Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019
Πέμπτη, 19 Μάρτιος 2015 12:28

Η AbbVie ψηλά στην εκτίμηση των ασθενών σε θέματα εταιρικής φήμης και ακεραιότητας

Από

H βιοφαρμακευτική εταιρεία AbbVie ανέβηκε στη δεύτερη θέση της λίστας των φαρμακευτικών εταιρειών με την καλύτερη εταιρική φήμη παγκοσμίως, σύμφωνα με τις απόψεις των ασθενών, ενώ αναδείχθηκε κορυφαία στο δείκτη της ακεραιότητας των δραστηριοτήτων της, βάσει των αποτελεσμάτων της ετήσιας έρευνας που πραγματοποιείται από τον ανεξάρτητο οργανισμό μελετών PatientView.

 

Η έρευνα, κατέγραψε και αξιολόγησε τις απόψεις 1,150 οργανώσεων ασθενών από 58 χώρες παγκοσμίως, σχετικά με την εταιρική φήμη του φαρμακευτικού κλάδου ως σύνολο, καθώς και 37 φαρμακευτικών εταιρειών ξεχωριστά για το 2014, συγκρίνοντας παράλληλα τα αποτελέσματα με εκείνα των αντίστοιχων ερευνών που διεξήχθησαν τα προηγούμενα τρία χρόνια.

 

Ο Βρετανικός οργανισμός PatientView στην ανακοίνωσή του, σημείωσε ότι οι υψηλές θέσεις που κατέλαβε η AbbVie το 2013 (3η ανάμεσα σε 33 εταιρείες) και το 2014, αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών της εταιρείας για τη δημιουργία μιας νέας ασθενοκεντρικής εταιρικής ταυτότητας.

 

«Οι ασθενείς βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων μας ως εταιρεία και η ανάδειξή μας, από τους ίδιους τους ασθενείς, ανάμεσα στους κορυφαίους του κλάδου μας από πλευράς εταιρικής φήμης, αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμή, λαμβάνοντας, μάλιστα, υπόψη ότι μόλις πρόσφατα συμπληρώσαμε δύο χρόνια λειτουργίας ως ανεξάρτητη εταιρεία. Η αποστολή μας παραμένει πάντα να βελτιώσουμε σημαντικά τη ζωή των ασθενών και να τους στηρίζουμε στο δύσκολο ταξίδι που βιώνουν εξαιτίας της νόσου τους.», δήλωσε σχετικά η κα. Άντζελα Βερναδάκη, External Affairs και Market Access Director της AbbVie.

 

Ο όρος «εταιρική φήμη» για τους σκοπούς της έρευνας ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο οι φαρμακευτικές εταιρείες ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των ασθενών ως προς την ασθενο-κεντρική στρατηγική τους (patient-centered strategy), την ποιότητα των πληροφοριών που παρείχαν στους ασθενείς (quality information), την ασφάλεια που προσέφεραν (safety), τη χρησιμότητα των προϊόντων τους (usefulness), τη διαφάνεια (transparency) ως προς τις αλληλεπιδράσεις με εξωτερικά εμπλεκόμενα μέρη, καθώς και το κατά πόσο οι δραστηριότητές τους χαρακτηρίζονται από ακεραιότητα (integrity).

 

H AbbVie

 

Η AbbVie είναι μία παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία, η οποία δημιουργήθηκε το 2013 ύστερα από το διαχωρισμό της από την Abbott Laboratories. Αποστολή της εταιρείας είναι να χρησιμοποιήσει την εμπειρία της, τους αφοσιωμένους ανθρώπους της και τη μοναδική προσέγγισή της για καινοτομία, με σκοπό την ανάπτυξη προηγμένων θεραπειών που θα καλύπτουν μερικές από τις πιο σύνθετες και σοβαρές ασθένειες του κόσμου. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η AbbVie απασχολεί περίπου 25.000 εργαζομένους (110 εκ των οποίων στην Ελλάδα) και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 170 χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την AbbVie και τους ανθρώπους της, τα προϊόντα και τις δεσμεύσεις της, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.abbvie.gr, να ακολουθήσετε την @abbvie στο Twitter ή δείτε τις θέσεις εργασίας στη σελίδα της εταιρείας στο Facebook ή στο LinkedIn.