Τετάρτη 23 Μαΐου 2018
Πέμπτη, 06 Ιούλιος 2017 11:29

Σχιζοφρένεια: Μείωση των υποτροπών με τις νέες θεραπείες

Από

Άλλο ένα βήμα στην αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας κάνει η επιστήμη δίνοντας απάντηση σε μία έως τώρα ακάλυπτη ανάγκη: την πρόληψη και τον περιορισμό της υποτροπής της ασθένειας. Απαλλαγμένοι από το άγχος της συχνής λήψης της φαρμακευτιής αγωγής, τα άτομα με σχιζοφρένεια αποκτούν μεγαλύτερη ανεξαρτησία και ακόμα καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Με την εξέλιξη της φαρμακευτικής έρευνας, οι δυνατότητες τήρησης της φαρμακευτικής αγωγής αυξάνονται πλέον σημαντικά, καθώς η συχνότητα λήψης της αγωγής μειώνεται ακόμα περισσότερο μέσα στο διάστημα ενός έτους.

Μέχρι σήμερα οι αγωγές μακράς δράσης απαιτούσαν λήψη των φαρμάκων από 26 ως 12 φορές το χρόνο.

Η κυκλοφορία των άτυπων Αγωγών Μακράς Δράσης επέφερε σημαντική πρόοδο στη θεραπεία της σχιζοφρένειας καθώς συμβάλλουν στην τήρηση της θεραπείας,  εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά διακοπής της αγωγής και επανεισαγωγών στο νοσοκομείο, αλλά και χαμηλότερο κίνδυνο υποτροπών συγκριτικά με τις αγωγές που λαμβάνονται καθημερινά και συχνά παραπάνω από μια φορά την ημέρα. 

Βασικοί στόχοι της φαρμακευτικής θεραπείας είναι:

--η μείωση ή ακόμα και η εξάλειψη των συμπτωμάτων της σχιζοφρένειας,

--η πρόληψη των υποτροπών

--η παράταση της διάρκειας που η νόσος βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση

--η μείωση των εισαγωγών σε νοσοκομείο και

--η λειτουργικότητα των ασθενών σε καθημερινή βάση με υψηλή ποιότητα ζωής, έτσι ώστε οι αρνητικές συνέπειες της νόσου να μην επηρεάζουν τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Η αποτελεσματική τήρηση της θεραπείας είναι σημαντική για το σκοπό αυτό.

Το τοπίο στη σχιζοφρένεια σήμερα

Η σχιζοφρένεια είναι μια πολύπλοκη και χρόνια ψυχική διαταραχή για την ανάπτυξη της οποίας ευθύνονται γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Είναι μια νόσος που μπορεί να αφορά τον οποιοδήποτε ανεξαρτήτως καταγωγής, κοινωνικοοικονομικής και πολιτισμικής  κατάστασης.

Χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων όπως ψευδαισθήσεις, παραληρητικές ιδέες, αποδιοργάνωση λόγου ή συμπεριφοράς, μειωμένη ικανότητα στοχοκατευθυνόμενης δράσης, απάθεια ή έλλειψη κινήτρου και γνωστικά ελλείμματα. Η σχιζοφρένεια μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά όλες τις πτυχές της ζωής των πασχόντων.

Η φαρμακευτική αγωγή σε συνδυασμό με ψυχοκοινωνικού τύπου παρεμβάσεις, μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς να ελέγχουν ικανοποιητικά τα συμπτώματά τους.

9 στους 10 δεν συμμορφώνονται στην καθημερινή αγωγή

Η καθημερινή φαρμακευτική αγωγή για να είναι αποτελεσματική απαιτεί σταθερή συμμόρφωση του ασθενούς, κάτι που είναι ιδιαίτερα δύσκολο λόγω της φύσης της νόσου.

Επιπλέον, η καθημερινή λήψη της αγωγής μπορεί να επιβαρύνει συναισθηματικά τους ασθενείς με σχιζοφρένεια, καθώς τους υπενθυμίζει το πρόβλημα δυσχεραίνοντας την καθημερινότητά τους.

Υπολογίζεται ότι έως και 89% των ασθενών με σχιζοφρένεια δεν τηρούν ή τηρούν εν μέρει τη φαρμακευτική αγωγή τους και αυτό παραμένει το πιο σημαντικό πρόβλημα στις θεραπείες που απαιτούν καθημερινή λήψη φαρμάκων.

Ωστόσο, η διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής  πενταπλασιάζει τον κίνδυνο υποτροπής μετά από ένα πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο, αυξάνει την  πιθανότητα επιδείνωσης των συμπτωμάτων και της λειτουργικότητας των ασθενών, αυξάνει τον κίνδυνο επανεισαγωγών στο νοσοκομείο, τον αυτοκτονικό ιδεασμό, ενώ ο χρόνος ανάρρωσης επιμηκύνεται και εμφανίζεται μειωμένη ανταπόκριση στα αντιψυχωσικά.

Επιπτώσεις

Η τήρηση της θεραπείας είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας, καθότι η μη συμμόρφωση των ασθενών προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στη ζωή τους και στο οικογενειακό περιβάλλον.

Άμεση επίπτωση είναι η συναισθηματική επιβάρυνση των φροντιστών που βιώνουν τις παρανέργειες στον άνθρωπό τους από τη μη λήψη φαρμάκων, ενώ δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η οικονομική επιβάρυνση που προκαλείται από τις συνεχείς υποτροπές και επακόλουθες νοσηλείες.

Σημαντική είναι επίσης η επιβάρυνση στις υγειονομικές δαπάνες λόγω των επαναλαμβανόμενων νοσηλειών, αλλά και για το κράτος λόγω της μειωμένης παραγωγικότητας και των απουσιών από την εργασία.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι ασθενείς και οι οικογένειές τους βιώνουν μεγάλο φορτίο από το φαινόμενο της στιγματοποίησης που εξακολουθεί να υπάρχει. Είναι σαφές ότι ο ασθενής με σχιζοφρένεια έχει πολύ μεγάλες ανάγκες υποστήριξης από τη κοινωνία και την Πολιτεία.