Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019
Τετάρτη, 23 Μάιος 2012 13:35

Οδηγίες του υπουργείου Υγείας για τα φάρμακα υψηλού κόστους

Από

Οδηγίες για την εφαρμογή της εγκυκλίου Απριλίου για τα φάρμακα υψηλού κόστους απέστειλε την Τετάρτη το υπουργείο Υγείας προς τους διοικητές των ΥΠΕ και τους Διοικητές των Νοσοκομείων.

medicals surgΗ απόφαση που υπογράφεται από τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Υγείας κ. Αθ. Κωτσόπουλο, αναφέρει τα εξής:

Οδηγίες Εφαρμογής της Εγκυκλίου της 27-04-12 για
Φάρμακα Υψηλού Κόστους.

1. Εν' όψη της επικείμενης γνωμοδότησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνεται σκόπιμο τα φάρμακα υψηλού κόστους, τόσο της βραχείας νοσηλείας, όσο και των εξωτερικών ασθενών, να εξυπηρετούνται από τον υφιστάμενο προϋπολογισμό.

2. Για την άμεση εφαρμογή της εγκυκλίου, και προκειμένου τα νοσοκομεία να αντεπεξέλθουν στα όρια του υφιστάμενου προϋπολογισμού, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα αναλάβει την προμήθεια ικανής ποσότητας ενός περιορισμένου αριθμού φαρμάκων, τα οποία θα διοχετεύσει στα νοσοκομεία. Αναλυτικές οδηγίες ανά νοσοκομείο θα δοθούν από τις Υ.ΠΕ.

3. Φάρμακα αποκλειστικά νοσοκομειακής χρήσης που συνταγογραφούνται από γιατρούς του νοσοκομείου, εκτελούνται υποχρεωτικά στο ίδιο νοσοκομείο. Το ίδιο ισχύει και για τις ιδιωτικές κλινικές άνω των 60 κλινών. Οι ασθενείς ιδιωτικών κλινικών κάτω των 60 κλινών θα προμηθεύονται τα συνταγογραφούμενα φάρμακα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Οι συνταγές ιδιωτών με αποκλειστικά νοσοκομειακά φάρμακα δεν θα εκτελούνται από τα Δημόσια νοσοκομεία.

4. Από τα φαρμακεία των νοσοκομείων θα εκτελούνται όλες οι συνταγές, είτε ηλεκτρονικές, είτε χειρόγραφες, στο προτυπωμένο συνταγολόγιο του ΕΟΠΥΥ (πράσινη συνταγή) και θα επικολλώνται οι ετικέτες.

5. Η χρέωση των φαρμάκων είναι η ίδια για τα Ασφαλιστικά Ταμεία και για τους ιδιώτες ασθενείς και προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου:
Νοσοκομειακή τιμή + (5% + Φ.Π.Α.)

Παράδειγμα:

Φάρμακο με νοσοκομειακή τιμή 100 ευρώ χρεώνεται 
100 + (5% + 6,5%) = 100 + 11,5% = 111,5 ευρώ.

Οδηγίες για την εφαρμογή της εγκυκλίου Απριλίου για τα φάρμακα υψηλού κόστους απέστειλε την Τετάρτη το υπουργείο Υγείας προς τους διοικητές των ΥΠΕ και τους Διοικητές των Νοσοκομείων.

Η απόφαση που υπογράφεται από τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Υγείας κ. Αθ. Κωτσόπουλο, αναφέρει τα εξής:

Οδηγίες Εφαρμογής της Εγκυκλίου της 27-04-12 για
Φάρμακα Υψηλού Κόστους.


1. Εν’ όψη της επικείμενης γνωμοδότησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνεται σκόπιμο τα φάρμακα υψηλού κόστους, τόσο της βραχείας νοσηλείας, όσο και των εξωτερικών ασθενών, να εξυπηρετούνται από τον υφιστάμενο προϋπολογισμό.


2. Για την άμεση εφαρμογή της εγκυκλίου, και προκειμένου τα νοσοκομεία να αντεπεξέλθουν στα όρια του υφιστάμενου προϋπολογισμού, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα αναλάβει την προμήθεια ικανής ποσότητας ενός περιορισμένου αριθμού φαρμάκων, τα οποία θα διοχετεύσει στα νοσοκομεία. Αναλυτικές οδηγίες ανά νοσοκομείο θα δοθούν από τις Υ.ΠΕ.


3. Φάρμακα αποκλειστικά νοσοκομειακής χρήσης που συνταγογραφούνται από γιατρούς του νοσοκομείου, εκτελούνται υποχρεωτικά στο ίδιο νοσοκομείο. Το ίδιο ισχύει και για τις ιδιωτικές κλινικές άνω των 60 κλινών. Οι ασθενείς ιδιωτικών κλινικών κάτω των 60 κλινών θα προμηθεύονται τα συνταγογραφούμενα φάρμακα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Οι συνταγές ιδιωτών με αποκλειστικά νοσοκομειακά φάρμακα δεν θα εκτελούνται από τα Δημόσια νοσοκομεία.


4. Από τα φαρμακεία των νοσοκομείων θα εκτελούνται όλες οι συνταγές, είτε ηλεκτρονικές, είτε χειρόγραφες, στο προτυπωμένο συνταγολόγιο του ΕΟΠΥΥ (πράσινη συνταγή) και θα επικολλώνται οι ετικέτες.


5. Η χρέωση των φαρμάκων είναι η ίδια για τα Ασφαλιστικά Ταμεία και για τους ιδιώτες ασθενείς και προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου:
Νοσοκομειακή τιμή + (5% + Φ.Π.Α.)


Παράδειγμα:

Φάρμακο με νοσοκομειακή τιμή 100 ευρώ χρεώνεται 
100 + (5% + 6,5%) = 100 + 11,5% = 111,5 ευρώ.