Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019
Τρίτη, 06 Φεβρουάριος 2018 15:46

ΠΣΦ: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συνεδρίαση της ομάδας εργασίας Εκπαιδευτικών Θεμάτων του ευρωπαϊκού τμήματος της Παγκοσμίας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας

Από

Στις 1 - 4 Φεβρουαρίου φιλοξενήθηκε στη χώρα μας και συνεδρίασε στα γραφεία του Π.Σ.Φ. η Ομάδα Εργασίας για Εκπαιδευτικά Θέματα του Ευρωπαϊκού Τμήματος της WCPT (World Confederation for Physical Therapy).

 

Την Ομάδα Εργασίας αποτελούν οι κάτωθι:

 

1. Chairman: Esther-Mary DArcy, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Τμήματος της WCPT (ER-WCPT)

2. Silke Gruber, Austria

3. Nikolaos Strimpakos, Greece

4. Helen French, Ireland

5. Carmen Suarez, Spain

6. Charlotte Häger, Sweden

7. David Gorria Belgium, Γενικός Γραμματέας της ER-WCPT

 

Η συνάντηση της ομάδας εργασίας στην Αθήνα ήταν η τελευταία (προηγήθηκαν οι συναντήσεις στο Βουκουρέστι, Αμβούργο και Δουβλίνο) πριν το General Meeting της ER-WCPT που θα γίνει στο Δουβλίνο τον Απρίλιο του 2018.

Οι δραστηριότητες πάνω στις οποίες εργάζεται η ομάδα εργασίας για την εκπαίδευση έχουν συνοπτικά ως εξής:

1.       Καταγραφή των ελάχιστων προσδοκώμενων μαθησιακών ικανοτήτων ανά χώρα-μέλος για την εκπαίδευση στη φυσικοθεραπεία (1ου κύκλου σπουδών)

2.       Καθορισμός και ορισμός των ελάχιστων προσδοκώμενων μαθησιακών ικανοτήτων που απαιτούνται για την εκπαίδευση στη φυσικοθεραπεία (1ου κύκλου σπουδών)

3.       Έλεγχος της χρήσης των ορισμών του ESCO (Ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων) ώστε να ευθυγραμμίζονται με τις μαθησιακές ικανότητες των φυσικοθεραπευτών

4.       Παρακολούθηση και υποστήριξη των χωρών-μελών στην δια βίου μάθηση

5.       Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οπτικής για το ρόλο της εξειδίκευσης στην φυσικοθεραπεία και παροχή συμβουλών στο πως θα διευκολυνθεί η διαδικασία σε επίπεδο χώρας-μέλους

6.       Συζήτηση και προτάσεις πάνω στις καλύτερες μεθόδους για την παρακολούθηση των αλλαγών που συμβαίνουν και των τάσεων που υπάρχουν στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε κάθε χώρα-μέλος

7.       Επικαιροποίηση της ιστοσελίδας της ER-WCPT πάνω στις διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας εκπαίδευσης στη φυσικοθεραπεία, δημιουργία λίστας ελέγχου (checklist) για τις σχετικές δραστηριότητες των χωρών-μελών και παρότρυνση των χωρών-μελών για εμπλοκή στις διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας στην εκπαίδευση στη φυσικοθεραπεία

8.       Ανασκόπηση και επικαιροποίηση της «πολιτικής» για την εκπαίδευση στη φυσικοθεραπεία της ER-WCPT

9.       Παρακολούθηση των εξελίξεων πάνω στην τηλεκπαίδευση σχετικά με την εκπαίδευση στη φυσικοθεραπεία και δημιουργία υλικού πληροφόρησης

10.   Ανασκόπηση και επικαιροποίηση της προαγωγής της έρευνας και καθορισμός ερευνητικών προτεραιοτήτων

11.   Επικαιροποίηση όλων των πληροφοριών για την εκπαίδευση στην ιστοσελίδα της ER-WCPT

12.   Συνεισφορά στα συνέδρια της ER-WCPT και ιδιαίτερα στο 5ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας 2020 στο Leuven, Βέλγιο

13.   Συνεχής συνεργασία με την ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education)

14.   Σύνδεση και συνεργασία με άλλους οργανισμούς που σχετίζονται με την εκπαίδευση στη φυσικοθεραπεία

15.   Προετοιμασία των αναφορών της Ομάδας Εργασίας για το General Meeting στο Δουβλίνο 2018 καθώς και των δραστηριοτήτων για τη περίοδο 2018-2010

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυμπερίδης αναφερόμενος στην παρουσία της ομάδας εργασίας στην Ελλάδα δήλωσε:

‘’Φιλοξενήσαμε στη χώρα μας την τελευταία συνεδρίαση της επταμελούς επιτροπής της ομάδας εργασίας (Working Group) της ER-WCPT.

Αποτελεί επιτυχία για την χώρα μας η συμμετοχή εκπροσώπου στην επιτροπή που έχει προταθεί από τον Π.Σ.Φ και θέλουμε και την επόμενη διετία να εκπροσωπείται η Ελλάδα στις επιτροπές.

Η επιτροπή συνεδρίασε στα γραφεία του Π.Σ.Φ και συναντήθηκε με το Κ.Δ.Σ και το Επιστημονικό Συμβούλιο του Π.Σ.Φ όπου σε κοινή συνεδρίαση με την επιτροπή αναλύθηκε η Εκπαιδευτική κατάσταση στην Ευρώπη, οι κατευθύνσεις που προωθούνται στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των Ευρωπαίων φυσικοθεραπευτών κ.α.

Επίσης ήταν ευκαιρία να αναφερθούν τα φλέγοντα θέματα που αφορούν τόσο την εκπαίδευση της Φυσικοθεραπείας στη χώρα μας όσο και για θέματα που αφορούν την άσκηση και την αυτονομία του επαγγέλματος.

Ήταν μεγάλη χαρά για μας που είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με σπουδαίους επιστήμονες του χώρου όπως η Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Παγκόσμιου Συνεδρίου της WCPT Charlotte Hager, που θα διεξαχθεί το 2019 στη Γενεύη, την Esther-Mary D’Arcy, Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Τμήματος της WCPT (ER-WCPT) και τους υπόλοιπους εκλεκτούς καθηγητές των Ευρωπαϊκών Πανεπιστήμιων Φυσικοθεραπείας.’’