν ως εξής :

 

1.         «Εμβολιάζομαι – Θωρακίζομαι», με σκοπό την αφύπνιση του πληθυσμού για την αξία του εμβολιασμού (σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και το Ελληνικό Κολλέγιο Παιδιάτρων)

2.         «Μην αφήσεις τον έρπητα ζωστήρα να κάνει τη ζωή σου ανυπόφορη. Εμβολιάσου – Θωρακίσου!», μια ενημερωτική εκστρατεία για τον έρπητα ζωστήρα (σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και την  Ελληνική Εταιρία Λοιμώξεων) και

3.         «Μην αργήσεις!» με στόχο την ενημέρωση του πληθυσμού για την προστασία από τον ιό HPV μέσω του εμβολιασμού (σε συνεργασία με τον Ελληνικό Κολλέγιο Παιδιάτρων, της Ελληνικής HPV Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογίας).

 

Και οι τρεις εκστρατείες συνοδεύθηκαν από τη δημιουργία σχετικών ιστοσελίδων για την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των ομάδων του πληθυσμού που  θα ενδιαφέρονταν να μάθουν περισσότερα για τα οφέλη του εμβολιασμού.  Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι καθώς οι εκστρατείες αυτές φαίνεται να συνέβαλλαν στην ευαισθητοποίηση όλων μας σχετικά με τη συμβολή του εμβολιασμού στη βελτίωση της Δημόσιας Υγείας.  Για το λόγο αυτό, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους επιστημονικούς φορείς που συνεργάστηκαν μαζί μας παρέχοντας τις αιγίδες τους και συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων.

 

Η MSD στην Ελλάδα παραμένοντας αφοσιωμένη στο στόχο της προστασίας της Δημόσιας Υγείας, θα συνεχίσει με περισσότερη ενέργεια και δύναμη να επενδύει στην  ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και στην επιστημονική επικοινωνία με τις αρχές και τις επιστημονικές εταιρείες, να καταβάλει τα μέγιστα για τη διασφάλιση της επάρκειας εμβολίων στη χώρα μας  και να επιζητεί συνεργασίες με όλους τους φορείς για τη βελτιστοποίηση της πρόληψης στην Ελλάδα.