Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017
Βασίλη Βενιζέλο

Βασίλη Βενιζέλο

. Βασικό πυλώνα για την οικοδόμηση βιώσιμων συστημάτων υγείας και κυρίως για περισσότερα οφέλη προς τους ασθενείς αποτελεί η αξιολόγηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων βάσει ποιοτικών κριτηρίων όπως αναδείχθηκε στην εκδήλωση «Προκηρύξεις Διαγωνισμών με βάση ποιοτικά κριτήρια». Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών προϊόντων (ΣΕΙΒ) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας MedTech 2017 (19 – 23 Ιουνίου) την Πέμπτη 22 Ιουνίου στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

 

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος του ΣΕΙΒ κ. Παύλος Αρναούτης και συντόνισε η κα Χριστιάνα Στανέλλου, Αντιπρόεδρος του ΣΕΙΒ με ομιλητές τους κ.κ. Yves Verboven, Director Market Access and Economic Policies, MedTech Europe, Αθανάσιο Βοζίκη, Επίκουρο Καθηγητή, Διευθυντή του Εργαστηρίου «Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας», Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Αναστασία Μπαλασοπούλου, Διοικήτρια, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο, ΜSc in Decision Making, Operational Research Department, London School of Economics, Επιστημονικό Προσωπικό ΕΣΔΥΒασίλη ΜπαρδήCOO, Athens Medical  Group MSc in HSM, DLSHTM,  Πρόεδρο, Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών.

 

«Μπορεί εκ πρώτης όψεως η καινοτομία της Ιατρικής Τεχνολογίας να απαιτεί αυξημένους πόρους» σημείωσε ο κ. Αρναούτης «όμως μακροπρόθεσμα αποδεικνύεται ότι τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα συμβάλουν στη συγκράτηση των συνολικών δαπανών Υγείας». Για την ψήφιση του νόμου για την ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας ο κ. Αρναούτης εξέφρασε την ανησυχία του για το κατά πόσο τα 5 μητρώα Ιατροτεχνολογικών προϊόντων θα είναι εφικτό να επικαιροποιούνται, ενώ πρόσθεσε ότι «ο νόμος κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση απ’ αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τόνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ισότιμη πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων. Φαίνεται ότι τα Νοσοκομεία δεν προβλέπεται να αγοράζουν τίποτα απευθείας ενώ δυστυχώς οι φορείς θα έχουν τη διακριτική ευχέρεια να χρησιμοποιούν ως κριτήριο επιλογής για την κατακύρωση ενός διαγωνισμού την τιμή και μόνο». Ο κ. Αρναούτης σχετικά με την πρόβλεψη «Εσωτερικής Διακίνησης Αδρανών Αποθεμάτων» τόνισε ότι «μπορεί να ακούγεται ως μια εξαιρετική ιδέα, απαιτεί όμως ιδιαίτερη προσοχή για τα Ιατροτεχνολογικά και In Vitro Διαγνωστικά προϊόντα λόγω ιδιαιτεροτήτων στη συσκευασία, φύλαξη, μεταφορά και στην εφαρμογή για τα Ι/Π που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με Συνοδό Εξοπλισμό και Αναλυτές. Το ΕΚΑΠΥ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι μπορεί να τηρεί τα επιβαλλόμενα Διεθνή Πρότυπα αρχεία ιχνηλασιμότητας». Κλείνοντας ο κ. Αρναούτης τόνισε ότι «χρειαζόμαστε ένα ευέλικτο, αποκεντρωμένο Σύστημα Προμηθειών, που να κατευθύνεται και να ελέγχεται από το ΕΚΑΠΥ όχι όμως να υλοποιείται απ’ αυτό, καθώς θα δημιουργηθεί συμφόρηση, με συνοπτικές διαδικασίες που δεν θα εξασφαλίζουν ανταγωνιστικές τιμές ούτε ποιοτικά προϊόντα».

 

Ο κ. Βοζίκης στην ομιλία του «Ιατρικά & Βιοτεχνολογικά προϊόντα: Η συμβολή της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης στην εισαγωγή ποιοτικών κριτηρίων για την αποζημίωσή τους» σημείωσε ότι «η σημερινή τεχνολογική, οικονομική και ιατρική πραγματικότητα έχει ξεπεράσει τις παραδοσιακές διαδικασίες παραγωγής, αδειοδότησης και αποζημίωσης φαρμάκων, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και διαγνωστικών προϊόντων. Καθώς η βιομηχανία πασχίζει να καλύψει τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των εμπλεκομένων - ασθενών, παρόχων, ιατρών, δημόσιων φορέων, πληρωτών κλπ - αναδεικνύεται η αιτιολογημένη απαίτηση για τεκμηριωμένη ποιότητα και αποτελεσματικότητα, έναντι του συνεχώς αυξανόμενου κόστους των νέων τεχνολογιών» και πρόσθεσε ότι «Η διαπραγμάτευση ανάμεσα στους προμηθευτές - παρόχους του κλάδου της Υγείας και τον βασικό «πληρωτή» αυτών, τον ΕΟΠΥΥ και ευρύτερα το Ελληνικό Δημόσιο, έχει αναχθεί σε μείζονος σημασία ζήτημα το τελευταίο διάστημα. Είναι γεγονός ότι η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης αποτελεί, παρά τις όποιες καθυστερήσεις και ατελείς ρυθμίσεις, μια πολύτιμη παράμετρο σε αυτή τη βασική διαδικασία, η οποία συνδυάζει τα οικονομικά της Υγείας με την επιστημονική-ιατρική προσέγγιση των ζητημάτων, με τελικό αποδέκτη τον λήπτη αυτών, δηλαδή τον ασθενή».

 

Στη συνέχεια η κα Μπαλασοπούλου αναφερόμενη στη «Σημερινή κατάσταση στον εφοδιασμό των Νοσοκομείων» παρουσίασε τα δομικά στοιχεία του νομοθετικού πλαισίου και σχολίασε τις δυνατότητες που αυτό δημιουργεί, παρά την πολυπλοκότητα. Ιδιαιτέρως αναφερόμενη στο κριτήριο της Ποιότητας των υλικών και στη διάσταση του Χρόνου, ως βασικών παραμέτρων υλοποίησης ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, εστίασε στην ανάγκη ειδικότερων προβλέψεων - νομικοτεχνικών, διοικητικών. Η οικονομική πλευρά συναρτάται όχι μόνο με την Τιμή αλλά και την ασφάλεια προσωπικού και ασθενών, ενώ η αποδοτικότητα υπηρετείται από κριτήρια αξιολόγησης των προμηθειών και από εργαλεία για την ορθή τήρηση της αντιστοίχισης προμηθειών και προϋπολογισμών στο επίπεδο της νοσοκομειακής μονάδας και του τμήματος. «Ο Μίτος  της Αριάδνης για την έξοδο προς την ποιότητα θα πρέπει, πέραν των άλλων, να περιλαμβάνει σαφή επιλογή για βραχυ-μεσοπρόθεσμο ρόλο των φορέων στο σύστημα, βαθμό σταθερότητας, προϋποθέσεις ευελιξίας αλλά και υλικο-επαγρύπνησης, και πάντως συνθήκες σύναψης συμβάσεων ικανών να στηρίξουν την περίοδο μετάβασης σε επόμενη ρύθμιση για αποτελεσματικότερη διαχείριση», κατέληξε η κα Μπαλασοπούλου.

 

Ο κ. Μπαρδής μίλησε για την «Aξιολόγηση των προμηθειών στο ελληνικό σύστημα υγείας: Αποτελεσματικότητα, ποιότητα, οικονομική αποδοτικότητα» και επισήμανε ότι για να είναι εφαρμόσιμο, αποδοτικό και αποτελεσματικό οποιοδήποτε θεσμικό πλαίσιο προμηθειών στην Ελλάδα, «θα πρέπει να έχει αξιολογήσει τις αιτίες και παραμέτρους αποτυχίας και αναποτελεσματικότητας προηγούμενων θεσμικών πλαισίων προμηθειών, να έχει αξιολογήσει τις δυνατότητες εφαρμογής και λειτουργίας με την υπάρχουσα δομή του Συστήματος Υγείας αλλά και τις υπάρχουσες προοπτικές στις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα και διεθνώς». Τονίσθηκαν οι διαφορετικές πολιτικές για τις προμήθειες στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, σε σχέση με την εξέλιξη του συστήματος υγείας, στην Ελλάδα.  Επίσης σημείωσε ότι «τέσσερα βασικά στοιχεία καθορίζουν την αποτελεσματική εξέλιξη, την εφαρμογή και τη λειτουργία των διαδικασιών προμηθειών. Το πρώτο στοιχείο είναι η ανάπτυξη, λειτουργία και η συνεχής ενημέρωση μιας κεντρικής βάσης δεδομένων που αφορούν το σύνολο των παραμέτρων που απαιτούνται για την κατάρτιση και υλοποίηση ενός προγράμματος προμηθειών. Επίσης είναι η δυνατότητα του φορέα διαχείρισης προμηθειών να αξιολογεί τα προτεινόμενα προγράμματα προμηθειών, να προετοιμάζει και να διεξάγει τους απαιτούμενους διαγωνισμούς και να οργανώνει και να ελέγχει την εφοδιαστική αλυσίδα σε συνεργασία με τους προμηθευτές και τις μονάδες υγείας».

 

Η ομιλία του κ. Verboven «Προκήρυξη Διαγωνισμών βάσει ποιοτικών κριτηρίων: Απάντηση στις οικονομικές προκλήσεις του Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα» εστίασε στη μέθοδο που κερδίζει συνεχώς αναγνώριση στην Ευρώπη και βασίζεται στην αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών. Η μέθοδος αυτή τόνισε ο κ. Verboven υποστηρίζει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για την αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας στην Ελλάδα και χαρακτήρισε τον τρόπο που πραγματοποιούνται οι προμήθειες ως μια από τις πιο κρίσιμες αποφάσεις του συστήματος υγείας, τονίζοντας ότι «Οι πρακτικές διαγωνισμών μπορεί να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών, περιφερειών, τομέων και νοσοκομείων, όμως παρατηρούμε συχνά ότι δεν έχουν ως αποτέλεσμα τα επιθυμητά οικονομικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα. Οι τρέχουσες πρακτικές οδηγούν ακούσια σε κινδύνους για τους έλληνες ασθενείς και σε οικονομικές συνέπειες για τους παρόχους και την κοινωνία. Γι’ αυτό επανεξετάζουμε τις πρακτικές των διαγωνισμών ώστε να καθιερωθεί ένα νέο πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που να εξασφαλίζει καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής και πιο επωφελείς οικονομικά προσφορές σε όλα τα επίπεδα».

 

Η MedTech Europe αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις που ενθαρρύνει τη χρήση και άλλων κριτηρίων εκτός από την τιμή όπως τον ποιοτικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο και την καινοτομία, έχει αναπτύξει σε συνεργασία με τη Boston Consulting Group και άλλους εμπειρογνώμονες, το εργαλείο Most Economically Advantageous Tender - MEAT. Έτσι δημιούργησε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και ένα εργαλείο Excel που συνοδεύεται από κατευθυντήριες οδηγίες ώστε να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία υποβολής προσφορών τα ευρύτερα οφέλη για τον ασθενή, την κοινωνία και τα συστήματα Υγείας. Το εργαλείο προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε ανάγκη για την αξιολόγηση των προσφορών και περιλαμβάνει λεπτομερή κατάλογο κριτηρίων για την υποβολή προσφορών στις Δημόσιες Αρχές. Το εργαλείο MEAT θεωρείται ως ένα εξαιρετικό μέσο διαλόγου και στη φάση της διαβούλευσης και παράλληλα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει βελτιωμένα συνολικά αποτελέσματα, εναρμόνιση και τυποποίηση των προμηθειών και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Κάθε χρόνο στις 26 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για τα Ναρκωτικά, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετέχουν σε εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο σε πάνω από 150 πόλεις σε 80 χώρες ως μέρος της παγκόσμιας εκστρατείας με τίτλο “Support. Dont Punish” («Υποστήριξη. Όχι Τιμωρία»). Στόχος της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών γύρω από τις επιβλαβείς επιπτώσεις που έχει ως αποτέλεσμα η ποινικοποίηση των  ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών.

                          

Σε αρκετές χώρες η 26η Ιουνίου εορτάζεται ως Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών, με τις περισσότερες από αυτές να θριαμβολογούν, κατά κύριο λόγο, για τα αποτελέσματα του πολέμου και του αριθμού των συλλήψεων που έχουν κάνει όλο το χρόνο. Σε κάποια κράτη μάλιστα, η ημέρα αυτή «εορτάζεται» με εκτελέσεις και δημόσια μαστιγώματα ανθρώπων που κάνουν χρήση ουσιών, προς παραδειγματισμό. Τα Ηνωμένα Έθνη πλέον παραδέχονται πως ο «Πόλεμος Κατά των Ναρκωτικών» έχει αποτύχει να μειώσει τη χρήση ουσιών, ενώ αντίθετα έχει επιφέρει πολλές σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις – όπως θανάτους από υπερδοσολογία, μετάδοση μολυσματικών ασθενειών (π.χ HIV/AIDS, Ιογενείς Ηπατίτιδες B και C), υπερπληθυσμό στις φυλακές, καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επιδείνωση του στίγματος, περιθωριοποίηση, βία και διαφθορά.

 

Το Δίκτυο Ομοτίμων Χρηστών Ψυχοδραστικών Ουσιών, προβάλλει ως βασική επιδίωξη την ανάγκη για αλλαγή του προσανατολισμού της πολιτικής και της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά στη χώρα μας - από την καταστολή και την τιμωρία - στην προστασία της δημόσιας υγείας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην υποστήριξη των χρηστών. Για την υλοποίηση αυτής της επιδίωξης θέτει ως προτεραιότητα την ενεργή συμμετοχή των ίδιων των ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών σε όλες τις βαθμίδες λήψης αποφάσεων. "Δεσμευόμαστε να αξιολογήσουμε όλες τις δομές και τα προγράμματα που μας αφορούν".

 

Η πολιτική άμεσης και πραγματικής υποστήριξης των ανθρώπων που κάνουν χρήση ουσιών κοστίζει λιγότερο από την πολιτική της καταστολής, όπως έχουν καταγράψει σοβαροί και αξιόπιστοι διεθνείς θεσμοί αλλά και όπως έχουν αντιληφθεί ακόμη και οι πλέον συντηρητικοί κύκλοι στον κόσμο. 

Τα Νοσοκομεία Σισμανόγλειο, Αμαλία Φλέμιγκ και Παίδων Πεντέλης τα οποία παρέχουν Δευτεροβάθμια αλλά και Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας κυρίως στον πληθυσμό της ΒορειοΑνατολικής Αττικής καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες περιοχές,  διοργάνωσαν  δράσεις για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών (παιδιών και ενηλίκων), σε θέματα σωστής διατροφής, πρόληψης και αντιμετώπισης του Σακχαρώδη Διαβήτη.

 

Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκαν με επιτυχία δράσεις στους Δήμους Πεντέλης, Αμαρουσίου, Χαλανδρίου, Λυκόβρυσης-Πεύκης και Παλλήνης. Συνολικά εξετάστηκαν από ομάδα επαγγελματιών υγείας  (ιατροί, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, διαιτολόγοι κλπ) 300 άτομα περίπου, στα οποία πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σακχάρου αίματος και αρτηριακής πίεσης. Επιπλέον  εδόθησαν ιατρικές οδηγίες και οδηγίες ορθής διατροφής.

 

Επίσης ολοκληρώθηκαν  με επιτυχία οι δράσεις στα σχολεία, συγκεκριμένα στο  4ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης και στο 3ο  &  1o  Δημοτικό Σχολείο Γέρακα.   Κλιμάκιο από τους διατροφολόγους, τον μάγειρα και την επισκέπτρια υγείας του  Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης επισκέφθηκε  τα σχολεία  και σε αγαστή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων, έδειξαν μέσα από διαδραστικό παιχνίδι με τα παιδιά, πώς παρασκευάζουμε ένα υγιεινό πρωινό και σνακ και πώς ψωνίζουμε σωστά και υγιεινά τρόφιμα στο supermarket.

Η εξαιρετική ανταπόκριση των παιδιών και η ενθουσιώδης συμμετοχή τους συνέβαλε στην επιτυχία των δράσεων. 

 

Πρόθεση του Συγκροτήματος των τριών Νοσοκομείων είναι η διοργάνωση και στο μέλλον αντίστοιχων δράσεων, για την ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης στη διαρκή βελτίωση της υγείας των πολιτών, στη μείωση της νοσηρότητας, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης  των υπηρεσιών υγείας.

Την άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων από ευαίσθητους χώρους, όπως τα νοσοκομεία ή οι παιδικοί σταθμοί, μεταξύ άλλων, ζητεί με κατεπείγουσα εγκύκλιό του την Παρασκευή 23 Ιουνίου ο γενικός γραμματέας Δημοσίας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος του Γιάννη Μπασκόζου ζητεί τα εξής:

"Με αφορμή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την μη αποκομιδή των αστικών αποβλήτων της χώρας λόγω των κινητοποιήσεων των εργαζομένων στους Δήμους και για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος, θέτουμε υπόψη σας ότι:  Από την μη έγκαιρη και ολοκληρωμένη αποκομιδή των αστικών αποβλήτων είναι δυνατόν να προκληθούν σοβαρές επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία, καθώς κατά την επί μακρόν παραμονή τους στους κάδους και έξω από αυτούς, τα απόβλητα αποσυντίθεται, αυξάνεται το μολυσματικό τους φορτίο και δημιουργούνται καταστάσεις εντόνως αντιαισθητικές, οχληρές και ανθυγιεινές. Παράλληλα η αύξηση των φορέων μετάδοσης ασθενειών (έντομα, τρωκτικά αλλά και άλλα ζώα) αλλά και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (υψηλή θερμοκρασία, αέρας βροχοπτώσεις) επιδεινώνουν την κατάσταση και αυξάνεται ο κίνδυνος μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών. Μετά τα ανωτέρω: • Επισημαίνεται η ανάγκη άμεσης αποκομιδής των αστικών αποβλήτων από ευαίσθητους χώρους όπως είναι τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, οι παιδικοί σταθμοί, τα σχολεία, τα γηροκομεία, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.α. και την ακόλουθη σχολαστική απολύμανση των κάδων και του περιβάλλοντος χώρου με στόχο την πρόληψη διάδοσης μεταδοτικών ασθενειών • υπενθυμίζεται ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες η χρήση όλων των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας των εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας είναι επιβεβλημένη και παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των σχετικών διατάξεων, • κρίνεται απαραίτητη η επισήμανση προς τον πληθυσμό για ιδιαίτερη προσοχή κατά την επαφή του με αδέσποτα ή και οικόσιτα ζώα, σκυλιά, γάτες, τρωκτικά, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν φορείς μετάδοσης μικροβίων στον άνθρωπο. Ως εκ τούτου και για να μην υπάρξουν περαιτέρω δυσμενείς επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία, κρίνεται σκόπιμο να γίνει άμεσα η αποκομιδή και η εν συνεχεία ασφαλής διαχείριση των συσσωρευμένων αστικών αποβλήτων. Τέλος προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία και μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος της αποκομιδής των αστικών αποβλήτων προτείνεται η διενέργεια επιτόπου ελεγχόμενης απολύμανσης των αποβλήτων, χωρίς τη δημιουργία καταλοίπων".

 

   Το ΚΕΕΛΠΝΟ ανταποκρινόμενο άμεσα σε θέματα που αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας από την παρατεταμένη συσσώρευση απορριμμάτων ενημερώνει για τα κάτωθι:

  • Η εκτεταμένη συσσώρευση και παραμονή απορριμμάτων εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία,  ιδιαίτερα σε περιβάλλον αυξημένων θερμοκρασιών.
  • Η εκτεταμένη παραμονή σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη μικροοργανισμών, κάποιοι εκ των οποίων μπορούν να επιζήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  • Τα οικιακά απορρίμματα, κυρίως όταν περιέχουν υπολείμματα τροφών, ιδίως νωπών, είναι δυνατό να γίνουν μολυσματικά,  όταν παραμένουν αδιάθετα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  • Παρατεταμένη έκθεση των απορριμμάτων σε σωρούς είναι δυνατό να προσελκύσει διάφορα έντομα και τρωκτικά, τα οποία με τη σειρά τους αποτελούν φορείς νοσημάτων. Σε κατάλληλες καιρικές συνθήκες είναι δυνατή η μετάδοση παθογόνων οργανισμών από ζώα ή/και  έντομα φορείς, που έχουν μολυνθεί από αστικά απορρίμματα, στον άνθρωπο μέσω δήγματος ή μόλυνσης τροφών ή νερού.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ συνιστά τα κατωτέρω μέτρα πρόληψης:

1.       Το βασικότερο μέτρο πρόληψης είναι η ταχεία και σωστή αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων. Εάν αυτή δεν είναι εφικτή συστήνονται:

·         Ο προσεκτικός διαχωρισμός του είδους των απορριμμάτων, δηλαδή τα υπολείμματα τροφίμων ή οργανικών ουσιών θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά από τα υπόλοιπα απορρίμματα (χαρτιά, γυαλιά, πλαστικά, κονσέρβες) και να φυλάσσονται στο σπίτι, έως ότου αποκατασταθεί η ορθολογική αποκομιδή των απορριμμάτων.

·         Συνιστάται οι άδειες συσκευασίες τροφίμων να ξεπλένονται πριν πεταχτούν.

·          Επιπρόσθετα συνιστάται η συλλογή απορριμμάτων σε ανθεκτικές σακούλες, σφιχτά δεμένες. Οι σακούλες που περιέχουν υπολείμματα τροφίμων δεν θα πρέπει να εκτίθενται στον ήλιο, αλλά να φυλάσσονται σε δροσερό μέρος.

2.       Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ό,τι αφορά στην επαφή του κοινού με τρωκτικά, όπως οι ποντικοί αλλά και με αδέσποτα ζώα, όπως σκυλιά και γάτες, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα μετάδοσης μικροβίων στον άνθρωπο.

3.       Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να αποφεύγεται η επαφή ή η προσέγγιση των ζώων τους σε σωρούς απορριμμάτων.

 

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών στο πλαίσιο του εορτασμού των 180 χρόνων λειτουργίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών παρουσιάζει στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Ο γάμος του Καραχμέτη». Η παράσταση είναι βασισμένη στο ομώνυμο διήγημα σε διασκευή-σκηνοθεσία Όλιας Λαζαρίδου και συμμετέχουν νέοι  ηθοποιοί και φοιτητές. Συνεργάζονται οι Καραγκιοζοπαίχτες Άθως Δανέλλης και Νικόλας Τζιβελέκης με το δραμάτιο «Ο Καραγκιόζης νεκροθάπτης» του Ιωσήφ Βιβιλάκη.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Τετάρτη 28 Ιουνίου - ώρα έναρξης 19.00, Νοσοκομείο Κρατουμένων, τέρμα Νικηφορίδη, Κορυδαλλός. Είσοδος με ειδική άδεια.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Τί είναι ο «Γάμος του Καραχμέτη» του Παπαδιαμάντη; Μια τυπική περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας, η αγωνία της επιβίωσης της κοινότητας, μια διήγηση αφύπνισης για τον πόνο του άλλου ή ένα γοητευτικό συναξάρι; Η συναρπαστική ιστορία λαμβάνει χώρα στη Σκιάθο την εποχή της Τουρκοκρατίας. Το θαυμαστό τέλος αποκαλύπτει το κλειδί για το μυστήριο της αγιότητας σε έναν κόσμο σκληρό και παράλογο.
Στο δεύτερο μέρος της παράστασης παρουσιάζεται στη οθόνη του θεάτρου σκιών ο «Καραγκιόζης νεκροθάπτης», δραμάτιο ειδικά γραμμένο για την περίσταση.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με την συνεργασία του Δικτύου για τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση στις Φυλακές «Γεώργιος Ζουγανέλης».
Συντονισμός-Επιμέλεια: Ιωσήφ Βιβιλάκης
Επικοινωνία:  Δίκτυο για τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση στις Φυλακές «Γεώργιος Ζουγανέλης»: τηλ. 6974326751

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΡΤ, Τρίτο Πρόγραμμα, Ραδιοφωνικός Σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, Εκδόσεις Πορφύρα


Συγκινεί και πεισμώνει όλους τους φίλους του ο πρόεδρος του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης, με την νέα του ανάρτηση, την Παρασκευή 23 Ιουνίου, στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook:

"Τελικά δεν είναι όλα «όλα καλά». Οι ιστολογικές εξετάσεις δείχνουν ότι για τους επόμενους μήνες θα χρειαστώ φαρμακευτική αγωγή. Θα το αντιμετωπίσω όπως το αντιμετωπίζουν χιλιάδες άνθρωποι γύρω μας και οι περισσότεροι το ξεπερνούν.

Εδώ και δύο μέρες σκεφτόμουν αν θα έπρεπε να το ανακοινώσω. Ή αν θα υπομένω υποκριτικά τις ζεστές ευχές, «περαστικά», «μπράβο, όλα τέλειωσαν». Και όταν είσαι στην πολιτική δεν μπορεί άλλα να ξέρουν οι φίλοι σου και άλλα η κοινωνία.

Τώρα όμως που το μάθατε θέλω να σας ζητήσω και να το ξεχάσετε. Προφανώς τα ΜΜΕ θα ασχοληθούν για μια - δυο μέρες. Όμως η κουβέντα θα ήθελα να σταματήσει εδώ. Δεν έχω σκοπό να κάνω συζητήσεις ή να δώσω συνεντεύξεις με θέμα την υγεία μου. Θέλω να παραμείνω ο Σταύρος χωρίς άλλους προσδιορισμούς. Για κάποιους, συναγωνιστής, για κάποιους, αντίπαλος, για κάποιους, αδιάφορος.

Άλλωστε η απόφαση μου να αγωνιστώ, μαζί με ένα Ποτάμι ανθρώπων, για να τα αλλάξουμε όλα χωρίς να γκρεμίσουμε τη χώρα, δεν αλλάζει ούτε μπαίνει σε δεύτερο πλάνο. Αλλά επί αυτού θα τα πούμε σύντομα.

Καλό σας απόγευμα.
Σταύρος Θεοδωράκης".

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) Πάνος Παπανικολάου αναφέρει το βράδυ της Πέμπτης 22 Ιουνίου ότι εκτός λειτουργίας ετέθη και ο αξονικός τομογράφος του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Χαϊδαρίου "Αττικόν", και μάλιστα σε ημέρα γενικής εφημερίας του ιδρύματος...

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και περίπου έναν μήνα είναι εκτός λειτουργίας και ο αξονικός τομογράφος του νοσοκομείου της Βούλας "Ασκληπιείο"...

Με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Ι. Μπασκόζου και του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού κ. Ιούλιου Συναδινού, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Ιουνίου σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας για την επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία για την Κάρτα Υγείας του αθλητή.

Η ανάγκη πρόληψης των αιφνίδιων θανάτων αθλητών αλλά και η χάραξη εθνικής στρατηγικής για τον προαγωνιστικό έλεγχο, εντοπισμού των ομάδων στόχων αλλά και οι δομές διάσωσης και πρώτων βοηθειών στους αγωνιστικούς-αθλητικούς χώρους βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης.

Αποφασίστηκε η στενή συνεργασία των δυο Γενικών Γραμματέων καθώς και του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.) του Ειδικού  Κέντρου Καρδιάς Αθλητών και Νέων (Ε.Κ.Κ.Α.Ν.), της Πυροσβεστικής, της Καρδιολογικής Εταιρίας και των θεσμικών ιατρικών φορέων, προκειμένου να εξειδικευτεί άμεσα το πρωτόκολλο προληπτικού ελέγχου, οι μηχανισμοί και οι φορείς του προληπτικού ελέγχου, η εκπαίδευση και η πιστοποίηση των ελεγκτών και των διασωστών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν από το Ε.Κ.Α.Ε. οι κ.Καποδίστριας και Εμμανουηλίδης, από το Ε.Κ.Κ.Α.Ν οι κ. Αναστασάκης και Ριτσάτος, από την Πυροσβεστική ο κ. Ηλίας Πετρόπουλος ειδικός συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας και ο κ. Γ. Ντουνιάς σύμβουλος του υπουργού και του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας.

Θα ακολουθήσει πρόσκληση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), σε αρμόδιες επιστημονικές εταιρείες, σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την συγκεκριμενοποίηση και εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων

Συνάντηση  με το προεδρείο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.) πραγματοποίησε την Πέμπτη 22 Ιουνίου ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  κ. Σωτ. Μπερσίμης μετά από σχετικό αίτημα του Π.Φ.Σ..  Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος και ο ταμίας του Συλλόγου  κ.κ. Κωνσταντίνος Λουράντος και ο Ηλίας Χαλιγιάννης, αντίστοιχα. Κατά τη συνάντηση οι εκπρόσωποι των φαρμακοποιών ενημερώθηκαν για το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών τους για φάρμακα και αναλώσιμα υλικά.

Συγκεκριμένα:

·         Για τις πληρωμές φαρμάκων η διοίκηση του Οργανισμού ενημέρωσε ότι έως 7 Ιουλίου θα εξοφληθούν οι απαιτήσεις των φαρμακοποιών για τον μήνα Απρίλιο. Σημειώνεται ότι ο χρόνος εξόφλησης των φαρμακοποιών σήμερα έχει περιοριστεί σημαντικά σε λιγότερο από 60 ημέρες, όταν το 2015 ξεπερνούσε τις 90 ημέρες.

 

·         Σχετικά με την καθυστέρηση που παρατηρείται στην πληρωμή των παρόχων για αναλώσιμα υλικά, αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι εντάχθηκαν για πρώτη φορά στη νέα διαδικασία ελέγχου τελικής εκκαθάρισης, αφήνοντας πίσω οριστικά τον λεγόμενο πρόχειρο λογιστικό έλεγχο. Τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζονται καθημερινά και αύριο Παρασκευή 23 Ιουνίου εκκινεί η διαδικασία εξόφλησης. Σε περίπτωση περικοπών (το ποσοστό των οποίων μέχρι σήμερα είναι μόλις στο 2,21% των οριστικοποιημένων υποβολών για υγειονομικό υλικό), οι πάροχοι έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης ένστασης και έχει προβλεφθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα διεκπεραίωσης του σχετικού αιτήματος, σε συνεργασία με τον Π.Φ.Σ. και τους κατά τόπους Φαρμακευτικούς Συλλόγους.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Σωτ. Μπερσίμης, «ο έλεγχος και ο εξορθολογισμός του συστήματος είναι μονόδρομος και στην προσπάθεια αυτή, ο Π.Φ.Σ. είναι αρωγός με πνεύμα συνυπευθυνότητας. Γι’ αυτό το λόγο συμφωνήσαμε με τον Σύλλογο πριν από λίγους μήνες για τη χορήγηση ιατροτεχνολογικών υλικών  από τα φαρμακεία. Ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό σε θεραπευτικούς όρους για την Υγεία των Πολιτών  αλλά και σε οικονομικούς για τον Οργανισμό με περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ προϋπολογισμό».