Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019
Τετάρτη, 24 Ιανουάριος 2018 22:53

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ με τις νέες ρυθμίσεις για τις κρίσεις των γιατρών του ΕΣΥ (PDF)

Από

Το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) με τις νέες ρυθμίσεις για τις κρίσεις των γιατρών του ΕΣΥ της χώρας μας μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο, με την ένδειξη "Συνημμένα αρχεία".