Τρίτη 22 Αυγούστου 2017
Νίνα Κομνηνού

Νίνα Κομνηνού

Φιλική προς τους ασθενείς με σχιζοφρένεια είναι πλέον η φαρμακευτική αντιμετώπιση της νόσου, καθώς με την εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας προσπεράστηκε το μεγάλο εμπόδιο της μη συμμόρφωσης. 

Η φαρμακευτική αγωγή μέχρι σήμερα απαιτούσε τη λήψη φαρμάκων από 26 έως 12 φορές το χρόνο. Παρά την αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής θεραπείας, οι ασθενείς δεν τηρούσαν το πρόγραμμα αγωγής με αποτέλεσμα να εμφανίζουν υποτροπές της νόσου, με ό,τι συνεπάγεται η «αφύπνιση» της σχιζοφρένειας.

Σήμερα, ο σκόπελος αυτός μπορεί να ξεπεραστεί καθώς η συχνότητα λήψης της αγωγής μειώνεται ακόμα περισσότερο μέσα στο διάστημα ενός έτους. Η θεραπεία γίνεται πιο «φιλική» προς τον ασθενή, ο οποίος νιώθει μεγαλύτερη ανεξαρτησία και δεν αισθάνεται πλέον τον καταναγκασμό που επιφέρει μία σταθερή καθημερινή λήψη φαρμάκων.

Η κυκλοφορία των άτυπων Αγωγών Μακράς Δράσης συμβάλλει στην τήρηση της θεραπείας και στη μείωση των επανεισαγωγών στο νοσοκομείο, ενώ ο κίνδυνος υποτροπών συγκριτικά με τις αγωγές που λαμβάνονται καθημερινά και συχνά παραπάνω από μια φορά την ημέρα1-7, είναι χαμηλότερος.

Πρωταρχικοί στόχοι της θεραπείας είναι η μείωση ή η εξάλειψη των συμπτωμάτων, η πρόληψη των υποτροπών, η παράταση της διάρκειας της σταθερής φάσης στη νόσο, η μείωση των απαιτήσεων για ενδονοσοκομειακή περίθαλψη και η μεγιστοποίηση της ποιότητας ζωής και της λειτουργικότητας των ασθενών περιορίζοντας έτσι τις αρνητικές συνέπειες τόσο στους ίδιους, όσο και στις οικογένειές τους. Η αποτελεσματική τήρηση της θεραπείας είναι σημαντική για το σκοπό αυτό8.

Η σχιζοφρένεια σήμερα

Η σχιζοφρένεια είναι μια πολύπλοκη και χρόνια ψυχική διαταραχή στην ανάπτυξη της οποίας παίζουν ρόλο τόσο γενετικοί όσο και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Είναι μια νόσος που μπορεί να αφορά τον οποιοδήποτε ανεξαρτήτως καταγωγής, κοινωνικοοικονομικής και πολιτισμικής  κατάστασης9.

Παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων όπως ψευδαισθήσεις, παραληρητικές ιδέες, αποδιοργάνωση λόγου ή συμπεριφοράς, μειωμένη ικανότητα στοχοκατευθυνόμενης δράσης, απάθεια ή έλλειψη κινήτρου και γνωστικά ελλείμματα και μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά όλες τις πτυχές της ζωής των πασχόντων8

Φαρμακευτική αγωγή

Η φαρμακευτική αγωγή σε συνδυασμό με ψυχοκοινωνικού τύπου παρεμβάσεις, βοηθά τους ασθενείς να ελέγχουν ικανοποιητικά τα συμπτώματά τους8. 

Ωστόσο, οι φαρμακευτικές αγωγές που λαμβάνονται καθημερινά απαιτούν υψηλή συμμόρφωση εκ μέρους του ασθενούς, αλλά συχνά και λόγω της φύσης της νόσου παρατηρείται ανεπαρκής τήρηση της θεραπείας10.

Επιπλέον, η καθημερινή λήψη φαρμάκων μπορεί να επιβαρύνει συναισθηματικά τους ασθενείς με σχιζοφρένεια, καθώς τους υπενθυμίζει το πρόβλημα από το οποίο προσπαθούν να ξεφύγουν.

Έχει υπολογιστεί ότι σχεδόν 9 στους 10 ασθενείς δεν τηρούν ή τηρούν εν μέρει τη φαρμακευτική αγωγή τους7.

Η μη σωστή λήψη της φαρμακευτικής αγωγής ή και η διακοπή της συνεπάγεται 5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής μετά από ένα πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο11, και σχετίζεται με επιδείνωση των συμπτωμάτων, αυξημένο κίνδυνο επανεισαγωγών στο νοσοκομείο, αυτοκτονικό ιδεασμό, αυξημένο χρόνο ανάρρωσης και μειωμένη ανταπόκριση στα αντιψυχωσικά12-13.

Αντίκτυπο της σχιζοφρένειας

Η ανεπαρκής τήρηση της θεραπείας έχει σημαντικές συνέπειες στους ασθενείς, αλλά και στους ανθρώπους που τους φροντίζουν. Η συναισθηματική επιβάρυνση των φροντιστών λόγω του συνεχούς άγχους για το αν ο ασθενής πήρε ή όχι την αγωγή του, αλλά και η οικονομική επιβάρυνση λόγω των επιπρόσθετων δαπανών που προκύπτουν από τις συνεχείς υποτροπές και επακόλουθες νοσηλείες14-15, είναι μερικές μόνο από τις κοινωνικές και οικογενειακές συνέπειες της μη συμμόρφωσης στη θεραπεία.

Εξυπακούεται ότι η επιβάρυνση στις υγειονομικές δαπάνες λόγω των επαναλαμβανόμενων νοσηλειών, είναι σημαντική αλλά και για το κράτος υπάρχουν επιπτώσεις λόγω της μειωμένης παραγωγικότητας και των απουσιών από την εργασία16.

Δυστυχώς, μέχρι και σήμερα οι ασθενείς και οι οικογένειές τους βιώνουν μεγάλο φορτίο από το φαινόμενο της στιγματοποίησης που εξακολουθεί να υπάρχει. Είναι σαφές ότι ο ασθενής με σχιζοφρένεια έχει πολύ μεγάλες ανάγκες υποστήριξης από τη κοινωνία και την Πολιτεία.

 

1.         Kaplan G et al. Patient Prefer Adherence 2003;7:1171–1180.

2.         Tiihonnen J et al. Am J Psych 2011;168:603–609.

3.         Schreiner A et al. World J Biol Psychiatry 2014(7);15:534–545.

4.         Olivares JM et al. Eur Psychiatry 2009;24:287–296.

5.         Gaebel W et al. Neuropsychopharmacol 2010;31(12) :2367–2377.

6.         Leucht C et al. Schizophr Res 2011;127:83–92.

7.         Kishimoto T et al. J Clin Psychiatry 2013;74:957–965.

8.         APA Practice Guidelines 2004. Lehman AF, Lieberman JA, Dixon LB, et al. Practice guideline for the treatment of patients with schizophrenia. Second edition

9.         Picchioni MM et al. Schizophrenia. BMJ 2007;335(7610):91–5.

10.       Lieberman JA et al. N Engl J Med 2005;353(12):1209–1223

11.       Phan SV. Int J Psych Med 2016;51(2): 211–219.

12.       Haddad PM et al. Patient Relat Outcome Meas 2014;5:43–62.

13.       Agid O et al.Expert Opin Pharmacother 2010;11(14):2301–2317.

14.       Hassan WAN et al. J Am Sci 2011;7(5):802–811.

15.       Knapp M et al. Schizophr Bull 2004;30(2):279–293

16.       Chong HY et al. Neuropsychiatr Dis Treat 2016;12:357–373.

 

Η πρωτοποριακή τεχνική Amis έχει αλλάξει το επιστημονικό τοπίο στην αντιμετώπιση της αρθρίτιδας του ισχίου με ολική αρθροπλαστική. Για την ασθένεια και τα οφέλη που προσφέρει η τεχνική AMIS μας μιλά ο ορθοπαιδικός χειρουργός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής του «Υγεία» κ. Αθανάσιος Τσουτσάνης.

1.    Τι ακριβώς είναι η αρθρίτιδα του ισχίου και ποια τα συμπτώματά της; 

Είναι μια εκφυλιστική νόσος των αρθρώσεων που αφορά όλα τα σπονδυλωτά του ζωικού βασιλείου και όχι μόνο τον άνθρωπο. Χαρακτηρίζεται από μια επιδεινούμενη μη αναστρέψιμη καταστροφή αρχικά του αρθρικού χόνδρου και κατόπιν επέρχονται αλλοιώσεις στα παρακείμενα όστα και τα πέριξ μαλακά μόρια της άρθρωσης. 

Κλινικά το κύριο χαρακτηριστικό της αρθρίτιδας είναι ο πόνος στη περιοχή του γοφού, αρχικά μετά από κούραση κατόπιν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας ακόμα και κατά την νυχτερινή κατάκλιση. 

Ταυτόχρονα υπάρχει και μεγάλος περιορισμός της κινητικότητας πολλές φορές σε σημείο να μην είναι εφικτό οι πάσχοντες να βάλουν τις κάλτσες ή τα παπούτσια τους.

2.    Ποιες ηλικίες αφορά περισσότερο και πώς επηρεάζει τη ζωή των πασχόντων;

Αφορά και τα δυο φύλλα συνηθέστερα ηλικίας άνω των 60 ετών αλλά την συναντάμε και σε νεότερα άτομα και ιδιαίτερα σε εκείνα που εμφανίζουν κάποια δυσπλασία (ανωμαλία στη φυσιολογική αρχιτεκτονική της άρθρωσης του ισχίου) και υποβάλλουν τις αρθρώσεις τους σε έντονο στρες όπως για παράδειγμα η έντονη αθλητική δραστηριότητα ή στην περίπτωση άσηπτης νέκρωσης της μηριαίας κεφαλής.

Επηρεάζει δραματικά την ποιότητα ζωής των πασχόντων επιδρώντας καταλυτικά στην κοινωνική τους ζωή και στη ψυχολογία τους. Όσοι από εμάς ασχολούμαστε είναι εύκολα αναγνωρίσιμο στο πρόσωπο των ασθενών αυτών η έκφραση του μόνιμα πάσχοντος ατόμου πριν και καν σου μιλήσουν.

3.    Υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία για την πάθηση αυτή;

Δυστυχώς έως σήμερα δεν έχει υπάρξει φάρμακο το οποίο να μπορεί να θεραπεύσει ή να επηρεάσει δραστικά την πορεία της πάθησης αυτής. 

Τα κλασικά αντιφλεγμονώδη φάρμακα που χορηγούνται επιδρούν μόνο στην μείωση του πόνου μέχρις ενός σημείου με αρκετές ανεπιθύμητες ενέργειες ενώ οι λεγόμενες χονδροπροστατευτικές ουσίες δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα στην ήδη εγκατεστημένη αρθρίτιδα. Απ’ ότι φαίνεται είμαστε μακριά ακόμη από την δημιουργία φαρμακευτικών ουσιών και δρουν σε επίπεδο κυτταρικό αναστέλλοντας τους μηχανισμούς που οδηγούν στην καταστροφή του αρθρικού χόνδρου. 

Η αρθρίτιδα του ισχίου τελικού σταδίου αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με την λεγόμενη ολική αρθροπλαστική που θεωρείται σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της χειρουργικής του 20ου αιώνα.

4.    Ποια είναι τα οφέλη της ολικής αρθροπλαστικής για τον ασθενή;

Η ολική αρθροπλαστική είναι μια χειρουργική τεχνική όπου αντικαθιστούμε τις καταστρεμμένες αρθρικές επιφάνειες με υλικά που ονομάζονται προθέσεις, με την οποία μπορούμε να προσφέρουμε πάλι στους ασθενείς μια ανώδυνη φυσιολογική βάδιση με ανάκτηση των κινήσεων της άρθρωσης του ισχίου χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν φάρμακα.

Σήμερα η ολική αρθροπλαστική του ισχίου θεωρείται μια από τις περισσότερο κλινικά αποτελεσματικές επεμβάσεις.

5.    Σύμφωνα με τα στοιχεία, σήμερα πραγματοποιούνται παγκοσμίως γύρω στο 1 εκατομμύριο ολικές αρθροπλαστικές το χρόνο και μέχρι το 2030, ο αριθμός αυτός αναμένεται να τριπλασιασθεί. Πού αποδίδετε αυτή την αυξητική πορεία;

Στις ανεπτυγμένες χώρες ο αριθμός των ηλικιωμένων ατόμων αυξάνεται σημαντικά και υπολογίζεται ότι το 2000 υπήρχαν 600 εκατομμύρια άτομα άνω των 60 ετών ενώ μέχρι το 2050 ο αριθμός θα ανέλθει στα 2 δισεκατομμύρια. Συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται ότι το 2012 το 25% των ατόμων θα είναι άνω των 65 ετών.

Η οστεοαρθρίτιδα είναι η πιο συχνή νόσος των αρθρώσεων και αποτελεί την κύρια αιτία ανικανότητας στα ηλικιωμένα άτομα. Έτσι με την αύξηση του ορίου ηλικίας αυξάνεται και  αριθμός των ατόμων που χρειάζεται να υποβληθούν σε ολική αρθροπλαστική. Ο δεύτερος σημαντικός λόγος της αύξησης των ολικών ααρθροπλαστικών που πραγματοποιούνται είναι ότι αποτελούν ένα χειρουργείο κλινικά πολύ αποτελεσματικό.

6.    50 χρόνια μετά από την πρώτη ολική αρθροπλαστική επέμβαση, τι έχει αλλάξει και τι περιμένουμε στο άμεσο μέλλον; 

Η πρώτη ολοκληρωμένη και επιτυχής ολική αρθροπλαστική έγινε το 1960 από τον Βρετανό ορθοπαιδικό John Chanley. Όλα αυτά τα χρόνια οι μεγάλοι κατασκευαστές των υλικών που χρησιμοποιούνται (προθέσεις)  στην κατεστραμμένη άρθρωση και οι ορθοπεδικοί χειρούργοι εργάζονται μαζί - παράγοντας μια απίστευτη ποσότητα επιστημονικής έρευνας – και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση των υλικών αυτών έτσι ώστε να διαρκούν περισσότερο αλλά και την τελειοποίηση των χειρουργικών τεχνικών της τοποθέτησής τους.

7.    Έχουμε διαβάσει και ακούσει πολλά τελευταία, για την τεχνική AMIS. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία, που μπορούν να δικαιολογήσουν το επίθετο «πρωτοποριακή», που της αποδίδεται συχνά από γιατρούς και ΜΜΕ;

Σε όλους τους τομείς της χειρουργικής σήμερα όπως στην γενική χειρουργική, στην ουρολογία, στην καρδιοχειρουργική, στην νευροχειρουργική όλο και περισσότερες επεμβάσεις γίνονται με τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας.

Στην ορθοπαιδική χειρουργική μεγάλη πρόοδο στον τομέα των τεχνικών ελάχιστης επεμβατικότητας έγινε την δεκαετία του ΄80 με την αρθροσκοπική χειρουργική αλλά σήμερα υπάρχουν τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας και σε περιπτώσεις τραύματος (καταγμάτων).

Η τάση σήμερα είναι η επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος με όσο το δυνατό μικρότερη βλάβη στους ανθρώπινους ιστούς.

Η τεχνική AMIS (anterior minimal invasive surgery) σημαίνει πρόσθια τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας επέμβαση, αποτελεί ένα βήμα εμπρός στον τομέα της ήδη επιτυχημένης ολικής αρθροπλαστικής. Ο όρος πρωτοποριακή της αποδίδεται όχι γιατί γίνεται μια πολύ μικρή τομή δέρματος αλλά διότι είναι η μοναδική τεχνική ολικής αρθροπλαστικής όπου προσεγγίζεται η κατεστραμμένη άρθρωση του ισχίου χωρίς να κοπούν ή να αποκολληθούν  τένοντες και μύες και διατηρώντας ακόμα και τον αρθρικό θύλακο.

8.    Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα της μεθόδου αυτής σε σχέση με την πιο κλασική τεχνική; 

Εφαρμόζοντας την τεχνική AMIS εδώ και 11 χρόνια μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν μόνο πλεονεκτήματα σε σχέση με τις πιο κλασικές τεχνικές και αυτό διότι η τεχνική AMIS γίνεται με μια μικρή τομή δέρματος χωρίς να χρειάζεται να κοπούν ή αποκολληθούν μύες. Σε αντίθετη με όλες τις άλλες χειρουργικές τεχνικές όπου είναι αναγκαία σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό η και αποκόλληση των μυών στην τεχνική AMIS η προσπέλαση γίνεται με την βοήθεια ειδικών εργαλείων απλά παρεκτοπίζοντας τους μύες διατηρώντας ακόμα και τον αρθρικό θύλακο.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι ασθενείς να πονάνε πολύ λιγότερο έως καθόλου, έχουν μικρότερη απώλεια αίματος και δεν χρειάζεται να γίνει μετάγγιση αίματος. Η περίπτωση εξαρθρήματος από κάποια λάθος κίνηση ελαχιστοποιείται και γι’ αυτό το λόγο δεν υπάρχει κάποιος περιορισμος στις κινήσεις και στο κάθισμα. Η διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο είναι κατα μεσο ορο 2 μερες  και οι ασθενείς μπορούν να εξέλθουν με ιδιωτικό αυτοκίνητο. Η διατήρηση ανέπαφων λειτουργικών μυών έχει σαν αποτέλεσμα οι ασθενείς να επιστρέφουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες και σε μια φυσιολογική ζωή συντομότερα και με μεγαλύτερη σιγουριά.

Εάν μπορώ να αναφέρω ένα μειονέκτημα αυτό είναι η καμπύλη εκμάθησης της τεχνικής που όμως για ένα έμπειρο χειρουργό που ασχολείται με το θέμα της αρθροπλαστικής είναι κάτι που ξεπερνιέται γρήγορα κατόπιν εκπαίδευσης με την βοήθεια αρχικά κάποιου έμπειρου χειρουργού στην τεχνική αυτή. 

9.    Στην Ελλάδα, πότε ξεκίνησε η μέθοδος αυτή και ποια είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα και συμπεράσματα από την εφαρμογή της;

Στην Ελλάδα ξεκινήσαμε την τεχνική AMIS το 2006 αφού πρώτα εκπαιδευτήκαμε στο Παρίσι και βοηθηθήκαμε στην αρχή από έμπειρους χειρουργούς στην τεχνική αυτή.

Η αρχική χειρουργική τεχνική ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια στην Γαλλία από χειρούργους πολύ γνωστούς στη παγκόσμια ορθοπαιδική κοινότητα και τελειοποιήθηκε, τυποποιήθηκε και δημοσιοποιήθηκε τα τελευταία 10 χρόνια ως τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητος AMIS.

Σήμερα εφαρμόζεται εκτός από την Γαλλία σε διεθνούς φήμης ορθοπαιδικά κέντρα στην Ευρώπη (όπως οι πανεπιστημιακές ορθοπαιδικές κλινικές Balrgist  στην Ελβετία και Rizzoli) στις ΗΠΑ και Αυστραλια και εχουν πραγματοποιειθει περισσοτερες από 200000 επεμβασεις.

Τα αποτελέσματα της μεθόδου αυτής είναι εξαιρετικά και αυτό επιβεβαιώθηκε και στο πρόσφατο παγκόσμιο συνέδριο που διενεργήθηκε στο Λουγκάνο

 

 

Η φαρμακευτική εταιρεία Janssen Ελλάδος βραβεύθηκε ως μία από τις δυναμικότερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της απονομής των βραβείων επιχειρηματικής αριστείας «Diamonds of the Greek Economy 2017».

Η συγκεκριμένη βράβευση επιβεβαιώνει ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα της Janssen Ελλάδος συνδέεται με υγιή αναπτυξιακή πορεία και με άριστους δείκτες οικονομικής βιωσιμότητας, μέσα σε μία περίοδο συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης για τη χώρα.

Το Βραβείο παρέλαβε κατά την πρόσφατη τελετή απονομής, ο κ. Μάκης Παπαταξιάρχης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Janssen Ελλάδος ο οποίος δήλωσε: «Εργαζόμαστε σε μια εταιρεία που είναι συνυφασμένη με την καινοτομία. Όραμα και αποστολή μας είναι να προάγουμε την επιστήμη προς όφελος των ασθενών, των συστημάτων υγείας και της κοινωνίας. Μέσα σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αυτό το βραβείο έρχεται να μας δώσει ελπίδα ότι το έργο όλων μας στη Janssen Ελλάδος, στηρίζει την υγιή ανοδική πορεία της εταιρείας μας αλλά και της Ελληνικής Οικονομίας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη διαδικασία αξιολόγησης συμμετείχαν οι μεγαλύτερες (βάσει κύκλου εργασιών) βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες κρίθηκαν βάσει 10 οικονομικών δεικτών. Από την αξιολόγηση αυτή προέκυψε η φετινή λίστα των επιχειρήσεων που διακρίθηκαν ως Diamonds of the Greek Economy 2017. Οι επιχειρήσεις αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στον αντίστοιχο επιχειρηματικό οδηγό Diamonds of the Greek Economy 2017 ο οποίος δόθηκε στη δημοσιότητα.

Σχετικά με τα βραβεία Diamonds of the Greek Economy

Πρόκειται για το ετήσιο φόρουμ επιχειρηματικής αριστείας και υγιούς επιχειρηματικής δραστηριότητας που οργανώνει η εταιρεία New Times Publishing υπό την αιγίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του ΕΟΤ.

Τα διαμάντια της ελληνικής οικονομίας είναι πολλά και μέσα σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες λάμπουν περισσότερο. Με την συμμετοχή δεκάδων επιχειρηματιών και εκπροσώπων των σημαντικότερων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας, απονεμήθηκαν και φέτος οι καταξιωμένες επιχειρηματικές διακρίσεις Diamonds of the Greek Economy, σε μία λαμπρή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών.

 

 

Η Novartis ανακοίνωσε στοιχεία που δείχνουν ότι η σεκουκινουμάμπη επιτυγχάνει παρατεταμένη βελτίωση στα σημεία και τα συμπτώματα της ενεργού αγκυλοποιητικής σπονδυλαρθρίτιδας (AΣ) στα 3 έτη1, οι οποίες είναι αντίστοιχες με τα προηγούμενα ευρήματα στην ενεργό ψωριασική αρθρίτιδα (ΨΑ) στα 3 έτη2. Νέα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι η σεκουκινουμάμπη παρέχει ταχεία και παρατεταμένη ανακούφιση του πόνου στους ασθενείς με ενεργό ΨΑ έως και τα 2 έτη3. Τα ευρήματα αυτά παρουσιάστηκαν στο Ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ρευματολογίας (EULAR 2017), το οποίο έλαβε χώρα στη Μαδρίτη της Ισπανίας.  

Η σεκουκινουμάμπη είναι ο μόνος πλήρως ανθρώπινος αναστολέας της ιντερλευκίνης-17A (IL-17A) που απέδειξε τριετή αποτελεσματικότητα και ασφάλεια σε μελέτες Φάσης III τόσο στην ΑΣ όσο και στην ΨΑ1,2,5, οι οποίες είναι χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις που καταβάλλουν τους ασθενείς. Η σεκουκινουμάμπη χρησιμοποιείται επίσης για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης, η οποία είναι σημαντική, καθώς έως και 8 στους 10 ασθενείς με ΨΑ πάσχουν επίσης από ψωρίαση6. 

«Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι η σεκουκινουμάμπη παρέχει στους ασθενείς ανακούφιση μακράς διάρκειας από τα συμπτώματα της αγκυλοποιητικής σπονδυλαρθρίτιδας και της ψωριασικής αρθρίτιδας, καθώς και ότι τώρα επιφέρει ταχεία ανακούφιση του πόνου από την ψωριασική αρθρίτιδα», δήλωσε ο Vas Narasimhan, Global Head of Drug Development και Chief Medical Officer της Novartis. «Μας ικανοποιεί το γεγονός ότι η σεκουκινουμάμπη συνεχίζει να παρέχει παρατεταμένα οφέλη για τους ασθενείς με ψωρίαση, ψωριασική αρθρίτιδα και αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα".

Καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης επέκτασης MEASURE 1, 80% των ασθενών με ΑΣ πέτυχαν σταθερά ανταπόκριση ASAS 20 (κριτήρια ανταπόκρισης της Διεθνούς Εταιρείας για την Αξιολόγηση της Σπονδυλαρθρίτιδας) στα 3 έτη1†. Το στοιχείο αυτό παρουσιάζεται σε συνέπεια με τα προηγούμενα ευρήματα από τη μελέτη FUTURE 1 για την ενεργό ΨΑ, στην οποία η σεκουκινουμάμπη απέδειξε παρατεταμένη βελτίωση στα σημεία και τα συμπτώματα της νόσου σε περίπου 80% των ασθενών στα 3 έτη, όπως μετρήθηκαν βάσει της ανταπόκρισης ACR 20 (κριτήρια ανταπόκρισης του Αμερικανικού Κολεγίου Ρευματολογίας)2.

Μια διετής post-hoc ανάλυση της μελέτης FUTURE 2 αξιολόγησε τη σεκουκινουμάμπη στην ΨΑ, όπου σχεδόν κάθε ασθενής (99%) ανέφερε μέτριο έως οξύ πόνο ή δυσφορία πριν την έναρξη της θεραπείας3. Έως την Εβδομάδα 3, οι μισοί (50%) ασθενείς που έλαβαν αγωγή με σεκουκινουμάμπη ανέφεραν κλινικά σημαντική βελτίωση του πόνου σε ποσοστό άνω του 20%, όπως μετρήθηκε βάσει της Οπτικής Αναλογικής Κλίμακας (VAS)3. Την Εβδομάδα 4, το ποσοστό των ασθενών που ανέφεραν ότι δεν είχαν πόνο ή δυσφορία ήταν μεγαλύτερο για τη σεκουκινουμάμπη (15%) σε σχέση με το εικονικό φάρμακο (5%) και αυξήθηκε έως την Εβδομάδα 104 (28%)3. Η σεκουκινουμάμπη συνεχίζει να παρουσιάζει ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας, όπως είχε παρουσιάσει και στις μελέτες Φάσης III1,7-10.

Η σεκουκινουμάμπη είναι ο μόνος αναστολέας της IL-17A που έχει λάβει έγκριση για την ψωρίαση, την ΨΑ και την ΑΣ, ενώ περισσότεροι από 80.000 ασθενείς παγκοσμίως ακολούθησαν αγωγή σε όλες τις ενδείξεις με αυτό το φάρμακο μετά την κυκλοφορία του στην αγορά,.

Σχετικά με τη σεκουκινουμάμπη και την ιντερλευκίνη-17A (IL-17A)

Η σεκουκινουμάμπη κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2015 και αποτελεί μια στοχευμένη θεραπεία που αναστέλλει εκλεκτικά την κυτταροκίνη IL-17A. Οι έρευνες δείχνουν ότι η IL-17A μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο στις συνθήκες αυτοφλεγμονής στη θέση της ένθεσης και, τελικά, την ανοσοαπόκριση του οργανισμού στην ψωρίαση, την ΑΣ και την ΨΑ11,12. 

Η σεκουκινουμάμπη είναι ο πρώτος αναστολέας της IL-17A που έχει λάβει έγκριση σε περισσότερες από 70 χώρες για τη θεραπεία της ενεργού ΑΣ και ΨΑ, μεταξύ των οποίων οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ΗΠΑ.

Η σεκουκινουμάμπη είναι εγκεκριμένη σε περισσότερες από 75 χώρες για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας, μεταξύ των οποίων οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ιαπωνία, η Ελβετία, η Αυστραλία, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς. Στην Ευρώπη, η σεκουκινουμάμπη είναι εγκεκριμένη για τη συστηματική θεραπεία πρώτης γραμμής της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες ασθενείς5. Στις ΗΠΑ, η σεκουκινουμάμπη έχει λάβει έγκριση ως θεραπεία για τη μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας σε ενήλικες ασθενείς που είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία ή φωτοθεραπεία13. 

Σχετικά με τη μελέτη MEASURE 1

Η MEASURE 1 είναι μια διετής, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη Φάσης III, η οποία αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της σεκουκινουμάμπης σε ασθενείς με ενεργό ΑΣ. Συνολικά 290 από τους 371 ασθενείς ολοκλήρωσαν τη δοκιμή, μετά την οποία οι ασθενείς κλήθηκαν να πάρουν μέρος σε μια τριετή περίοδο επέκτασης1. Από αυτούς, 274 πήραν μέρος στη δοκιμή επέκτασης, και 260 ολοκλήρωσαν τις 156 εβδομάδες1. Κατά την έναρξη της διετούς μελέτης, 371 ασθενείς συμμετείχαν και τους χορηγήθηκε ενδοφλέβια δόση εφόδου σεκουκινουμάμπης των 10 mg/kg κάθε 2 εβδομάδες για τις 4 πρώτες εβδομάδες θεραπείας, ενώ στη συνέχεια έλαβαν μηνιαία δόση συντήρησης υποδόρια (75 mg και 150 mg)8,14. Τα πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία αξιολόγησαν την ανωτερότητα της σεκουκινουμάμπης έναντι του εικονικού φαρμάκου την Εβδομάδα 16 στο ποσοστό των ασθενών που πέτυχαν τουλάχιστον 20% βελτίωση στα κριτήρια ανταπόκρισης ASAS 208,14. Από την Εβδομάδα 16 και έπειτα, οι ασθενείς στο σκέλος της μελέτης με το εικονικό φάρμακο τυχαιοποιήθηκαν εκ νέου στη σεκουκινουμάμπη των 75 mg ή των 150 mg βάσει της ανταπόκρισης ASAS 20. Στους μη ανταποκρινόμενους, η αλλαγή έγινε την Εβδομάδα 16, ενώ στους ανταποκρινόμενους έγινε την Εβδομάδα 248,14. Συνολικά, 83/87 και 95/100 ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν στη σεκουκινουμάμπη των 75 mg και των 150 mg αντίστοιχα, ολοκλήρωσαν τις 156 εβδομάδες1.

Σχετικά με τις μελέτες FUTURE 1 και FUTURE 2

Η FUTURE 1 είναι μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη Φάσης III της σεκουκινουμάμπης σε ασθενείς με ενεργό ΨΑ. Συνολικά 476 από τους 606 ασθενείς ολοκλήρωσαν τη μελέτη με στόχο την απόδειξη της αποτελεσματικότητας στις 24 εβδομάδες και την αξιολόγηση της μακροχρόνιας ασφάλειας, ανεκτικότητας και αποτελεσματικότητας έως τα 2 έτη μιας ενδοφλέβιας δόσης εφόδου των 10 mg/kg, ακολουθούμενης από υποδόριες δόσεις σεκουκινουμάμπης των 75 mg και 150 mg2,10. Από αυτούς τους 476 ασθενείς, 457 πήραν μέρος στη μελέτη επέκτασης της FUTURE 1, και 435 ολοκλήρωσαν τις 156 εβδομάδες2.

Η FUTURE 2 είναι μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη Φάσης III σε 397 ασθενείς με ενεργό ΨΑ, με στόχο την απόδειξη της αποτελεσματικότητας της υποδόριας χορήγησης σεκουκινουμάμπης των 75 mg, 150 mg, και 300 mg σε προγεμισμένες σύριγγες στις 24 εβδομάδες, καθώς και την αξιολόγηση της μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας, ασφάλειας και ανεκτικότητας έως και τα 5 έτη9,15. 

Και οι δύο μελέτες συμπεριέλαβαν ασθενείς που δεν είχαν λάβει στο παρελθόν θεραπεία με αντι-TNF παράγοντες ή δεν είχαν ανταποκριθεί επαρκώς σε αυτή.

Η τυχαιοποίηση πραγματοποιήθηκε με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε περίπου 70% και 65% των ασθενών να μην έχουν λάβει στο παρελθόν θεραπεία με αντι-TNF παράγοντες στις FUTURE 1 και FUTURE 2, αντίστοιχα. Και στις δύο δοκιμές, το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν το ποσοστό των ασθενών που πέτυχαν ανταπόκριση ACR 20 την Εβδομάδα 24. Η FUTURE 2 και η επέκταση της FUTURE 1 βρίσκονται επί του παρόντος σε εξέλιξη για τη διερεύνηση της μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας της σεκουκινουμάμπης9,10.

Σχετικά με την αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα και την ψωριασική αρθρίτιδα

Η ΑΣ ανήκει σε μια ομάδα χρόνιων φλεγμονωδών παθήσεων, μέρος της οποίας αποτελεί και η ΨΑ. Γενικά οδηγεί σε σοβαρή βλάβη της κίνησης της σπονδυλικής στήλης και της σωματικής λειτουργίας, κάτι που έχει αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής. Πιο συχνά προσβάλλονται άνδρες που βρίσκονται στην εφηβική τους ηλικία ή στη δεκαετία των είκοσι. Τα μέλη της οικογένειας όσων πάσχουν από ΑΣ διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο16,17. 

Η ΨΑ συνδέεται επίσης σε μεγάλο βαθμό με την ψωρίαση. Περίπου 30% των ασθενών με ψωρίαση έχουν ΨΑ και 1 στους 4 πάσχοντες από ψωρίαση ενδέχεται να έχει αδιάγνωστη ΨΑ18,19. Ορισμένα από τα συμπτώματα της ΨΑ είναι το αρθρικό άλγος και η αρθρική δυσκαμψία, η διόγκωση στα δάκτυλα των χεριών και των ποδιών, το επίμονο, επώδυνο οίδημα των τενόντων και η μη αναστρέψιμη βλάβη των αρθρώσεων6. Έως και 40% των ασθενών μπορεί να υποφέρουν από καταστροφή των αρθρώσεων και μόνιμη παραμόρφωση20.

               Στην ΑΣ, 80% των ασθενών πέτυχαν ανταπόκριση ASAS 20· αυτό περιλαμβάνει αμφότερα τα σκέλη της μελέτης, δηλ. τόσο τους ασθενείς που δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία με αντι-TNF παράγοντες όσο και αυτούς που είχαν ανεπαρκή ανταπόκριση σε αυτή.

           Στην ΨΑ, 77% των ασθενών πέτυχαν ανταπόκριση ACR 20· αυτό περιλαμβάνει αμφότερα τα σκέλη της μελέτης, δηλ. τόσο τους ασθενείς που δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία με αντι-TNF παράγοντες όσο και αυτούς που είχαν ανεπαρκή ανταπόκριση σε αυτή.

 

Παραπομπές

1.      Baraliakos X et al. Secukinumab provides sustained improvements in the signs and symptoms of active ankylosing spondylitis: 3-year results from a phase 3 extension trial (MEASURE 1). Presented at the European League Against Rheumatism (EULAR) Annual Congress 2017. June 15, 2017.

2.      Mease PJ et al. Secukinumab Provides Sustained Improvements in the Signs and Symptoms of Active Psoriatic Arthritis through 3 Years: Efficacy and Safety Results from a Phase 3 Trial. Presented at the American College of Rheumatology 2016. Presentation number 961.

3.      McInnes IB et al. Secukinumab provides rapid and sustained pain relief in psoriatic arthritis: 2-year results from the FUTURE 2 study. Presented at the European League Against Rheumatism (EULAR) Annual Congress 2017. June 16, 2017.

4.      ClinicalTrials.gov. Efficacy of Secukinumab Compared to Adalimumab in Patients With Psoriatic Arthritis (EXCEED 1). Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02745080?term=EXCEED+1&rank=1. Last accessed May 2017.

5.      Summary of Product Characteristics. Novartis Europharm Limited. Available at: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003729/human_med_001832.jsp&mid=WC0b01ac058001d124. Last accessed May 2017.

6.      Mease PJ, Armstrong AW. Managing patients with psoriatic disease: the diagnosis and pharmacologic treatment of psoriatic arthritis in patients with psoriasis. Drugs. 2014; 74:423-441.

7.      Bissonnette R et al. Secukinumab maintains high levels of efficacy through 4 years of treatments: results from an extension to a phase 3 study (SCULPTURE). Presented as a late breaking abstract at the European Academy of Dermatology and Venereology 2016. October 1, 2016.

8.      Baeten D et al. Secukinumab, interleukin-17A inhibition in ankylosing spondylitis. N Engl J Med. 2015; 373:2534-48.

9.      McInnes IB et al. Secukinumab, a human anti-interleukin-17A monoclonal antibody, in patients with psoriatic arthritis (FUTURE 2): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. The Lancet. 2015; 386(9999):1137-1146.

10.    Mease PJ et al. Secukinumab inhibition of interleukin-17A in patients with psoriatic arthritis. N Engl J Med. 2015; 373(14):1329-39.

11.    Kirkham BW et al. Interleukin-17A: a unique pathway in immune-mediated diseases: psoriasis, psoriatic arthritis and rheumatoid arthritis. Immunology. 2014; 141:133-142.

12.    Ivanov S, Linden A. Interleukin-17 as a drug target in human disease. Trends Pharmacol Sci. 2009; 30(2):95-103.

13.    Secukinumab [prescribing information]. East Hanover, NJ: Novartis Pharmaceuticals Corp, 2016.

14.    Braun J et al. Effect of secukinumab on clinical and radiographic outcomes in ankylosing spondylitis: 2-year results from the randomised phase III MEASURE 1 study. Ann Rheum Dis 2016;doi: 10.1136/annrheumdis-2016-209730.

15.    ClinicalTrials.gov. Efficacy at 24 Weeks With Long Term Safety, Tolerability and Efficacy up to 5 Years of Secukinumab in Patients of Active Psoriatic Arthritis (FUTURE 2). Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01752634?term=NCT01752634&rank=1. Last accessed May 2017.

16.    Dean LE et al. Global prevalence of ankylosing spondylitis. Rheumatology (Oxford). 2014; 53(4):650-7.

17.    American College of Rheumatology (ACR) website. Spondyloarthritis. Available at: http://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Diseases-Conditions/Spondyloarthritis. Last accessed May 2017.

18.    National Psoriasis Foundation. Psoriatic disease: about psoriasis. Available at: www.psoriasis.org/about-psoriasis. Last accessed May 2017.

19.    National Psoriasis Foundation. Could You Have Psoriatic Arthritis? Know the Signs. Available at https://www.psoriasis.org/psoriatic-arthritis/know-the-signs. Last accessed May 2017.

20.    Anwar AH, Diamond H. Psoriatic arthritis: practice essentials, background, pathophysiology and etiology. Medscape reference website. Available at: http://emedicine.medscape.com/article/2196539-overview#a6. Last accessed May 2017.

Η Ασπιρίνη®, με ενεργό συστατικό το ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ASA), λαμβάνεται καθημερινά από εκατομμύρια ανθρώπους και αναγνωρίζεται από τους καταναλωτές, τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας ως ένα υποδειγματικό φάρμακο για την ανακούφιση του πόνου και της αγωγής πρόληψης καρδιαγγειακών συμβάντων όπως το έμφραγμα.

 

Το 2017, η Bayer γιορτάζει κάτι για το οποίο λίγα φάρμακα μπορούν να υπερηφανευτούν – μια μακρόχρονη ιστορία κλινικής έρευνας και χρήσης, συνοδευόμενη από ιατρικές εξελίξεις και καινοτομία. Πράγματι, η Ασπιρίνη® όχι μόνο εκτίθεται στο Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας του Ινστιτούτου Smithsonian στην Ουάσινγκτον μαζί με ιστορικές ιατρικές καινοτομίες όπως το στηθοσκόπιο,  αλλά το ενεργό της συστατικό, το ASA, συνεχίζει να διατηρεί μια θέση στον Κατάλογο Βασικών Φαρμάκων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.  

 

Ο πόνος και τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν σημαντικές παγκόσμιες προκλήσεις στον τομέα της υγείας καθώς επηρεάζουν  δυσμενώς εκατομμύρια ζωές κάθε μέρα. Στο τομέα αυτό η μακρόχρονη και συνεχιζόμενη ιστορία έρευνας και χρήσης του ASA έχει οδηγήσει στο να αναγνωρίζεται και να χαίρει εμπιστοσύνης ως ασφαλές και αποτελεσματικό, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

 

Στα πλαίσια του εορτασμού των 120 χρόνων ανακούφισης από τον πόνο και πρόληψης των καρδιαγγειακών συμβάντων, στην Ελλάδα η Ασπιρίνη®  ανανεώνεται με νέο, διεθνές, μοντέρνο πακέτο. Η αρχή γίνεται με το νέο πακέτο της Aspirin-C®!


 

 

Ο Όμιλος Εθελοντών Κατά του Καρκίνου ΑγκαλιάΖΩ ολοκλήρωσε την εκστρατεία ενημέρωσης σε έξι (6) πόλεις και χωριά της χώρας για πρόληψη – έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος και του μελανώματος.

Η εκστρατεία, εστίαζε στην ενημέρωση / ευαισθητοποίηση των αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων –πληθυσμού που εργάζεται υπό έντονη ή και παρατεταμένη ηλιοφάνεια – περιελάμβανε ενημερωτικές ομιλίες και εξετάσεις από ιατρούς ογκολόγους, δερματολόγους και πλαστικούς χειρουργούς και πραγματοποιήθηκε από τα τέλη Μαΐου έως τα τέλη Ιουνίου στις εξής πόλεις και χωριά: Μουζάκι και Αγναντερό του Δήμου Μουζακίου Καρδίτσας, Μύτικα του Δήμου Ξηρομέρου, Κάλαμο του Δήμου Λευκάδας, Ζαγορά του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου και στην Άνδρο.

Η δράση υλοποιήθηκε με τη συνεργασία και υπό την Αιγίδα των αντίστοιχων Δήμων και με την Επιστημονική Επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μελανώματος (ΕΛ.Ε.Μ.ΜΕΛ.).

Κατά τη διάρκεια της καμπάνιας ενημερώθηκαν περίπου 250 άτομα, εξετάστηκαν 503 και παραπέμφθηκαν για περαιτέρω εξέταση, αφαίρεση και χαρτογράφηση σπίλων 87 άτομα (17,30%).

394 άτομα (83,65%) θεωρεί αυτές τις εκδηλώσεις πάρα πολύ χρήσιμες, τόσο για το ενημερωτικό τους περιεχόμενο, όσο και για τη δωρεάν προληπτική εξέταση. 173 άτομα (36,73%) προσήλθαν λόγω του αυξημένου αριθμού ελιών που έχουν στο σώμα, ενώ 238 άτομα (50,53%) για να εξεταστούν, καθώς θεωρούν την πρόληψη ως τον πιο σημαντικό παράγοντα για την αποτροπή αυτής της μορφής καρκίνου.

Το μεγαλύτερο σε ηλικία άτομο που προσήλθε για προληπτική εξέταση ήταν 90 ετών, ενώ το μικρότερο 4.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί επίσης, ότι 355 άτομα (75,37%) δεν είχαν ξανακάνει καμία σχετική εξέταση στο παρελθόν και το 80,67% (380 άτομα) δηλώνουν ότι θα την επαναλαμβάνουν προληπτικά.

Ο κος Δημήτριος Μπαφαλούκος, Ογκολόγος – Παθολόγος, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μελανώματος (ΕΛ.Ε.Μ.ΜΕΛ) αναφέρθηκε σχετικά: «Σκοπός της ΕΛΕΜΜΕΛ είναι η καλύτερη γνώση και μελέτη του μελανώματος καθώς και προώθηση της έρευνας στη χώρα μας. Η εκστρατεία που πραγματοποιεί ο Όμιλος Εθελοντών Κατά του Καρκίνου ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ για την πρόληψη – έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος και του μελανώματος, είναι σημαντική και αναδεικνύει αυτή καθαυτή την αξία της μέσα από τη διάρκειά της στο χρόνο και τα αποτελέσματα που συγκεντρώνει. Παρά το γεγονός ότι στον τομέα της ανοσο-ογκολογίας και των στοχευμένων θεραπειών υπάρχουν πλέον θεραπείες που έχουν αυξήσει σημαντικά το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών και έχουν βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής τους, ως ΕΛ.Ε.Μ.ΜΕΛ θα επιμείνουμε στο ότι η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό βήμα για την μείωση της συχνότητας του μελανώματος και για την έγκαιρη διάγνωση του. Η πρόωρη διάγνωση και η έγκαιρη χειρουργική αφαίρεση του μελανώματος συνδέονται με άριστη πρόγνωση. Αντίθετα, σε προχωρημένα στάδια, το μελάνωμα μπορεί να επεκταθεί σε άλλα όργανα και να κάνει μεταστάσεις, δυσχεραίνοντας αλλά όχι αποκλείοντας, σημαντικά, την δυνατότητα μίας επιτυχούς θεραπευτικής παρέμβασης. Η τακτική εξέταση του δέρματος, τόσο σαν αυτοεξέταση, όσο και από τον ειδικό ιατρό καθώς και η εφαρμογή των κανόνων αντηλιακής προστασίας αποτελούν τον αποτελεσματικότερο τρόπο για την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψή του».

Η Πρόεδρος του Ομίλου Εθελοντών Κατά του Καρκίνου, κα Ολυμπία Χαλδαίου – Μπήτρου, αναφέρει με αφορμή την ολοκλήρωση της δράσης: «Ο Όμιλος Εθελοντών Κατά του Καρκίνου ΑγκαλιάΖΩ υλοποίησε για 13η χρονιά, μία ακόμη επιτυχημένη καμπάνια για τον καρκίνο του δέρματος και το μελάνωμα σε έξι (6) αγροτικές περιοχές της χώρας, ενημερώνοντας τους ανθρώπους, που λόγω της φύσεως της εργασίας τους εκτίθενται πολλές ώρες στο ήλιο χωρίς προφυλάξεις. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν πόσο πολύτιμες είναι αυτές οι δράσεις, γιατί με την ιατρική εξέταση επιτύχαμε, εκτός των άλλων, και την έγκαιρη διάγνωση μελανωμάτων σε αρχικά στάδια. Η ανοσοθεραπεία και οι εξατομικευμένες θεραπείες σηματοδοτούν μια νέα εποχή που άλλαξε τη φυσική πορεία της νόσου. Γι’ αυτό η πολιτεία πρέπει να δει την πραγματική σχέση κόστους – οφέλους (cost – effect), και να χαράξει μια ανθρωποκεντρική πολιτική. Ο Όμιλος ΑγκαλιάΖΩ θα συνεχίσει να διεκδικεί και να αγωνίζεται για το δικαίωμα των πολιτών στην άμεση και ισότιμη πρόσβασή τους στα καινοτόμα φάρμακα και θεραπείες, που σώζουν πραγματικά ζωές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση και στους ιατρούς του ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ, όπως και σε όλους τους ιατρούς που στήριξαν αυτή μας της δράση».

 

Χορηγοί της εκστρατείας ήταν οι φαρμακευτικές εταιρείες Bristol Myers Squibb και Roche Hellas.

 

 

Το ιστορικό της υπόθεσης για τα αναλώσιμα σακχαρώδους διαβήτη, προϊόντα ειδικής διατροφής και λοιπά ιατροτεχνολογικά προϊόντα από τα φαρμακεία, οι πολύμηνες διαπραγματεύσεις αλλά και ευθείες βολές για όσους δεν λένε τα πράγματα με το όνομά τους, περιγράφει σε συνέντευξη του στο ygeia360.gr ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής Κωνσταντίνος Λουράντος.

--Τι έχει συμβεί με τα αναλώσιμα του διαβήτη και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο;

Κ.Λ.: Σαν λαός ξεχνάμε εύκολα και γι’ αυτό έχουμε αυτούς που μας αρμόζουν και μας διοικούν σε κάθε επίπεδο … στο Πολιτικό στο Κυβερνητικό στο Συνδικαλιστικό…

Είμαστε έτοιμοι να … «ξεχάσουμε» την πραγματική ιστορία ενός γεγονότος, αρκεί να ικανοποιηθεί το αίσθημα μιας στιγμιαίας αγανάκτησης, ενός άκρατου λαϊκισμού ή μιας προεκλογικής τακτικής… 

Αναφέρομαι στην συλλογική σύμβαση των αναλώσιμων, για την οποία κανείς από αυτούς που ασχολούνται, δεν λένε ότι δεν πρόκειται για νέα σύμβαση, η οποία από 1/1/17 θα απαιτούσε ISO και πιστοποιήσεις, αλλά επέκταση της ήδη υπάρχουσας σύμβασης των φαρμάκων, που δεν απαιτεί πιστοποιήσεις, και η οποία όσον αφορά τις πληρωμές μας τηρείτο και τηρείται ευλαβικά!

Μια σύμβαση που υπογράφηκε με απόφαση του ΔΣ, που ουδείς την κατήγγειλε αν και θα μπορούσε εντός μηνός και που έθιξε είναι αλήθεια τα συμφέροντα αυτών που μέχρι τότε είχαν εκτός των φαρμακείων τους, καταστήματα με ISO και κυριαρχούσαν στην «μικρή» κοινωνία τους χορηγώντας αυτά τα προϊόντα.

Όλοι αυτοί «ξέχασαν»  ότι από την 1η Ιανουαρίου 2017, όσοι θα ήθελαν να χορηγούν αναλώσιμα σακχαρώδους διαβήτη, προϊόντα ειδικής διατροφής και λοιπά ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα έπρεπε να διαθέτουν πιστοποίηση από την αρμόδια αρχή του Κράτους, μη εξαιρουμένων των φαρμακείων. Χωρίς την πιστοποίηση,  δεν θα χοηγούσαμε τίποτα!!!

Αυτό σήμαινε τεράστια ετήσια οικονομική επιβάρυνση για τα φαρμακεία, πρόσληψη ειδικού υπαλλήλου παρακολούθησης της πιστής εφαρμογής των κανόνων της πιστοποίησης, ετήσιο έλεγχο από αρμόδιους κρατικούς φορείς και κυρίως μεγάλη καθυστέρηση στην πιστοποίηση των φαρμακείων γιατί αυτόματη πιστοποίηση για 11.000 φαρμακεία δεν μπορούσε να γίνει. Η πιστοποίηση απαιτεί χρόνο και ο ρυθμός της είναι … 220 περίπου πιστοποιήσεις τον μήνα Πανελλαδικά…

--Ωστόσο, τα άτομα με διαβήτη θα επηρεάζονταν καθώς μαζί με τα αναλώσιμα –συνήθως-προμηθεύονται ταυτόχρονα και τα φάρμακά τους. Το ίδιο και οι φαρμακοποιοί…

Κ.Λ.: Ένα πολύ σημαντικό γεγονός που αποσιωπάται, είναι και το ότι η χορήγηση των αναλωσίμων σακχαρώδους διαβήτη συνδέεται πολύ στενά με την χορήγηση των φαρμάκων αυτής της ασθένειας, όπως για  παράδειγμα από του στόματος χορηγούμενα φάρμακα για την μείωση του σακχάρου στο αίμα, ινσουλίνες κλπ. Ως εκ τούτου όσοι δεν θα χορηγούσαν τα αναλώσιμα, θα έχαναν και τα φάρμακα, αφού οι ασφαλισμένοι θα προμηθεύονταν και τα δύο από το ίδιο φαρμακείο.

-- Υπήρξαν ατομικές συμβάσεις φαρμακοποιών με τον ΕΟΠΥΥ;

Κ.Λ.: Ένα επίσης γεγονός που αναφέρεται μεν με … μικρά γράμματα ή λέγεται ψιθυριστά , αλλά είναι πολύ σημαντικό, είναι και το ότι πριν … αλέκτωρ λαλήσαι, τον Δεκέμβριο του 2016, όταν είχαμε προειδοποιήσει τον ΕΟΠΥΥ ότι από  την 1η Ιανουαρίου του 2017 δεν θα χορηγούσαμε αναλώσιμα στους διαβητικούς ασφαλισμένους, αρκετοί συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα, είχαν προστρέξει στον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, δηλώνοντάς του ότι ήταν πρόθυμοι να τα χορηγούν οι ίδιοι υπογράφοντας ατομική σύμβαση. Μερικοί από αυτούς ήταν πολύ … πρόθυμοι και για την πιστοποίηση, κάποιοι δε την είχαν ήδη σε άλλα καταστήματά τους.

Έπρεπε λοιπόν να επιτύχουμε δύο πράγματα: να υπογράψουμε συλλογική σύμβαση το δυνατόν συντομότερο, μη δίνοντας περιθώριο για ατομικές συμβάσεις και να αποφύγουμε την απαίτηση για πιστοποίηση των φαρμακείων.

Και αυτό επιτεύχθηκε με μια μόνο κίνηση: επέκταση της σύμβασης των φαρμάκων (αφού γι’ αυτή δεν απαιτούνται πιστοποιήσεις) με συγκεκριμένους χρόνους πληρωμής,  αποφυγή αναγραφή επ’ αυτής κάτι σχετικό με rebate και συνυπογραφή της από τον Υπουργό Υγείας.

--Πότε υπογράψατε τη σύμβαση;

Κ.Λ.: Η σύμβαση υπεγράφη την Δευτέρα 2 Ιανουαρίου παρουσία του νομικού συμβούλου του ΠΦΣ και του μέλους του ΔΣ του ΠΦΣ κυρίου Σεραφείμ Ζήκα. Διαβάστηκαν ένα προς ένα όλα τα άρθρα της, έγιναν οι σχετικές διορθώσεις και συζητήθηκαν παρουσία όλων των σχετικών συμβούλων του προέδρου του ΕΟΠΥΥ όλες οι πτυχές της λειτουργίας του νέου Ε-ΔΑΠΥ.

Εκ μέρους του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ και παρά τις επιφυλάξεις μας, υπεσχέθησαν, αλλά δεν τηρήθηκαν  τα κάτωθι:

1.         Από τις 25 Ιανουαρίου θα λειτουργούσε κανονικά το νέο Ε-ΔΑΠΥ. Μέχρι τότε οι γνωματεύσεις θα εκτελούντο χειρόγραφα και όταν θα ξεκινούσε η λειτουργία του νέου συστήματος θα τις περνούσαμε σε αυτό χωρίς να απαιτείτο η υπογραφή στις ηλεκτρονικές σελίδες που θα εκτυπώνονταν τότε.  Τελικά το νέο σύστημα λειτούργησε τέλη Φεβρουαρίου!!!

2.         Θα εκδίδονταν … άυλα κουπόνια για όλα τα αναλώσιμα εντός … ολίγων ημερών και γι’ αυτό προτρέψαμε τους φαρμακοποιούς να κάνουν απογραφή του αποθέματος που είχαν στις 31 Δεκεμβρίου, ώστε να επιστραφούν και να αντικατασταθούν από τις νέες συσκευασίες με τα άυλα «κουπόνια». Τελικά μέχρι σήμερα αγνοείται το πότε και εάν εφαρμοστεί αυτό το μέτρο!!!

3.         Για όσο καιρό δεν θα λειτουργούσε το νέο Ε-ΔΑΠΥ, δεν θα υπήρχε καμία περικοπή κατά τον έλεγχο των γνωματεύσεων, που να αφορούσε λάθος ή παρατυπία προερχόμενη από ενημέρωση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.  Τελικά περικόπτονται συνταγές Ιανουαρίου, που αφορούν ενημέρωση του φαρμακοποιού από το ανύπαρκτο τότε ηλεκτρονικό σύστημα!!!

4.         «Καμία καθυστέρηση των πληρωμών δεν θα υπάρξει» ισχυρίζονταν οι σύμβουλοι και ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ αργότερα σε έγγραφό του, αν για οποιονδήποτε λόγο καθυστερούσε η λειτουργία του νέου Ε-ΔΑΠΥ και γι’ αυτό αναβάλλονταν οι καταθέσεις των γνωματεύσεων. Τελικά και αναβολές των καταθέσεων είχαμε και  καθυστερήσεις στις πληρωμές έχουμε και μη ομαλή λειτουργία του συστήματος βιώνουμε.

Όλα αυτά που έγιναν αργότερα, δεν μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί, γιατί θα απαιτούντο μαντικές ικανότητες, που δεν διαθέτω, πολύ δε περισσότερο όταν μέχρι τότε (ακόμα και σήμερα) ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ ήταν συνεπέστατος με τις πληρωμές μας για το φάρμακο που ήταν το 90% της δαπάνης (160 εκ. για το φάρμακο, 12 εκ. για τα αναλώσιμα).

--Και ο ΕΟΠΥΥ;

Κ.Λ.:Δυστυχώς οι … άνευ αντικειμένου διαβεβαιώσεις των συμβούλων του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, την ευθύνη των οποίων φέρει αποκλειστικά ο ίδιος, η προχειρότητα και η βιασύνη του ίδιου για τον εξορθολογισμό των δαπανών της δημόσιας υγείας, οι λάθος εκτιμήσεις των αρμοδίων για τις δυνατότητες της πλατφόρμας του νέου Ε-ΠΑΠΥ, οι αντεγκλήσεις μεταξύ του αναδόχου του έργου (Intrasoft) και ΕΟΠΥΥ και άλλα που ίσως δεν γνωρίζω, δημιούργησαν ένα φιάσκο, με ένα σύστημα ελέγχου των δαπανών που δεν αντέχει σε καμία λογική.

Η υπογραφείσα «επέκταση της σύμβασης των φαρμάκων», δεν έχει καμία σχέση με τις μετέπειτα παλινωδίες και προχειρότητες του ΕΟΠΥΥ. Εξακολουθώ να πιστεύω στην αναγκαιότητά της, ανεξάρτητα από τους όποιους μετέπειτα προβληματισμούς, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να ισοπεδώσουν τα πάντα, στον βωμό προεκλογικών εντυπώσεων και υποβάθμιση προσπαθειών για ψηφοθηρικούς σκοπούς.

--Ποιος ήταν ο στόχος σας με τη σύμβαση αυτή;

Κ.Λ.: Μέσω αυτής της σύμβασης στοχεύαμε (και ακόμα το πιστεύω) στην αύξηση της ύλης μας που τόσοι επιβουλεύονται, στην ενδυνάμωση του επιστημονικού μας κύρους, στην μεγαλύτερη αναγκαιότητά μας από το κοινωνικό σύνολο, στην επιβίωσή μας. Αν όμως για κάποιους όλα αυτά σήμερα δεν ισχύουν, μπορούν άμεσα να καταγγείλουν την σύμβαση ή να την αλλάξουν, αναλαμβάνοντας και την ευθύνη για τις ενέργειές τους. Γιατί δεν το κάνουν;

Στην ζωή υπάρχουν ηθικοί κανόνες οι οποίοι όταν παραβιάζονται δημιουργούν στρεβλώσεις και ανισότητες, οι οποίες  σχεδόν πάντα ευεργετούν τους έχοντες και κατέχοντες. Υπάρχουν πράγματι αντιθέσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις για τα δρώμενα στο περιβάλλον που ζούμε. Όμως όταν  αυτές δημιουργούν αποστάσεις και όχι συνθέσεις … καταστρέφουν κάθε τι που θα μπορούσε να αλλάξει δεδομένα επώδυνα και καταστροφικά.

Σίγουρα οι μη πληρωμές μας για τα αναλώσιμα που χορηγήσαμε (στις 20 Μαίου  για τον Ιανουάριο και 20 Ιουνίου για τον Φεβρουάριο κ.ο.κ.) δημιουργούν ασφυξία και μεγάλο προβληματισμό. Όμως άλλο αυτό και άλλο η ισοπέδωση των πάντων και ο λαϊκισμός ειδικά όσων προσπαθούν να παραπληροφορήσουν και να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα.

Ας καταγγείλουν πρώτα αυτό που κατηγορούν … και μετά μιλάνε….

Τους περιμένω…

 

 

 

Μία μεγάλη επένδυση, ύψους άνω των 9 εκατ. ευρώ, ξεκίνησε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη από την εταιρεία ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ. Αφορά ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής ραδιοφαρμάκων, αναδεικνύοντας την Ελλάδα ηγέτιδα στα Βαλκάνια στον τομέα αυτό, πόλο έλξης επενδύσεων, αλλά και ασθενών από τις γειτονικές χώρες.

Τα ραδιοφάρμακα χρησιμοποιούνται σε συστήματα απεικονιστικής ποζιτρονικής τομογραφίας (PET/CT), τα οποία είναι απαραίτητα στη διάγνωση, σταδιοποίηση και αξιολόγηση της θεραπείας κυρίως διαφόρων μορφών καρκίνου. Τα συστήματα PET/CT αποτελούν συνδυασμό δύο μεθόδων, της Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων (ΡΕΤ) και της Αξονικής Τομογραφίας (CΤ). Με τη βοήθειά τους συνδυάζονται 2 εικόνες, της εικόνας της ΡΕΤ, που απεικονίζει το μεταβολισμό των καρκινικών κυττάρων, και της εικόνας της CΤ, που δίνει τις ανατομικές πληροφορίες.

Η υψηλής τεχνολογίας εταιρεία ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ (http://biokosmos.eu) λειτουργεί από το 2004 το μοναδικό εργοστάσιο παραγωγής υπερσύγχρονων ραδιοφαρμάκων στην Ελλάδα, που βρίσκεται στο Λαύριο της Αττικής. Με την ολοκλήρωση της επένδυσης και τη λειτουργία του δεύτερου εργοστασίου, η Ελλάδα θωρακίζεται πλήρως και για πρώτη φορά γίνεται δυνατή η εξαγωγή ραδιοφαρμάκων σε μαζική κλίμακα, με σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία.

Ειδικότερα, η ζωτικής σημασίας επένδυση αφορά την κατασκευή ενός τελευταίας γενιάς, υπερσύγχρονης τεχνολογίας Κυκλότρου παρασκευής ραδιοφαρμάκων με χρήση τεχνολογίας και εξοπλισμού της εταιρείας GE Healthcare. Το κόστος της επένδυσης αναμένεται να ξεπεράσει τα 9 εκατ. ευρώ και όταν τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία το 2019 θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας, στην πλειοψηφία τους για επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης.

 

Έτσι, η επένδυση της ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ θα λειτουργήσει και ως ένα σημαντικό βήμα ανάσχεσης της φυγής νέων Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό. Σήμερα συστήματα PET/CT λειτουργούν σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, με αναμονή ολοκλήρωσης νέας εγκατάστασης και στη Πάτρα. Βέβαια όπως προαναφέρθηκε, η επένδυση της ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ με τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής στη Βόρειο Ελλάδα δίνει και τη δυνατότητα υποστήριξης συστημάτων εκτός Ελλάδος.

«Η επένδυσή μας αποδεικνύει έμπρακτα ότι η Ελλάδα μπορεί. Αρκεί να υπάρχει όραμα και σκληρή δουλειά, αξιοποιώντας το υψηλού επιστημονικού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η χώρα μας. Με τη δεύτερη μονάδα παραγωγής ραδιοφαρμάκων στη Θεσσαλονίκη, η ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ θα είναι σε θέση να διεισδύσει δυναμικά στις αγορές των γειτονικών χωρών. Συγχρόνως, θα ικανοποιούνται σταθερά οι ανάγκες της χώρας όχι μόνο στα ήδη υπάρχοντα ραδιοφάρμακα που παράγονται, αλλά και στα νέα ραδιοφάρμακα που αναπτύσσονται», τονίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ, κ. Άγγελος Παγώνης.

«Ως GE Healthcare Ελλάδος, θεωρούμε τιμή μας την εμπιστοσύνη της εταιρείας ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μία επένδυση που ξεκίνησε σε περιβάλλον αυξημένου κινδύνου προ 15 ετών, κατάφερε να ευοδωθεί και σήμερα κάνει το επόμενο βήμα της στην Β. Ελλάδα, με την εγκατάσταση ενός υπερσύγχρονου κυκλοτρονίου στη Θεσσαλονίκη. Η επένδυση αυτή φέρνει ταυτόχρονα και την χώρα μας σε ηγετική θέση στην ΝΑ Ευρώπη στην παραγωγή και εμπορία υψηλής τεχνολογίας ραδιοφαρμάκων», τονίζει ο κ. Κων/νος Δεληγιάννης, Γενικός Διευθυντής, GE Healthcare Southeastern Europe.

Ποια είναι η ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ

Ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1992 με σκοπό να καλύψει με υψηλού επιπέδου προϊόντα τις ανάγκες της ελληνικής ιατρικής κοινότητας στον τομέα της Ογκολογίας, της Καρδιολογίας και της Πυρηνικής Ιατρικής.

Τον Ιούνιο του 2000, προχώρησε στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επένδυση υψηλής τεχνολογίας που έχει γίνει στην Ελλάδα, στο χώρο της απεικονιστικής ιατρικής, με την εγκατάσταση και λειτουργία του πρώτου κυκλοτρονίου παραγωγής βραχύβιων ραδιοϊσοτόπων και ραδιοφαρμάκων.

Το 2004, μετά από πολυετή, εντατική μελέτη και συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιστήμονες διεθνούς κύρους, ξεκίνησε με επιτυχία να παράγει ραδιοφάρμακα για εξετάσεις PET/CT.

Το 2011, προχώρησε σε περαιτέρω «αναβάθμιση» των εγκαταστάσεών της, αυξάνοντας το εύρος των παραγόμενων ραδιοφαρμάκων όπως επίσης και τον αριθμό των παραγωγών, που μπορούν να γίνουν ημερησίως.

Το 2013, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες προκλήσεις της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας δημιούργησε Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης. Σκοπός του τμήματος είναι η ανάπτυξη νέων ραδιοφαρμάκων και η διαμόρφωση συνεργασιών με εταιρείες και φορείς οι οποίοι πραγματοποιούν μελέτες αξιολόγησης θεραπευτικών φαρμάκων.

Διαθέτει απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό και state of the art εγκαταστάσεις, οι οποίες αποτελούν σημείο αναφοράς για τον κλάδο των ραδιοφαρμάκων στην Ε.Ε. Μάλιστα, αποτελεί πόλο έλξης για επισκέψεις από ερευνητές, ειδικευόμενους ή φοιτητές για τις μεταπτυχιακές μελέτες τους.

 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η MSD Ελλάδας  έλαβε το βραβείο “Silver CRI” του Ινστιτούτου Κοινωνικής Ευθύνης (CRI), ενώ ταυτόχρονα έλαβε και τις διακρίσεις Best Progress Silver και έπαινο για το εργασιακό της περιβάλλον (Workplace Award).

Σημαντικό  παράγοντα για την απονομή του βραβείου αποτέλεσε η έκδοση του πρώτου απολογισμού Κοινωνικής Ευθύνης  της MSD Ελλάδας και η σημαντική βελτίωση που σημείωσε η εταιρεία στις κατηγορίες : κλιματική αλλαγή, μετακίνηση και επαγγελματικά ταξίδια, εξοικονόμηση ενέργειας, ευεξία εργαζομένων, ισότητα, ποικιλομορφία, ένταξη και αυτοεκτίμηση.

Εξίσου σημαντικό ρόλο για τη λήψη της τιμητικής διάκρισης είχε και η υλοποίηση προγραμμάτων που απευθύνονται στην ευρύτερη κοινωνία, όπως το πρόγραμμα MSD For Mothers, το οποίο πραγματοποιείται στην Ελλάδα από τους Γιατρούς του Κόσμου με την υποστήριξη της MSD και ονομάζεται “Μητέρα και Παιδί”.

Το πρόγραμμα «Μητέρα και Παιδί» θέτει στο επίκεντρο την προστασία της μητέρας, της εγκύου και των νεογνών και στοχεύει στην ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες μητρικής φροντίδας για όλες τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (ανασφάλιστες γυναίκες, μετακινούμενοι πληθυσμοί πρόσφυγες και μετανάστες). Το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί σε βάθος διετίας (2016 – 2018) και η χρηματοδότησή του ανέρχεται σε 750.000 δολάρια.

Επίσης, η εθελοντική προσφορά μέσω δράσεων στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας διαδραματίζει  κεντρικό ρόλο στην εταιρική κουλτούρα της MSD Ελλάδας. Ενδεικτικό είναι ότι η εταιρεία έχει καθιερώσει την Ημέρα Εθελοντισμού, όπου οι εργαζόμενοι προσφέρουν εθελοντική εργασία σε οργανώσεις, όπως είναι το «Χαμόγελο του Παιδιού», το κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων των Γιατρών του Κόσμου, το “Make a Wish”, την ΕΛΕΠΑΠ και τα Κέντρα Προσφύγων. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το 2016, με τις δράσεις που υλοποιήθηκαν, η εθελοντική προσφορά των εργαζομένων της MSD Ελλάδας έφτασε συνολικά τις 4.300 ώρες.

 

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι φέτος, η εταιρεία τιμήθηκε για 3η συνεχόμενη χρονιά στα βραβεία Best Workplaces 2017 και έλαβε και δύο αργυρά βραβεία κατά την απονομή των Ermis Awards, για δύο σημαντικές πρωτοβουλίες εταιρικής υπευθυνότητας που υλοποίησε το 2016. Συγκεκριμένα, η πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης της MSD, για τον διαβήτη και τη δυσλιπιδαιμία με τίτλο «Αξίζει», βραβεύτηκε στην κατηγορία Integrated Campaigns led by PR, ενώ βραβεύθηκε και η ενέργεια «MSD Social Hackathon – Η δύναμη μιας ημέρας», για την εκστρατεία «Βήματα Ζωής» της ΕΛΕΠΑΠ, στην κατηγορία Stakeholders’ Relations.

Βραβεία CRI

 

Ο Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης (CR Index) είναι το πιο αναγνωρισμένο εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης των εταιρειών ως προς τις επιδόσεις τους σε θέματα ΕΚΕ, με βάση τα 100 διεθνή αυστηρότερα κριτήρια και στην ιστορία των βραβείων CRI, υπάρχουν ελάχιστες εταιρείες που έχουν τιμηθεί διαδοχικά έτη.

 

Τα βραβεία CRI εκπροσωπούν τον θεσμό Business in the Community (BITC), υπό την προεδρία του Πρίγκιπα της Ουαλίας και αποτελούν έναν από τους κορυφαίους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).

Γράφει ο Κωνσταντίνος Κωσταράς. Μαιευτήρας Γυναικολόγος, ιατρός Αναπαραγωγής, μέλος της ιδρυτικής ομάδας και διαχείρισης του IoLIFE-Iaso

 

Εκατομμύρια ζευγάρια στον κόσμο έχουν την επιθυμία να γίνουν γονείς αλλά ειδικά στις αναπτυγμένες χώρες όπου η τεκνοποίηση αναβάλλεται για μεγαλύτερες ηλικίες, πολλοί εξ αυτών θα αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας. Και ένα πιο «άτυχο» ποσοστό, θα χρειαστεί την τελευταία  λέξη της Ιατρικής και της Γενετικής για να αποκτήσει τον πολυπόθυτο απόγονο! Παιδί από τρεις γονείς; Κι όμως υπάρχει και χαρίζει ήδη την χαρά την μητρότητας και της πατρότητας σε ανθρώπους του δυτικού κόσμου. Δείτε ποια είναι τα 15 πράγματα που πρέπει να ξέρετε για τη νέα μέθοδο:

1/    Τρεις βιολογικοί γονείς για ένα παιδί; Κι όμως υπάρχει! Στην διαδικασία συμμετέχει φυσικά το σπερματοζωάριο του άνδρα αλλά δύο ωάρια από δύο διαφορετικές γυναίκες! Στην περίπτωση της γυναίκας που θα το γεννήσει και θα το μεγαλώσει με τον σύντροφό της, λαμβάνεται ο πυρήνας του ωαρίου με όλο το που καθορίζει τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του ανθρώπου με πάνω από 20.000 γονίδια. Εξωτερικά ωστόσο «ενδύεται» το περίβλημα του πυρήνα του ωαρίου, το κυτταρόπλασμα νεαρότερης και υγιούς γυναίκας που περιέχει τα μιτοχόνδρια. Με τον τρόπο αυτό η νεότερη γυναίκα «βοηθά» το ωάριο είτε να απαλλαγεί από την εκδήλωση σπάνιων νοσημάτων είτε να «λειτουργήσει σωστά» ώστε να γονιμοποιηθεί και να αναπτυχθεί το έμβρυο. Έτσι, τα γενετικά χαρακτηριστικά ανήκουν στη μητέρα που θα γεννήσει το παιδί. Το πρώτο παιδί με την μέθοδο αυτό γεννήθηκε στο New Hope Fertility Center’s John Zhang.

 

2/ Η Μεγάλη Βρετανία έδωσε το «πράσινο φως» πρώτη και αυτή την στιγμή είναι η πρώτη χωρα στην οποία εφαρμόζεται εντελώς επίσημα η νέα τεχνική στα έμβρυα με τρεις γονείς.

 

3/ Μπορεί να βοηθήσει να γεννηθούν παιδιά υγιή, απαλλαγμένα από γενετικά προβλήματα. Λιγότερο από το 1% του ανθρώπινου DNA περιλαμβάνεται στο μιτοχονδριακό υλικό. Παρόλα αυτά, τα μιτοχόνδρια επηρεάζουν την υγεία μας και μάλιστα συμμετέχουν κατά την σύλληψη στο αν θα έχει το έμβρυο συγκεκριμένες γενετικές ασθένειες. Αφαιρώντας το λοιπόν από το ωάριο της μέλλουσας μητέρας και χρησιμοποιώντας το μιτοχόνδριο άλλης γυναίκας, βεβαιώνουμε ότι το παιδί θα γεννηθεί απαλλαγμένο από συγκεκριμένα γενετικά νοσήματα. Μελλοντικά, η μέθοδος με τους τρεις γονείς μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη νόσων των μυών, του διαβήτη και καρδιολογικών προβλημάτων.

 

4/ Αλλά πόσο σημαντικά είναι τα μιτοχόνδρια και το γενετικό υλικό τους;

Ο οργανισμός είναι ένα σύνολο κυττάρων μέσα στα οποία υπάρχουν τα μιτοχόνδρια. Όλα τα ζωντανά κύτταρα έχουν μιτοχόνδρια και μάλιστα κάποια έχουν περισσότερα από ένα. Αυτό είναι που κάνει τα μιτοχόνδρια τόσο σημαντικά για την γέννηση παιδιών που δυνητικά θα έχουν DNA από 3 άτομα, έναν άνδρα και δυο γυναίκες.  

 

5/ Αυτή η τεχνική θα μπορούσε να βοηθήσει στις αμέτρητες περιπτώσεις ζευγαριών  που αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο προβλήματα υπογονιμότητας. Με τις νέες εξελίξεις δίνεται η δυνατότητα σε ζευγάρια να κάνουν εξωσωματική γονιμοποίηση και το έμβρυο να έχει το DNA των γονέων

 

6/ Μεταφορά ή μεταμόσχευση DNA των μιτοχονδρίων. Με αυτή την μέθοδο εξωσωματικής γονιμοποίησης η ποσότητα του DNA που δεν προέρχεται από τους γονείς είναι πολύ μικρή , γεγονός που έχει θετικό αντίκτυπο στην ψυχολογία των γονέων καθώς χρησιμοποιείται μόνο γενετικό υλικό μιτοχονδρίων προερχόμενο από τρίτο άτομο.

 

7/ Δωρητής πατέρας ;

Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί οτι στις περιπτώσεις που τα μητρικά μιτοχόνδρια πάσχουν θα μπορούσε να αντικατασταθούν από τα πατρικά .Κληρονομείται όμως μόνο το μητρικό μιτοχονδριακό DNA. Γι’ αυτό χρειάζεται η συνεισφορά μιτοχονδριακού DNA από δόντρια.

 

8/ Συζήτηση και αντιρρήσεις

Όπως και με πολλές επαναστατικές επιστημονικές εξελίξεις, η πρόταση μια νέας τεχνικής σύλληψης προκάλεσε ανησυχίες .Μετά από πολλές συζητήσεις και επιστημονικές αντιπαραθέσεις το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα επιτρέπει σε ζευγάρια που έχουν πρόβλημα να χρησιμοποιήσουν αυτή την τεχνική.

9/ Ανησυχίες για την υγεία των «παιδιών τριών γονέων»  

Όπως συμβαίνει και σε κάθε νέα τεχνική εκφράζονται  ανησυχίες για την υγεία των παιδιών που γεννιούνται με αυτόν τον τρόπο Και είναι απαραίτητος ο μακροχρόνιος έλεγχος. Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα είναι καθησυχαστικά.

10/ Θρησκευτικής φύσης ζητήματα

Υπάρχουν αντιρρήσεις για την μέθοδο κατ’ αρχήν από την Καθολική Εκκλησία η οποία εναντιώνεται στη λεγόμενη προπυρηνική μεταφορά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το γονιμοποιημένο ωάριο από τη μητέρα καταστρέφεται. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλες ανησυχίες από την εκκλησία, όπως το γεγονός ότι πιστεύουν ότι η διαδικασία προκαλεί μια διάρρηξη της σχέσης μεταξύ της μητέρας και του πατέρα του παιδιού.

11/ Στήριξη της τεχνικής

Παρά τις ανησυχίες, υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν την τεχνική επειδή κάποιοι το βλέπουν ως έναν τρόπο για την πρόληψη και ενδεχομένως την εξαφάνιση των μιτοχονδριακών ασθενειών στις μελλοντικές γενιές.

 

12/ Αντιρρήσεις

Κάποιοι εκφράζουν την άποψη ότι τέτοιες μέθοδοι παρεμβαίνουν και παραβιάζουν την φυσική διαδικασία της τεκνοποίησης. Επίσης εκφράζουν ανησυχίες ως προς την πιθανότητα προοδευτικής απομάκρυνσης από τις φυσική σύλληψη και κύηση.

 

13/ Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι η μόνη χώρα

Το Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται να είναι πολύ πιο ανοικτό και προηγμένο όσον αφορά τα γενετικά τροποποιημένα παιδιά από ό, τι άλλες χώρες. Αλλά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλες χώρες που έχουν μελετήσει αυτό το θέμα για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Στη δεκαετία του 1990, η μιτοχονδριακή θεραπεία αντικατάστασης πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά και ήταν επιτυχημένη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, εξαιτίας της έλλειψης γνώσεων σχετικά με το θέμα αυτό, δεν είναι ακόμα κάτι που είναι ευρέως διαθέσιμο και εξακολουθεί να υπάρχει ερωτηματικό σχετικά με το εάν θα εφαρμοστεί ή όχι συστηματικά σε άλλη χώρα εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο.

 

14/ Η προσέγγιση του John Zhang

Η συζήτηση σχετικά με τη μεταφορά μιτοχονδρίων από το ένα άτομο στο άλλο προκειμένου να τροποποιηθεί γενετικά ένα μελλοντικό παιδί είναι δύσκολη.

Τον περασμένο χρόνο υπήρξε μια περίπτωση διαφορετική. Σε ένα ζευγάρι μουσουλμάνων που η μητέρα ήταν φορέας σοβαρού μιτοχονδριακού νοσήματος, χρησιμοποιήθηκε η «μεταφορά» του πυρήνα των ωαρίων της σε ωάρια υγιούς δότριας. Έτσι, τα ανακατασκευασμένα ωάρια γονιμοποιήθηκαν και δημιουργήθηκαν τα έμβρυα που κατέληξαν στη γέννηση του παιδιού τους αποφεύγοντας ηθικά διλήμματα.

 

15/ Ο John Zhang εφάρμοσε αυτή την μέθοδο στο Μεξικό

Υπάρχει ακόμα νομικό κενό στις περισσότερες χώρες σχετικά με την μιτοχονδριακή μεταφορά. Για νομικούς λόγους ο John Zhang επέλεξε να εφαρμόσει την μέθοδο στο Μεξικό. Παρά την επιτυχία του εγχειρήματος υπήρξαν επικρίσεις για την επιλογή της χώρας. Μερικούς μήνες αργότερα, το Μάρτιο, ένα άλλο υπογόνιμο ζευγάρι επί 10 χρόνια, απέκτησε παιδί χρησιμοποιώντας παραλλαγή της τεχνικής με μεγάλη επιτυχία.