Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
Τρίτη, 01 Δεκέμβριος 2015 13:07

Η φυσικοθεραπεία αυξάνει τη λειτουργικότητα των ατόμων με τον ιό HIV και το AIDS

Από

Το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας κατά του AIDS είναι "Getting to Zero", το οποίο αντανακλά τους στόχους του στρατηγικού σχεδίου του UNAIDS για την περίοδο 2011-2015 "Zero New HIV Infections. Zero Discrimination. Zero AIDS Related Deaths".

 

Το μήνυμα της 1ης Δεκέμβρη για την HIV λοίμωξη/AIDS εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής του ΚΕΕΛΠΝΟ και βρίσκει σύμφωνη την Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού τμήματος Αττικής του Ν.Π.Δ.Δ «Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών» για την πρόληψη των νοσημάτων, τη μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας στον πληθυσμό της χώρας, την εξάλειψη των ανισοτήτων στην υγεία και την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για υιοθέτηση υγιών και ασφαλών στάσε-ων και συμπεριφορών, οι οποίες προστατεύουν και βελτιώνουν το επίπεδο υγείας του.

 

Η επιστήμη της φυσικοθεραπείας συμβάλλει στην αύξηση της λειτουργικότητας των ατόμων, που ζουν με τον ιό HIV και το AIDS σε σημαντικό βαθμό.

 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, "οι Φυσιοθεραπευτές συμφώνα με την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας (wcpt) αναλαμβάνουν πρωτεύοντα ρόλο στην πρόληψη και τη διαχείριση όλων των ασθενειών, που σχετίζονται με τα χαμηλά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας, συ-μπεριλαμβανομένου του ιού HIV και του AIDS.

 

Ως ειδικοί στην κίνηση και την άσκηση και με πλήρη γνώση της παθολογίας είναι οι ιδα-νικοί τους επαγγελματίες για να προωθήσουν, προβλέψουν και να διαχειριστούν όλες εκείνες τις μεθόδους θεραπευτικής άσκησης, που επιτρέπουν στους ανθρώπους που ζουν με τη νόσο αυτή να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν την μυϊκή δύναμη, την καρδιοαναπνευστική λειτουργία, το σωματικό βάρος και κυρίως το άγχος και την ψυχική διάθεση.

 

Εργάζονται σαν ισότιμα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας παροχής υπηρεσιών αποκα-τάστασης σε άτομα με HIV / AIDS παρόλο που είναι οι μοναδικοί που δεν τους χορη-γείται του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας συνεισφέροντας και στην:

 

1. Διαχείριση της καθημερινής κόπωσης αναπτύσσοντας στρατηγικές διατήρησης επιπέδων ενέργειας.

 

2. Οργάνωση εργασιακού φορτίου με την υπόδειξη των κατάλληλων διαλλειμά-των, τον ομοιόμορφο προγραμματισμό των εργασιών σε ημερήσιο και εβδο-μαδιαίο επίπεδο, την ιεράρχηση και επικέντρωση εκείνων που είναι απαραίτη-τες, κλπ.

 

3. Εργονομία της καθημερινότητας (χρήση κατάλληλων βοηθημάτων, σωστή στάση του σώματος, με ιδιαίτερη προσοχή κατά την άρση αντικειμένων αλλά και στην παρατεταμένη ορθοστασία, χρήση ηλεκτρικών συσκευών που μειώ-νουν την μυοσκελετική επιβάρυνση, κλπ)

 

4. Υποστήριξη από συναδέλφους ή φίλους για το ποιες εργασίες μπορεί να γίνουν ευκολότερα από περισσότερα άτομα

Η φυσικοθεραπεία μπορεί να κάνει τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων που ζουν με τον ιό HIV. Βοηθά στο να διατηρηθούν υγιείς και τους επιτρέπει να συνεχίσουν να συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό.

 

Ας συμβάλλουμε όλοι μαζί το φετινό σύνθημα
• Μηδενίζουμε τις νέες μολύνσεις
• Μηδενίζουμε τους θανάτους από AIDS
• Μηδενίζουμε τις διακρίσεις να γίνει πραγματικότητα".