Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
Πέμπτη, 12 Φεβρουάριος 2015 16:32

Πρόληψη και αποκατάσταση σε καρδιοπαθείς μέσω της Φυσικοθεραπείας

Από

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) και το Τμήμα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης (Τ.Κ.Α.Φ.Α.), εστιάζοντας στην σημαντικότητα της εξειδίκευσης του φυσικοθεραπευτικού κλάδου, διοργανώνουν το «1ο Σεμινάριο Καρδιοαγγειακής Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης», το Σάββατο 7 Μαρτίου 2015, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.

 

Σκοπό του Σεμιναρίου αποτελεί η ενημέρωση και εκπαίδευση στην 'Οργάνωση και Υλοποίηση Προγραμμάτων Καρδιακής Αποκατάστασης', με στόχο την ανάπτυξη παρεμφερών προγραμμάτων στην Ελλάδα.

 

Με αφορμή την πραγματοποίηση του εξειδικευμένου αυτού Σεμιναρίου, ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. κ. Γεώργιος Μπάκας, αναφέρει ότι ο κλάδος της φυσικοθεραπείας στη χώρα μας λειτουργώντας με γνώμονα τις διεθνείς οδηγίες και πρότυπα, στοχεύει σε παρεμβάσεις σε ειδικά αντικείμενα όπως είναι η καρδιοαναπνευστική φυσικοθεραπεία και τονίζει την ανάγκη υποστήριξης από την Πολιτεία, του δικαιώματος του κλάδου στην εξειδίκευση. Συμπληρώνει δε ότι: «Παρά τις αντίξοες συνθήκες των τελευταίων ετών υπό τις οποίες λειτουργεί ο κλάδος μας, συνεχίζουμε την προσπάθεια προβολής και αναγνώρισης του ρόλου των φυσικοθεραπευτών, που αποτελούν έναν ισχυρό κρίκο στην αλυσίδα των επαγγελματιών υγείας και των προσφερόμενων υπηρεσιών».

 

Ο κ. Ι. Λαουτάρης, MMedSc, PhD, FESC, Φυσικοθεραπευτής στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και Πρόεδρος του Τ.Κ.Α.Φ.Α., επισημαίνει την αναγκαιότητα και την αποτελεσματικότητα υλοποίησης τέτοιου είδους επιστημονικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία βάσει επιστημονικών μελετών, συμβάλλουν σημαντικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην μείωση της νοσηρότητας και θνητότητας ασθενών με καρδιοαγγειακά νοσήματα.

 

Το Σεμινάριο απευθύνεται εκτός από τους Φυσικοθεραπευτές, σε Ιατρούς Καρδιολόγους και γενικά στους επιστήμονες εκείνους που ασχολούνται με την αποκατάσταση καρδιοπαθών, όπως Διατροφολόγους και Ψυχολόγους, ενώ μοριοδοτείται με μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης, που αναγνωρίζονται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και το EACCME-UEMS.