Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
Τετάρτη, 12 Μάρτιος 2014 16:21

Η φυσικοθεραπεία ως πρώτη επιλογή συντηρητικής αντιμετώπισης σε θέματα υγείας των γυναικών

Από

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η 3η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Εξειδικευμένη Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση για την Υγεία των Γυναικών», της οποίας τον απολογισμό, έκανε η Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής κα Μιμή Μαρσέλλου, επισημαίνοντας ότι η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση είναι η πρώτη επιλογή στην συντηρητική αντιμετώπιση σε όλα τα ειδικά θέματα που αφορούν στην υγεία των γυναικών.

 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, τονίσθηκε από τους ειδικούς ότι η Φυσικοθεραπεία αποτελεί βασικό άξονα του συστήματος Υγείας, όπως συμβαίνει στα συστήματα Υγείας των προηγμένων χωρών, αφού στοχεύει στην έγκαιρη αντιμετώπιση και πρόληψη των περιστατικών μειώνοντας, εκτός από την ταλαιπωρία της πάσχουσας γυναίκας και το κόστος νοσηλείας.


Οι επιστήμονες συμφώνησαν ότι, είναι απαραίτητο να υποστηριχτεί η φυσικοθεραπεία τόσο από την πολιτεία όσο και από τους ιδιωτικούς φορείς, ενώ τόνισαν ότι στόχος τους είναι η ένταξη της φυσικοθεραπευτικής παροχής στο Εθνικό Συνταγολόγιο, ως βασική παρέμβαση των γυναικολογικών προβλημάτων.


Στην ημερίδα επισημάνθηκε επίσης, η παντελής έλλειψη μηχανισμού καταγραφής στοιχείων και επίσημης έρευνας στη χώρα μας για τα ειδικά θέματα που αφορούν στην υγεία των γυναικών. Οι ειδικοί έκριναν απαραίτητη τη δημιουργία ενός Εθνικού Αρχείου Καταγραφής, το οποίο θα βοηθήσει και την εφαρμογή των Θεραπευτικών Πρωτόκολλων.


Προτάθηκε η αξιοποίηση, από την πολιτεία, του υπάρχοντος μηχανογραφικού σχεδιασμού καταγραφής στοιχείων από τα παθολογοανατομικά, ογκολογικά εργαστήρια και κλινικές της χώρας – του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα- με νόμο, ώστε να συλλέγονται τα στοιχεία επίσημα στην κεντρική βάση του Ε.Α.Ν. (Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών) και άλλων φορέων καταγραφής στοιχείων. Βάσει αυτού θα μπορέσουν να δημιουργηθούν προγράμματα συστηματικού ελέγχου στην επικράτεια, ώστε να εφαρμοσθεί και η ανάλογη προτεραιότητα πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων της υγείας των γυναικών.


Οι ομιλητές ζήτησαν από την πολιτεία να διευρυνθεί το πρόγραμμα Γυναικολογικής και Μαιευτικής Φυσικοθεραπείας στα Α.Τ.Ε.Ι. Φυσικοθεραπείας όλης της χώρας, ώστε οι φοιτητές στην Ελλάδα να εκπαιδεύονται σωστά και να διασφαλιστεί ο ρόλος του επαγγέλματος και σε αυτόν το τομέα ειδικότητας, όπως συμβαίνει αντίστοιχα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.


Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών για μια ακόμη φορά, υπογραμμίζει την αναγκαιότητα εναρμόνισης της Ελλάδας με τις οδηγίες των υπόλοιπων χωρών της Ε.Ε., ώστε να γίνει η Φυσικοθεραπεία απαραίτητο εργαλείο πρόληψης και αντιμετώπισης πολλών προβλημάτων.