Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019
Σάββατο, 25 Ιούνιος 2016 16:51

Νέα φαρμακευτική θεραπεία - πρόκληση για το σύστημα της αντιμετώπισης της καρδιακής ανεπάρκειας

Από

Μία νέα πρόκληση προκειμένου να αναδιαταχθεί όλο το σύστημα για την θεραπευτική αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας στη χώρα μας συνιστά η νέα, αισθητά πιο ακριβή νέα φαρμακευτική θεραπεία, η οποία αναμένεται να ενταχθεί στη θετική λίστα συνταγογραφουμένων φαρμάκων και να λάβει τιμή με την επόμενη ανατιμολόγηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων.

 

Συγκεκριμένα, η νέα φαρμακευτική θεραπεία αναμένεται να λάβει τιμή ανώτερη των 150 ευρώ, τη στιγμή κατά την οποία οι διαθεσιμες σήμερα φαρμακευτικές θεραπείες για την καρδιακή ανεπάρκεια κοστίζουν 22 - 40 ευρώ, δεδομένο το οποίο απειλεί να εκτοξεύσει στα ύψη τη σχετική δαπάνη του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

 

Στα πλεονεκτήματα της νέας φαρμακευτικής θεραπείας είναι ότι σταθεροποιεί μακροπρόθεσμα τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, ενώ είναι γνωστό ότι η νοσηλεία για αυτό το σύνδρομο κοστίζει περισσότερο από 3.000 ευρώ και επιδεινώνει δραματικά την θνητότητα.

 

Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι στην νέα φαρμακευτική θεραπεία αναμένεται να ενταχθούν το 70% των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια, οι οποίοι υπολογίζεται ότι κυμαίνονται γύρω στους 300.000 στη χώρα μας, ενώ ερώτημα παραμένει σε ποιο ύψος θα προσδιορισθεί η οικονομική συμμετοχή των ασφαλισμένων, δεδομένου ότι υψηλό ποσοστό συμμετοχής ενδέχεται να οδηγήσει στον αποκλεισμό μεγάλου μέρους αδύναμων οικονομικά ασθενών από την νέα φαρμακευτική θεραπεία.

 

Με τα ως άνω δεδομένα, λοιπόν, η Novartis ανακοίνωσε νέα δεδομένα αναλύσεων της μελέτης PARADIGM-HF, τα οποία δείχνουν ότι το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης προσέφερε σταθερά οφέλη στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF), ακόμη και όταν οι ασθενείς θεωρούνταν κλινικά σταθεροί και ανεξάρτητα από την υποκείμενη θεραπεία. 1,2

 

Από την ανάλυση αυτή της μελέτης PARADIGM-HF διαπιστώθηκαν τα εξής:

 

• Ακόμη και ασθενείς που θεωρούνται κλινικά σταθεροί – ασθενείς χωρίς καμία ή χωρίς πρόσφατη νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια – παρέμεναν σε κίνδυνο για σοβαρό κλινικό συμβάν. Συγκεκριμένα, το 17% είχε ένα πρωτεύον συμβάν (καρδιαγγειακό θάνατο ή νοσηλεία λόγω καρδιακής ανεπάρκειας) και το 15% κατέληξε κατά τη διάρκεια της μελέτης.1

• Στην ανάλυση αυτή πάνω από το ένα τρίτο των ασθενών θεωρήθηκαν κλινικά σταθεροί.1 Μεταξύ αυτών των ασθενών, το 52% που είχαν ένα πρωτεύον συμβάν (καρδιαγγειακό θάνατο ή νοσηλεία λόγω καρδιακής ανεπάρκειας) κατέληξαν από καρδιαγγειακό θάνατο.1

• Επιπλέον, από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς που θεωρούνταν κλινικά σταθεροί ωφελήθηκαν από το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης στον ίδιο βαθμό που ωφελήθηκαν οι ασθενείς που ήταν λιγότερο σταθεροί (νοσηλεία λόγω καρδιακής ανεπάρκειας κατά τους 3 μήνες πριν από την ένταξή τους στη μελέτη) .1
• Μεταξύ των δύο ομάδων θεραπειών της μελέτης, οι ασθενείς που έλαβαν το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης είχαν τουλάχιστον 20% μείωση κινδύνου για καρδιαγγειακό θάνατο ή νοσηλεία λόγω καρδιακής ανεπάρκειας σε σύγκριση με όσους λάμβαναν εναλαπρίλη.1

 

«Η νέα αυτή ανάλυση δείχνει ότι οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια δεν είναι ποτέ πραγματικά σταθεροί, δεδομένου ότι για την πλειονότητα των ασθενών αυτών το πρώτο κλινικό συμβάν ήταν ο θάνατος (σημείωση: χωρίς προηγούμενη νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια). Δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε τους ασθενείς να επιδεινωθούν για να ωφεληθούν από το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης και να βελτιώσουν τις πιθανότητες για μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης», δήλωσε ο Vas Narasimhan, Global Head, Drug Development and Chief Medical Officer της Novartis. «Αυτά τα στοιχεία δείχνουν, επίσης, ότι η θεραπεία με σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης οδήγησε σε τουλάχιστον 20% μείωση του κινδύνου για καρδιαγγειακό θάνατο ή νοσηλεία λόγω καρδιακής ανεπάρκειας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF), συμπεριλαμβανομένων και των ασθενών που θεωρούνταν κλινικά σταθεροί και ανεξαρτήτως λοιπών θεραπειών που λάμβαναν».