Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019
Παρασκευή, 02 Μάιος 2014 13:22

Αβδηρητισμός ή το κάρο μπροστά από τα άλογα

Από

Στον παρακάτω σύνδεσμο το Υπουργείο Υγείας δίνει για διαβούλευση ένα σχέδιο νόμου για την δημιουργία κρατικής εταιρείας που θα αγοράσει-δημιουργήσει-προσαρμόσει-συντηρεί τα νέα DRGs που θα αποτελέσουν την αποκλειστική μέθοδο αποζημίωσης των νοσοκομείων (δημόσιων και ιδιωτικών).

 

http://www.opengov.gr/yyka/?p=960

 

Αξίζει να του ρίξετε μια ματιά για να δείτε ότι σε μια εποχή διαθεσιμοτήτων-απολύσεων επαγγελματιών υγείας και συρρίκνωσης των δημόσιων δομών που παράγουν υπηρεσίες υγείας, μια κρατική εταιρεία συστήνεται (και θα καταναλώνει πολύτιμους πόρους για την δήθεν παροχή της τεχνογνωσίας της), όταν το έργο αυτό θα μπορούσε να γίνει από μια ομάδα –μόνιμη επιτροπή από υπαλλήλους της διοίκησης (Υπουργείου, ΕΟΠΥΥ και Νοσοκομείων) με τη συνδρομή ειδικών στα πλαίσια του Υπουργείου Υγείας.

 

Και αν αυτή η παρατήρηση-ένσταση δεν είναι αρκετή, ας σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη κρατική εταιρεία θα δημιουργήσει (the new DRGs! παίρνοντάς τα από την Γερμανία, αφού έχουμε υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας), αντιγράφοντας μια διεθνή μέθοδο χρηματοδότησης-αποζημίωσης των νοσοκομείων, η οποία είναι επιθυμητή αν και εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις.

 

Αυτές ξεκινούν από την γνώση μας για την προέλευση των πόρων, ποιός θα είναι ο χρηματοδότης των νοσοκομείων και φτάνουν στην λειτουργική αυτονομία των νοσοκομείων για την δημιουργία ανταγωνισμού καθώς και στην παροχή ίδιων υπηρεσιών μεταξύ των νοσοκομείων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Περιττό να σημειώσω ότι τόσο ο ΕΟΠΥΥ, όσο και ο κρατικός προϋπολογισμός αδυνατούν σήμερα να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους προς τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, αλλά και του ιδιωτικού τομέα.

 

Αν αυτό δεν είναι αβδηριτισμός* (χρησιμοποιώ την έκφραση τη προτροπή φίλου, λόγω της αρχαιο-ελληνικής παιδείας-αγάπης του κ. Γεωργιάδη), τότε η έκφραση του θυμόσοφου λαού μας «το κάρο πριν από το άλογο», ίσως να αποδίδει καλύτερα τη νέα θεσμική παρέμβαση των επιτελών του Υπουργείου Υγείας που λαμβάνουν τις αποφάσεις τους και νομοθετούν τη προτροπή του Γερμανικού Υπουργείου Υγείας...Μόνο που το τελευταίο έχει λύσει το θέμα των πόρων του...και τα νοσοκομεία της Γερμανίας από παράδοση έχουν την αυτονομία τους από το Υπουργείο Υγείας...

 

* Αβδηριτισμός από τα Άβδηρα και τους ανόητους-ματαιόδοξους κατοίκους τους

 

* Ο Δημήτρης Νιάκας είναι καθηγητής Οικονομικών της Υγείας στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο