Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019
Σάββατο, 30 Σεπτέμβριος 2017 16:04

Εκατόν ογδόντα χρονών η Ιατρική Σχολή Αθηνών - Το μήνυμα του πρύτανη Αθανασίου Δημόπουλου

Από

Ολόκληρο το μήνυμα του πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών Αθανασίου Δημόπουλου για τα 180 χρόνια λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει ως εξής:

"Είναι μεγάλο προνόμιο για μένα, το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Πρύτανης, τυγχάνει η επέτειος των 180 χρόνων από την ίδρυση του Οθώνειου Πανεπιστημίου αρχικώς και νυν Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Είναι μεγάλη τιμή επίσης και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, που στον εμβληματικό αυτό τόπο, μαζευτήκαμε σήμερα και για τον εορτασμό των 180 χρόνων από την ίδρυση  της Ιατρικής Σχολής, της πρώτης Ιατρικής Σχολής των Βαλκανίων.

Ιδρύθηκε το 1837 και ήταν ένα από τα 4 Τμήματα που αποτέλεσαν το πρώτο Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορικής της πορείας από την ίδρυση σχεδόν του νέου ελληνικού κράτους, αποστολή της ήταν και παραμένει, η διαρκής αναβάθμιση της εκπαίδευσης των νέων ιατρών, η καλλιέργεια του πνεύματος αριστείας και διάκρισης και η συνεχής βελτίωση της  μαθησιακής διαδικασίας και της ανανέωσης των προγραμμάτων σπουδών.

Η ιστορική διαδρομή και προσφορά, καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό αποτέλεσαν τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της Σχολής μας και έθεσαν τους άξονες που καθορίζουν τους στρατηγικούς στόχους της στο πλαίσιο του οράματος και της αποστολής της. Οι στόχοι αυτοί, παραμένουν σταθερά προσανατολισμένοι στο να καινοτομεί και να διακρίνεται, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς.

 

Ανταποκρινόμενοι στις διαρκείς εξελίξεις του 21ου αιώνα, οι Καθηγητές, οι ερευνητές και οι φοιτητές μας μέσα στις Κλινικές και τα Εργαστήρια αναζητούν την καινοτομία και την προαγωγή της ιατρικής γνώσης, που οδηγεί στην αξιοποίηση από την κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς των αποτελεσμάτων της εκπονούμενης έρευνας στη Σχολή μας.

 

Συνεχίζοντας την παράδοση των 180 ετών, στοχεύουμε στην άρτια ιατρική εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στην προαγωγή της ιατρικής επιστήμης μέσω της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, έχοντας παράλληλα καθοριστική συμμετοχή στην προαγωγή της υγείας γενικότερα στη χώρα μας.

 

Στόχος μας, επίσης, είναι να αποτελούμε πόλο έλξης των ικανοτέρων υποψηφίων φοιτητών, αλλά και καθηγητών διεθνούς φήμης. Βασική μας μέριμνα είναι οι απόφοιτοί μας να χαίρουν ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης, τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. 

 

Αδιαμφισβήτητη είναι η διεθνή αναγνώριση της Σχολής μας στους παγκόσμιους καταλόγους κατάταξης των Ιατρικών Σχολών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Σχολή μας κατατάσσεται σε καλύτερη θέση από τα 2/3 των Αμερικανικών Ιατρικών Σχολών. Στοχεύουμε, όχι μόνον να διατηρήσουμε, αλλά, κυρίως, να βελτιώσουμε την ήδη σημαντική αυτή θέση.

 

Η συμβολή της  Ιατρικής Σχολής στην έρευνα, αποτυπώνεται τόσο στον αριθμό και το μέγεθος των ερευνητικών έργων που προσελκύουν οι καθηγητές μας από διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΚΠΑ, όσο και στη διεθνή απήχηση των επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ και ερευνητών της Σχολής.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, κατά την τελευταία τριετία, η µέση ετήσια χρηµατοδότηση για τα έργα έρευνας και ανάπτυξης των Καθηγητών του Πανεπιστηµίου μας υπερβαίνει τα 60 εκατ. Ευρώ. Η Ιατρική Σχολή συμβάλλει σε αυτά κατά μέσο όρο σε ποσοστό 40%. Ως συνέπεια, οι πόροι για έργα έρευνας και ανάπτυξης όχι μόνο ενισχύουν  αποφασιστικά την προαγωγή της έρευνας, την προμήθεια οργάνων και επιστημονικού εξοπλισμού, αλλά κυρίως την απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού.

Επισημαίνεται ότι εκτός από τους Καθηγητές της Σχολής και το άλλο μόνιμο προσωπικό του Ιδρύματος, η πλειονότητα των απασχολούμενων στα ερευνητικά αυτά έργα είναι νέοι επιστήμονες.

Υποψήφιοι διδάκτορες, µεταδιδάκτορες, νέοι ερευνητές, τεχνικοί, επιστηµονικό και άλλο προσωπικό, απασχολούνται στον τομέα της έρευνας. Συνέπεια αυτού, η µείωση της ανεργίας των νέων επιστηµόνων και της διαρροής επιστημονικού δυναµικού προς το εξωτερικό".