Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019
Τρίτη, 20 Μάιος 2014 16:30

Οικονομικές καταστάσεις Α΄τριμήνου 2014 για το ΥΓΕΙΑ

Από

Τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Α' τριμήνου του 2014 ανακοίνωσε η Εταιρεία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α).
Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα της αντίστοιχης περιόδου του 2013, κυρίως λόγω της αναδρομικής από 1-1-2013 εφαρμογής των κυβερνητικών αποφάσεων για το μηχανισμό επιστροφής rebate και clawback. Οι αναφερόμενες αποφάσεις έχουν περιληφθεί στο ψηφισθέν τον Ιούλιο του 2013 άρθρο 100 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167 23-7-2013).
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο συγκρίσιμος προσαρμοσμένος ενοποιημένος κύκλος εργασιών του πρώτου τριμήνου του 2014, ανήλθε σε €60,86 εκ. σημειώνοντας οριακή μείωση 1,2% έναντι €61,59 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2013. Ο ενοποιημένος δημοσιευμένος κύκλος εργασιών του πρώτου τριμήνου του 2014, ανήλθε σε €57,48 εκ. σημειώνοντας μείωση 6,7% έναντι €61,59 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα συγκρίσιμα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για το πρώτο τρίμηνο του 2014 παρουσίασαν αύξηση κατά 5% και ανήλθαν στα €9,92 εκ. έναντι κερδών €9,45 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013. Τα ενοποιημένα δημοσιευμένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του πρώτου τριμήνου του 2014 ανήλθαν σε κέρδη ύψους €6,54 εκ. έναντι κερδών €9,45 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ: Τα συγκρίσιμα προσαρμοσμένα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους € 2,24 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2014 έναντι κερδών € 0,3 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013. Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν ζημιές -€ 0,64 εκ έναντι ζημιών -€3,64 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.

* Στα συγκρίσιμα προσαρμοσμένα αποτελέσματα δε συμπεριλαμβάνονται οι μηχανισμοί επιστροφής rebate και clawback του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013(ΦΕΚ Α' 167) και η πώληση θυγατρικών εταιρειών.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του «Ομίλου ΥΓΕΙΑ» κα Ρίτα Σουβατζόγλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
O Όμιλος ΥΓΕΙΑ και το πρώτο τρίμηνο του 2014 συνέχισε να επιδεικνύει αντοχή και αξιοσημείωτη βελτίωση στα οικονομικά του αποτελέσματα καταγράφοντας λειτουργική κερδοφορία, ανταποκρινόμενος επιτυχώς στις προκλήσεις και επιβεβαιώνοντας τον κυρίαρχο ρόλο που κατέχει στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Το 2014 ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ έχει θέσει ως προτεραιότητα την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας παγιώνοντας και επαυξάνοντας τα οφέλη από ενέργειες υγιούς ανάπτυξης και εξορθολογισμού του κόστους που πηγάζουν από τον προσεκτικό σχεδιασμό της στρατηγικής μας.
Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ θωρακίζουμε την οικονομική μας θέση, εξασφαλίζουμε τη συνεχή βελτίωση των μεγεθών μεγιστοποιώντας τις δυνητικές συνέργειες εντός του Ομίλου, διατηρώντας παράλληλα τις θέσεις εργασίας, με απώτερο μέλημα την ενδυνάμωση αξίας και το μακροπρόθεσμο συμφέρον των μετόχων και όλων των συμμετεχόντων.
Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ ακόμη και σε καιρό κρίσης έχουμε ως σταθερή μας προτεραιότητα οι παρεχόμενες υπηρεσίες των νοσοκομείων μας, να είναι εφάμιλλες της υψηλότερης παγκοσμίως ποιότητας, διατηρώντας τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ σε υψηλή θέση αναγνωρισιμότητας διεθνώς. Παράλληλα εξετάζουμε κάθε επενδυτική ευκαιρία που προκύπτει και μπορεί να συνεισφέρει στην πραγματοποίηση του οράματός μας.
Αρωγός στην επίτευξη του στόχου μας παραμένει ο βασικός μας μέτοχος, η 'MARFIN INVESTMENT GROUP'»