Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018
Βασίλη Βενιζέλο

Βασίλη Βενιζέλο

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου το thetoc.gr, συνταγματικό και νόμιμο έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού, για το άνοιγμα του επαγγέλματος του φαρμακοποιού, εκτός από μία παράγραφο που αφορά τη συμμετοχή των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων.

Συγκεκριμένα, στο Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος στο οποίο καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, κ.λπ. για τη χορήγηση άδειας σε: 1) Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του φαρμακοποιού

2) Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του φαρμακοποιού (ιδιώτες μη φαρμακοποιοί)

3) Συνεταιρισμούς μέλη της «Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας».

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο καλοκαίρι, από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκε υπουργική απόφαση, η οποία προέβλεπε, μεταξύ των άλλων, ότι μπορούσαν να ιδρυθούν φαρμακεία από μη αδειούχους φαρμακοποιούς, υποχρεωτικά υπό εταιρική μορφή (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης), αρκεί ένα μέλος να είναι φαρμακοποιός και να έχει μετοχικό μερίδιο 20%.

Σήμερα, το Ε' Τμήμα του ΣτΕ, με την υπ΄ αριθμ. 26/2018 γνωμοδότησή του, με πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο και εισηγήτρια την πάρεδρο Θεοδώρα Ζιάμου, έκριναν ότι είναι σύμφωνοι με το άρθρο 5 του Συντάγματος οι εισαγόμενοι με το σχέδιο διατάγματος «περιορισμοί στην επαγγελματική ελευθερία των φαρμακοποιών και την επιχειρηματική ελευθερία των ιδιωτών - μη φαρμακοποιών, όσον αφορά την υποχρεωτική επιλογή εταιρικής μορφής και τη συμμετοχή στη σύνθεση του εταιρικού κεφαλαίου των φαρμακευτικών ΕΠΕ, με κριτήριο την επαγγελματική ιδιότητα των συμμετεχόντων».

Παράλληλα, το ΣτΕ αναφέρει ότι δεν εγείρει ζητήματα συνταγματικότητας η πρόβλεψη του διατάγματος «περί της υποχρεωτικής συμμετοχής σε ΕΠΕ ιδιοκτησίας αδειούχου- μη φαρμακοποιού, επιστήμονα φαρμακοποιού με ποσοστό εταιρικής μερίδας 20%» και προσθέτει ότι «η νέα ρύθμιση περί διαχωρισμού του ιδιοκτησιακού και επιχειρησιακού τομέα των φαρμακείων από τον τομέα της παροχής αμιγώς φαρμακευτικών υπηρεσιών θεσπίζεται νομίμως, από το ελληνικό κράτος, κατ' εκτίμηση των σύγχρονων διεθνών αντιλήψεων περί ανοίγματος των ελεύθερων επαγγελμάτων στον ανταγωνισμό, λαμβανομένων υπόψη και των δεσμεύσεων της χώρας για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων με μείωση των περιορισμών, μεταξύ άλλων στα φαρμακεία». Στο σημείο αυτό, επικαλούνται οι δικαστές τη μνημονιακή νομοθεσία. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η επίμαχη ρύθμιση κρίθηκε «αναγκαία για την αντιμετώπιση των φαινομένων της υπερκατανάλωσης φαρμάκων, της τεχνητής ζήτησης φαρμάκων και της προώθησης των μη γενοσήμων φαρμάκων, που προκαλούν αύξηση της κρατικής φαρμακευτικής δαπάνης και υπέρμετρη επιβάρυνση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία εκτιμάται από τα ως άνω κείμενα ότι δύνανται να αποδοθούν, μεταξύ άλλων, και στο μονοπώλιο του εμπορίου φαρμάκων εκ μέρους του κλειστού επαγγελματικού κύκλου των φαρμακοποιών. Η άρση του εν λόγω μονοπωλίου θεωρείται ότι θα συμβάλει στη διαμόρφωση από την ίδια την αγορά τόσο της προσφοράς και της ζήτησης των φαρμάκων, όσο και της ποιότητας των παρεχόμενων φαρμακευτικών προϊόντων και υπηρεσιών».

Ακόμα, οι σύμβουλοι Επικρατείας χαρακτηρίζουν όχι μόνο αναγκαία, αλλά και συνταγματική την υποχρεωτική συμμετοχή επιστήμονα φαρμακοποιού σε εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία, όπως είναι η ΕΠΕ, με ορισμένο ποσοστό εταιρικής μερίδας, ενώ αναφέρουν ότι «η υποχρεωτική συμμετοχή του φαρμακοποιού σε φαρμακευτική ΕΠΕ με ποσοστό εταιρικής μερίδας μικρότερο του 50%, δεν αντίκειται στη συνταγματικά προστατευόμενη επαγγελματική ελευθερία των φαρμακοποιών (άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος), καθώς δεν δύναται να θεωρηθεί ότι το κράτος έχει την υποχρέωση να επιβάλλει ένα συγκεκριμένο, ευνοϊκό για το φαρμακευτικό επάγγελμα, τρόπο λειτουργίας των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, όπως την παραφύλαξη της ιδιοκτησίας των λειτουργούντων φαρμακείων στους επιστήμονες φαρμακοποιούς».

Εξάλλου, οι περιορισμοί του σχεδίου διατάγματος «στην επιχειρηματική ελευθερία των αιτούντων την άδεια φαρμακείου, συναρτώμενοι με την τήρηση ορισμένων διαδικασιών και όρων αδειοδότησης φαρμακείου (θέσπιση κωλυμάτων απόκτησης της ιδιότητας εταίρου σε φαρμακείο, υποχρεωτικών προσόντων για την απόκτηση άδειας φαρμακείου, ανώτατου αριθμού αδειών φαρμακείου ανά φαρμακοποιό και ανά εταίρο), δεν αντίκεινται στο Σύνταγμα».

Όμως, το ΣτΕ σημειώνει ότι η διάταξη του διατάγματος η οποία «θεσπίζει απόλυτη απαγόρευση συμμετοχής ως εταίρου, σε εταιρείες που λειτουργούν φαρμακείο, φυσικού ή νομικού προσώπου που μετέχει υπό οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων, σε φαρμακευτικές εταιρείες κ.ο.κ., εφόσον καθ' όλη τη χρονική περίοδο από την έναρξη έως την παύση λειτουργίας του φαρμακείου και ως προς την εταιρεία στην οποία μετέχει το φυσικό πρόσωπο είναι ή υπήρξε κύριος αριθμού μετοχών που το κατατάσσουν ή κατέτασσαν μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων μετόχων της εταιρείας», ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στην εφαρμογή της, διότι συναρτά την ιδιότητα του κύριου μετόχου με ενέργειες τρίτων προσώπων (αγορές, πωλήσεις μετοχών), ενίοτε βραχείας διάρκειας, που δεν υπόκεινται καθ' οιονδήποτε τρόπο στον έλεγχο των συγκεκριμένων προσώπων, ενώ μπορεί να συνεπάγεται αναδρομικές ή επιγενομένως ανακύπτουσες ακυρότητες».

Από την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία (ΠΑΣΥΝΟ) - ΕΣΥ εξεδόθη το απόγευμα της Τετάρτης 21 Φεβρουαρίου η εξής ανακοίνωση για την πρόσληψη νοσηλευτών και βοηθών νοσηλευτών με "μπλοκάκι" στο νοσοκομείο Καλαμάτας:

"Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Νόμου 4058/2012, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από άρθρο 44 του Νόμου 4486/2017, «Τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., το Κ.Ε.Θ.Ε.Α., η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., η Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε. και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους, καθώς και τα Κέντρα Υγείας νησιωτικών, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών, με απόφαση του Διοικητή της αρμόδιας Υ.Πε., δύνανται για την κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία τους, εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό τους, να συνεργάζονται με ιατρούς κάθε ειδικότητας, ακτινοφυσικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, νοσηλευτές, ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, ΔΕ Χειριστών - Εμφανιστών, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών εργαστηρίων, ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγων, Υδραυλικών - Θερμοϋδραυλικών), ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΠΕ φαρμακοποιών, ΔΕ βοηθών φαρμακοποιών, ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων και ειδικούς θεραπευτές πρώην εξαρτημένους, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία θεραπευτικό πρόγραμμα των εγκεκριμένων Οργανισμών ή Φορέων του ν. 4139/2013 (Α` 74), με καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους». 

            Με τις διατάξεις αυτές εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα υπέρ των δημόσιων νοσοκομείων να προσλαμβάνουν νοσηλευτές με δελτίο παροχής υπηρεσιών (το γνωστό σε όλους μας «μπλοκάκι»), προκειμένου να καλύπτουν τις  λειτουργικές ανάγκες τους. 
            Επί της διαδικασίας πρόσληψης το ως άνω άρθρο αναφέρει ότι, «η συνεργασία με τους ανωτέρω πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.2527/1997, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του Ν.3812/2009, καθώς και της παρ. 20α του ένατου άρθρου του Ν.4057/2012, μετά από πλήρως αιτιολογημένη έκθεση του φορέα και απόφαση του Υπουργού Υγείας».
            Οι παραπάνω διαδικαστικής φύσεως διατάξεις προστέθηκαν με το άρθρο 34 παρ. 2 του Νόμου 4325/2015.
            Επί της ουσίας με τις προαναφερθείσες διατάξεις επιχειρείται η αποσπασματική κάλυψη μόνιμων υπηρεσιακών αναγκών των δημόσιων νοσοκομείων και η πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των αναγκαίων προσλήψεων μονίμων νοσηλευτών. 
            Είναι, δε, τουλάχιστον εντυπωσιακό, ότι το ως άνω ιδιότυπο καθεστώς απασχόλησης αποκαλείται «συνεργασία», αφού κατά την ευφάνταστη διατύπωση των παραπάνω διατάξεων οι συγκεκριμένοι νοσηλευτές δεν θα προσλαμβάνονται, ούτε θα απασχολούνται στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά θα «συνεργάζονται» με αυτά !
            Πρωτοπόρος στην πλήρη υιοθέτηση των ως άνω καινοφανών διατάξεων υπήρξε ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας κ. Γεώργιος Μπέζος και το οικείο Διοικητικό Συμβούλιο, με πρωτοβουλία των οποίων αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η κάλυψη αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας με δέκα (10) νοσηλευτές ΤΕ και δέκα (10) βοηθούς νοσηλευτών ΔΕ, δυνάμει της υπ’αριθμ. 02/31-01-2018 απόφασης του Δ.Σ.
            Με τον τρόπο αυτό ανοίγει, πλέον, και πανηγυρικά ο δρόμος για την μελλοντική εργασιακή ομηρία εκατοντάδων νοσηλευτών, οι οποίοι θα καλούνται να καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων, χωρίς, ωστόσο, να απολαμβάνουν της μονιμότητας ή των λοιπών ευεργετημάτων των δημοσίων υπαλλήλων, με τους οποίους, όμως, θα εργάζονται κάτω από τις ίδιες ακριβώς συνθήκες.
            Το μόνο παρήγορο στοιχείο είναι ότι η σχετική απόφαση ελήφθη όχι ομοφώνως, αλλά κατά πλειοψηφία, αφού ευρέθησαν μέλη του ΔΣ που για τους δικούς τους λόγους αντιτάχθηκαν με την συγκεκριμένη πρακτική. 
            Παρά ταύτα ο διοικητής του ΓΝ Μεσσηνίας περνάει, πλέον, στην ιστορία, έχοντας ήδη επιλέξει την οδό της «συνεργασίας» με επιστήμονες νοσηλευτές, που θα εκδίδουν δελτίο παροχής υπηρεσιών και θα υπόκεινται στον πλήρη έλεγχό του, αυτοί και το εργασιακό μέλλον τους. 
            Απομένει να περιμένουμε για την έγκριση των παραπάνω από τον Υπουργό Υγείας, που φέρει, κατά νόμο, και την τελική αρμοδιότητα για την έκδοση της σχετικής απόφασης…".

Από το υπουργείο Υγείας εξεδόθη μόλις, το απόγευμα της Τετάρτης 21 Φεβρουαρίου, η εξής ανακοίνωση:

"Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  (ΦΕΚ 543) η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζεται το επιτρεπόμενο όριο δαπάνης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για το έτος 2018 για παροχές που αφορούν σε οπτικά είδη.  

Σύμφωνα με την απόφαση, το επιτρεπόμενο όριο δαπάνης καθορίζεται στα 50 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση ή 25 εκατ. ευρώ με αναγωγή στο εξάμηνο. Διευκρινίζεται ότι ο «κλειστός» προϋπολογισμός για το 2018 για τη συγκεκριμένη κατηγορία διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις δαπάνες προηγούμενων ετών.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ ενέκρινε τις πρώτες συμβάσεις με καταστημάτων οπτικών ειδών για την παροχή σε Δικαιούχους του Οργανισμού θεραπευτικών μέσων αποκατάστασης της οπτικής οξύτητας. Πλέον, οι δικαιούχοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όταν απευθύνονται σε συμβεβλημένους παρόχους υγείας, δεν απαιτείται να προπληρώνουν για την αγορά οπτικών ειδών απολαμβάνοντας παράλληλα εξυπηρέτηση χωρίς γραφειοκρατία.

Οι νέες συμβάσεις αφορούν καταστήματα οπτικών που δραστηριοποιούνται σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ σταδιακά αναμένεται να δημιουργηθεί πανελλαδικό δίκτυο συμβεβλημένων παρόχων. 

Με τις παραπάνω ενέργειες (καθορισμός κλειστού προϋπολογισμού και «συμβασιοποίηση»  των οπτικών καταστημάτων) το υπουργείο Υγείας ολοκλήρωσε από τη μια τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας με τους Θεσμούς που αφορούσαν σε εκκρεμότητες στο χώρο της Υγείας και από την άλλη δρομολογεί μια παρέμβαση ανακουφιστική για τους πολίτες".

               

Από το Αυτόνομο Ριζοσπαστικό Μέτωπο Αγώνα (ΑΡΜΑ) εξεδόθη η εξής ανακοίνωση:

"Παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον - όχι με ιδιαίτερη έκπληξη - τις αποκαλύψεις σχετικά με το σκάνδαλο Novartis και τη φερόμενη εμπλοκή πρώην πρωθυπουργών και υπουργών, νυν στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, καθώς και Δημοσιών Λειτουργών και υπηρεσιακών παραγόντων.. Αλγεινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως σπαταλούνταν δισεκατομμύρια και η φαρμακευτική εταιρεία τύγχανε προνομιακής μεταχείρισης, την ίδια περίοδο που οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο υπέστησαν μειώσεις μισθών και συντάξεων και χιλιάδες οδηγούνταν στη διαθεσιμότητα και την απόλυση. Αναδεικνύονται επίσης, οι πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στην οικονομική κατάρρευση, στη διάλυση των δομών Υγείας και Ασφάλισης και εν τέλει στην κρίση και στα Μνημόνια Καταρρέει έτσι το αφήγημα της “συλλογικής ευθύνης”, του “μαζί τα φάγαμε” για την κρίση και επιβεβαιώνεται –για άλλη μια φορά- η αξία της αταλάντευτης αντίστασης του συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων στο Δημόσιο απέναντι στις πολιτικές λιτότητας. Θεωρούμε απαραίτητη την ταχύτατη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης και την παραδειγματική τιμωρία όλων όσοι εμπλέκονται. Τέλος περιμένουμε από τις Συνδικαλιστικές Ομοσπονδίες της Υγείας, ΠΟΕΔΗΝ- ΟΕΝΓΕ να πάρουν θέση. Η παρατεταμένη σιωπή, απλώς τους εκθέτει ανεπανόρθωτα...".

Τετάρτη, 21 Φεβρουάριος 2018 09:44

Τριαντάρηδες με στύση σε... κρίση!

Τα προβλήματα στύσης οργανικής αιτιολογίας αφορούσαν στο παρελθόν κυρίως άνδρες μετά τα 50. Την πόρτα του ανδρολόγου όμως περνούν πια και νέοι, αναφέροντας ότι η στύση τους αλλάζει αισθητά προς το χειρότερο. Κι αυτό δεν έχει να κάνει πάντα με την ψυχολογική τους κατάσταση ή την ποιότητα της σχέσης τους. Τι «σκοτώνει» επομένως τη στύση τους; Η απάντηση, σύμφωνα με τους ειδικούς, βρίσκεται στα μαξιλάρια του καναπέ.

«Όλο και πιο συχνά με επισκέπτονται νέοι άνθρωποι, ακόμη κι από  την ηλικία των 30, με προβλήματα στύσης που είναι αγγειακά, δηλαδή οργανικά» επισημαίνει ο χειρουργός ουρολόγος – ανδρολόγος Κωνσταντίνος Ρόκκας. «Παλιότερα μια ανάλογη εικόνα θα την έβλεπε κανείς μετά τα 50. Καθοριστικό ρόλο έχει παίξει σίγουρα η καθιστική ζωή που συνδυάζεται συνήθως με φαγητό και αναπόφευκτα οδηγεί σε παχυσαρκία».

Ο λόγος και για τους γνωστούς στην Αμερική ως couch potatoes. «Πατάτες του καναπέ». Όσους δηλαδή λατρεύουν να ξαπλώνουν με τις ώρες στον καναπέ τους, να βλέπουν τηλεόραση, να σερφάρουν στον υπολογιστή, τρώγοντας παράλληλα. Πώς όμως από το «κόλλημα» στο ριάλιτι προκύπτει το… κώλυμα στη στύση;

« Φυσιολογικά, το αίμα φθάνει στο πέος από τα αγγεία που το τροφοδοτούν, εγκλωβίζεται και προκαλεί τη στύση» εξηγεί ο κύριος Ρόκκας. «Η καθιστική ζωή είναι ένας από τους παράγοντες που προκαλούν βλάβες στα αγγεία αυτά. Προκαλεί στενώσεις και μειώνει την ελαστικότητά τους. Δεν πηγαίνει αρκετό αίμα στο πέος, ούτε αρκετά γρήγορα, με αποτέλεσμα μια χαλαρή στύση. Τα περισσότερα κιλά μειώνουν επίσης τα επίπεδα της τεστοστερόνης. Επηρεάζεται έτσι η επιθυμία, μειώνεται η αυτοεκτίμηση, το πώς βλέπεις το σώμα σου, τον εαυτό σου… Μπαίνει δηλαδή κανείς σε έναν φαύλο κύκλο, στον οποίο εμπλέκεται τελικά και το οργανικό και το ψυχολογικό».

 

 

 

Είναι δυνατή η έξοδος από τον φαύλο κύκλο; Ποτέ δεν είναι αργά, όπως προκύπτει από πρόσφατη μελέτη, που δημοσίευσαν ερευνητές της Αμερικανικής Ένωσης Καρδιολογίας. Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, η αλλαγή στον τρόπο ζωής με σωστή διατροφή και αερόβια άσκηση, όπως γρήγορο περπάτημα, ποδήλατο, κολύμπι ή χορό, μπορεί να μειώσει ή και να αναστρέψει τις επιπτώσεις της καθιστικής ζωής στο καρδιαγγειακό, ακόμη και σε μεσήλικες «πατάτες του καναπέ». Πώς, όμως, η επιστήμη και η σύγχρονη τεχνολογία μπορούν να βοηθήσουν έναν άνδρα να ανακτήσει γρήγορα και αποτελεσματικά τη χαμένη στύση του; 

«Όπως κάθε άνδρας που αναφέρει πρόβλημα στύσης, έτσι και ένας νέος, θα υποβληθεί αρχικά σε πεϊκό doppler ώστε να μετρηθεί η κυκλοφορία του αίματος κι αν η κυκλοφορία του αίματος είναι κακή, θα λάβει την ανάλογη θεραπεία» τονίζει ο χειρουργός ουρολόγος – ανδρολόγος Κωνσταντίνος Ρόκκας. «Μπορεί να είναι τα απλά φάρμακα από το στόμα, ενδοπεϊκές ενέσεις ή κρουστικά κύματα που βοηθούν στην επαναγγείωση και διορθώνουν τις βλάβες των αγγείων του πέους. Το πόσο μόνιμα όμως θα είναι τα αποτελέσματα εξαρτάται και από τον ίδιο τον άνδρα. Εκτός από τη θεραπεία, πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι καλό είναι να αλλάξει και τρόπο ζωής. Εφόσον αλλάξει τον τρόπο ζωής του, ασκείται, χάσει κιλά, τα αποτελέσματα της θεραπείας είναι σίγουρο ότι θα κρατήσουν πάρα πολλά χρόνια».

Δεν θα μείνει καμία αμφιβολία πως «ποτέ δεν χρησιμοποίησα Δημόσιο Αξίωμα για προσωπικό όφελος», έγραψε την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου στο Twitter ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ. και πρώην υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης λίγο πριν τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή για σύσταση προανακριτικής επιτροπής στην υπόθεση Novartis.

«Ύστερα από 10 χρόνια στη Βουλή, έφθασε η μέρα που καλούμαι να υπερασπιστώ την Τιμή και την Υπόληψη μου έναντι μίας άθλιας συκοφαντίας. Σας υπόσχομαι ότι μετά την ομιλία μου δεν θα έχετε καμμία αμφιβολία, ότι ποτέ δεν χρησιμοποίησα Δημόσιο Αξίωμα για προσωπικό όφελος», έγραψε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό.

Από το φύλλο της Τρίτης 21 Φεβρουαρίου της εφημερίδας "Καθημερινή" και τη συνέντευξη της επικεφαλής της Novartis Hellas Σουζάνε Κόχουτ στον δημοσιογράφο Γιάννη Παλαιολόγο:

Οι διαρροές της δικογραφίας «υπονομεύουν την έρευνα» για το σκάνδαλο της Novartis, σύμφωνα με την επικεφαλής της στην Ελλάδα. Σε αποκλειστική συνέντευξη με την «Κ», στα γραφεία της εταιρείας στη Μεταμόρφωση, η Σουζάνε Κόχουτ εμφανίζεται ιδιαίτερα προβληματισμένη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έχει διαρρεύσει η δικογραφία. Οπως αναφέρει το εξαιρετικά έμπειρο στέλεχος της Novartis, όπου εργάζεται από την ίδρυσή της το 1996, είδαν το φως της δημοσιότητας αποσπάσματα «που θεωρούμε ότι δεν είναι η τελική μορφή της δικογραφίας», στα οποία «περιλαμβάνονται ονόματα ανθρώπων που δεν είχαν καμία ευκαιρία να ενημερωθούν για τους ισχυρισμούς που τους εμπλέκουν και να δώσουν τη δική τους οπτική».

Σε ερώτηση αν αναφέρεται στον Κωνσταντίνο Φρουζή, τον πρώην αντιπρόεδρο της ελληνικής θυγατρικής που διώκεται για δωροδοκία, διευκρινίζει ότι μιλάει κυρίως για τους «σημερινούς μας συνεργάτες», οι οποίοι «είναι περήφανοι που εργάζονται στη Novartis και πρέπει να τους προστατεύσει η εταιρεία». Σχολιάζει μάλιστα τα έγγραφα του FBI που διέρρευσαν, λέγοντας ότι «πολλά από αυτά που αναφέρουν δεν ισχύουν – υπάρχουν σοβαρά λάθη. Πρόκειται μάλλον για πληροφοριοδότες που είχαν ενδεχομένως μια μερική εικόνα, αλλά δεν ήξεραν τα πάντα. Και θεωρούμε ότι πρόκειται για πολύ προκαταρκτικά έγγραφα, που καταγράφουν απλά τους ισχυρισμούς των πληροφοριοδοτών, χωρίς να έχει εξεταστεί ακόμα η εγκυρότητά τους».

«Θα με εξέπληττε...»

Γιατί αποχώρησε ο κ. Φρουζής από την εταιρεία; Τον πιστεύει όταν λέει ότι δεν δωροδόκησε κανέναν; «Κατ’ αρχάς, δεν γνωρίζω τον κ. Φρουζή – ανέλαβα τον περασμένο Μάιο, αρκετά μετά την αποχώρησή του. Δεύτερον, αν έχουν συμβεί αυτά που περιγράφονται στη δικογραφία, αντίκεινται πλήρως στον κώδικα συμπεριφοράς της εταιρείας. Τρίτον, πρακτικά, δεν ξέρω πού θα μπορούσε να βρει τα μετρητά από την εταιρεία για να κάνει αυτά που του καταλογίζουν. Θα με εξέπληττε, συνεπώς, αν έχουν όντως γίνει αυτά», λέει η κ. Κόχουτ, αναφερόμενη στις μαρτυρίες για βαλίτσες και φακέλους με χαρτονομίσματα προς υψηλά πολιτικά πρόσωπα. Σημειώνει ότι στη μακρόχρονη θητεία της στην εταιρεία, δεν θυμάται κάποια περίπτωση πολιτικού που να χρηματίστηκε με αυτόν τον τρόπο. Επισημαίνει επίσης ότι η επίδραση των ελληνικών τιμών στη διεθνή τιμολόγηση των προϊόντων της Novartis είναι «πολύ μικρή» λόγω του μικρού μεγέθους της ελληνικής αγοράς.

Σχετικά με την εσωτερική έρευνα της εταιρείας για τις πρακτικές της στην Ελλάδα, η κ. Κόχουτ αναφέρει ότι ξεκίνησε στα τέλη του 2016, με αφορμή τα δημοσιεύματα στον ελληνικό Τύπο. «Απασχολεί αυτή τη στιγμή μεγάλο αριθμό δικηγόρων και άλλων ειδικών, στην Ελλάδα, στις ΗΠΑ και στη Βασιλεία (σ.σ. έδρα της μητρικής εταιρείας). Επειδή αφορά περισσότερο από μία δεκαετία, και επειδή εξετάζονται οι συναλλαγές μία προς μία και εις βάθος, δεν μπορώ να σας πω πότε θα ολοκληρωθεί». Παρότι διστάζει να σχολιάσει το περιεχόμενο της έρευνας, αναφέρει την εκτίμησή της ότι έως τώρα δεν περιλαμβάνει ευρήματα για παράνομες πληρωμές – «θα είχαμε αντιδράσει άμεσα», λέει. Επαναλαμβάνει δε, για το πιο καυτό ζήτημα: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπήρξαν πληρωμές απευθείας σε πολιτικούς». Προσθέτει, τέλος, ότι η εσωτερική έρευνα πάει πέρα από το 2015, έως και το περασμένο έτος, και ότι, αντίστοιχα, «έχει ζητήσει στοιχεία ώς τα μέσα του 2017» και η κ. Μαρία Παπασπύρου, η γενική επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης.

Γιατί όμως έχει βρεθεί η εταιρεία επανειλημμένως στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης για τις ίδιες παράνομες πρακτικές – ιδιαίτερα στις ΗΠΑ; Μήπως ήταν κεντρική γραμμή το επιθετικό μάρκετινγκ, καθώς τα κέρδη που απέφερε ήταν αρκετά για να υπερκαλύπτουν το κόστος ακόμα και μεγάλων προστίμων; «Oχι. Αν ήταν έτσι, δεν θα δούλευα για αυτήν την εταιρεία. Γιατί πρέπει να μπορώ να κοιτάζω τον εαυτό μου στον καθρέφτη».

Η κ. Κόχουτ δηλώνει ότι η εταιρεία προσπαθεί να μαθαίνει από τα λάθη της, χρησιμοποιώντας υποθέσεις όπου στελέχη της φέρονται να έδρασαν παράνομα, όπως στη Ν. Κορέα, ως ύλη για ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση σε θέματα δεοντολογίας. «Κατά την τελευταία δεκαετία έχουν αλλάξει πολλά στη φαρμακοβιομηχανία, αναφορικά με τις πολιτικές συμμόρφωσης, τις πολιτικές κατά της δωροδόκησης, τους κώδικες συμπεριφοράς», σημειώνει η Γερμανίδα επικεφαλής της ελληνικής θυγατρικής της Novartis. «Iσως δεν είναι σωστό να κρίνουμε τι συνέβαινε πριν από 20 ή και 10 χρόνια με τον μεγεθυντικό φακό του τι ισχύει σήμερα».

Ο σκοπός της Novartis πλέον στην Ελλάδα και διεθνώς, σύμφωνα με την 58χρονη επικεφαλής της ελληνικής θυγατρικής, είναι η επιχειρηματική της πρακτική να πηγαίνει πέρα από τη συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά για τη δραστηριότητά της. Oπως λέει στην «Κ», ξεκίνησε προ τριετίας μία εσωτερική συζήτηση στη μητρική εταιρεία για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η νέα στρατηγική.

«Υπάρχει ο κώδικας της EFPIA (σ.σ. της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακοβιομηχανιών και Φαρμακευτικών Ενώσεων), που είναι ενίοτε αυστηρότερος από την τοπική νομοθεσία, και υπάρχει και το σύστημα αξιών της ίδιας της εταιρείας», εξηγεί.

«Καταλήξαμε σε μία σειρά νέων πολιτικών: για παράδειγμα, καταργήθηκε η πρακτική του να καλούμε γιατρούς σε εστιατόρια για να συζητήσουμε για τα προϊόντα μας. Επίσης, καταργήθηκε η χρηματοδότηση συμμετοχής γιατρών σε συνέδρια στο εξωτερικό – δεν είμαστε ταξιδιωτικό γραφείο άλλωστε! Παρέχουμε όμως τη δυνατότητα ζωντανής διαδικτυακής παρακολούθησης. Και καταργήθηκαν τα ταξίδια δημοσιογράφων στο εξωτερικό, αλλά και κάθε είδους δώρα». Oλες αυτές οι αλλαγές, σημειώνει, εφαρμόστηκαν παγκοσμίως κατά τη διετία 2016-17.

Η διεθνής αναθεώρηση των πρακτικών της εταιρείας, ισχυρίζεται η κ. Κόχουτ, δημιουργεί δύσκολα διλήμματα σε μία χώρα που έχει πληγεί από την κρίση, όπως η Ελλάδα: «Μπορεί να μας ζητηθεί να χορηγήσουμε κάποιο διαγνωστικό εργαλείο σε ένα νοσοκομείο, όπου υπάρχουν τρομερές ελλείψεις λόγω λιτότητας. Πλέον, αν γνωρίζουμε ότι ο γιατρός που το ζητάει συνταγογραφεί τα προϊόντα μας, δεν το παρέχουμε. Γενικότερα, τέτοιου είδους αιτήματα για παροχές εξετάζονται πλέον, τα τελευταία δύο τρία χρόνια, πολύ πιο αυστηρά, και χωρίς τη συμμετοχή του εμπορικού τμήματος».

«Εχουν γίνει και λάθη»

Πόσο δύσκολο είναι να αλλάξει η κουλτούρα της εταιρείας, ώστε να διαφοροποιηθεί από τις πιο επιθετικές πρακτικές προώθησης του παρελθόντος; «Είναι ένα ταξίδι», απαντά, στο οποίο «έχουν γίνει και λάθη, και υπάρχει μία προσκόλληση στις μεθόδους του παρελθόντος από κάποιους. Αλλά υπάρχει καλύτερη εποπτεία και περισσότερος διάλογος πλέον, εμπλέκονται περισσότερα άτομα, οπότε τα λάθη αυτά διορθώνονται».

Στεκόμαστε περισσότερο στο ζήτημα της διαφάνειας. Στην Ελλάδα σήμερα, οι φαρμακευτικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να δημοσιοποιούν τις πληρωμές τους για συνέδρια προωθητικού χαρακτήρα αλλά απαγορεύεται να δημοσιοποιούν τις χρηματοδοτήσεις για τα επιστημονικά συνέδρια (όπου τα ποσά είναι σημαντικά μεγαλύτερα).

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, επικαλούμενος τα προσωπικά δεδομένα των μελών του, είχε επιδιώξει την πλήρη απόκρυψη των ονομάτων. «Σύμφωνα με τον κώδικα της EFPIA, πρέπει να δημοσιοποιούμε όλα αυτά τα ποσά», αναφέρει η κ. Κόχουτ. Είναι υπέρ της αλλαγής της νομοθεσίας ώστε να επιτραπεί η δημοσιοποίηση και των στοιχείων για τα επιστημονικά συνέδρια; «Είμαι πάντα υπέρ της περισσότερης διαφάνειας. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Και νομίζω ότι και για τους γιατρούς, η διαφάνεια θα έπρεπε να είναι ευπρόσδεκτη – επιτρέπει στους ασθενείς να είναι κατάλληλα πληροφορημένοι».

«Στο εξής θα είμαστε λιγότερο αμυντικοί»

Πόσο ανησυχεί ότι το όνομα της εταιρείας –με τους 500 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών 329 εκατ. ευρώ στη χώρα (2016)– θα καταντήσει συνώνυμο της διαφθοράς στην Ελλάδα; Πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα; H κ. Κοχούτ παραδέχεται ότι η υπόθεση έχει «πολιτικοποιηθεί», γεγονός που καθιστά πιο δύσκολη τη διαχείρισή της. Οι διαρροές, ωστόσο, είχαν ως αποτέλεσμα «να αλλάξουμε στρατηγική – θα είμαστε λιγότερο αμυντικοί από εδώ και πέρα. Πέραν αυτού, θα συνεχίσουμε να δραστηριοποιούμαστε στην ελληνική αγορά και να εξυπηρετούμε τους ασθενείς στην Ελλάδα όπως πριν – δεν τίθεται θέμα συρρίκνωσης της παρουσίας μας. Θα επιμείνουμε στις δραστηριότητες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που έχουμε δρομολογήσει και θα επιχειρήσουμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος υγείας στη χώρα».

Έντυπη

Με τραύμα από πυροβόλο όπλο στην κάτω γνάθο της νοσηλεύεται το απόγευμα της Τρίτης 20 Φεβρουαρίου διασωληνωμένη και σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο του Πειραιά "Τζάνειο" μία 30χρονη γυναίκα η οποία πυροβολήθηκε, νωρίτερα την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου, από άγνωστο στο Χαϊδάρι.

Η σοβαρά τραυματίας αναμένεται, μάλιστα, να διακομισθεί άμεσα στο Γενικό Κρατικό Αθήνας, προκειμένου να υποβληθεί σε εκτίμηση από τους γναθοχειρουργούς του ιδρύματος.

Στο Διαβαλκανικό Ιατρικό Κέντρο Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται- καλά στην υγεία του- ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης μετά από επιτυχή τοποθέτηση δύο στεντ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Μπουτάρης είχε προγραμματισμένη εξέταση στεφανιογραφίας, η οποία έδειξε την ανάγκη τοποθέτησης δύο στεντ.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης μετά την επιτυχή επέμβαση νοσηλεύτηκε στην εντατική μονάδα ενώ αυτή την στιγμή έχει μεταφερθεί σε θάλαμο του νοσοκομείου.

Για την ερχόμενη Τρίτη 27 Φεβρουαρίου, στις 4 μ.μ., καλεί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) σε συνάντηση με θέμα την υπογραφή κλαδικής σύμβασης εργασίας για τους γιατρούς του ΕΣΥ της χώρας μας, αλλά η ΟΕΝΓΕ δεν έχει ακόμη απαντήσει σχετικά.

Αυτό προκύπτει την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου από την σχετική ανάρτηση του μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ Δημήτρη Βαρνάβα στο ygeianet.gr.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Βαρνάβας αναφέρει τα εξής στη σχετική ανάρτησή του:

"Στις 20 Ιανουαρίου 2016 ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός έστειλε επιστολή, με την οποία καλούσε την ΟΕΝΓΕ σε διάλογο με σκοπό την επικαιροποίηση της κλαδικής συμφωνίας. Το θέμα παραπέμφθηκε τότε στο συνέδριο της ΟΕΝΓΕ που επρόκειτο να γίνει λόγο αργότερα, τον Απρίλιο 2016.

Το συνέδριο επικύρωσε ρητά την ανάγκη διαλόγου με το υπουργείο για επικαιροποίηση της κλαδικής συμφωνίας. Πλην όμως η νέα ηγεσία που προέκυψε συνέχιζε (και συνεχίζει ακόμη) να ισχυρίζεται πεισματικά πως δε δεσμεύεται από τις αποφάσεις του ανώτατου οργάνου της Ομοσπονδίας και εφευρίσκει δεκάδες προσχήματα για να τις ακυρώσει.

Εντέλει, μετά τη πίεση που ασκούσαν στην ηγεσία της ΟΕΝΓΕ οι Ενώσεις Γιατρών, άρχισαν να ψελλίζουν δειλά πως θα στείλουν επιστολή στο υπουργείο ζητώντας διάλογο για την κλαδική συμφωνία, πιστεύοντας προφανώς πως το υπουργείο θ΄ απαντήσει αρνητικά.

Κι όμως το υπουργείο απάντησε θετικά και καλεί την επόμενη εβδομάδα την ΟΕΝΓΕ σε συνάντηση.

Είδατε πουθενά ανακοίνωση του προεδρείου για την επικείμενη συνάντηση; Σιγή. Ούτε τις Ενώσεις, ούτε καν τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου δεν ενημέρωσαν για την πρόσκληση συνάντησης που έλαβαν, λες και πρόκειται για αμαρτωλό ραντεβού!

Ελπίζουμε πως θα προσέλθουν στη συνάντηση. Αν και με τα καμώματα που μετέρχονται πολύ φοβούμαστε πως θα επιδιώξουν να παρελκύσουν ή να τινάξουν το διάλογο στον αέρα.

Μακάρι να διαψευστούμε...".